Jak dostat Milana do polepšovny

9.6.2008

Jak dostat Milana do polepšovny Jednání se starostou Milanem Jančíkem je ztráta času, tvrdí opozice
„Pracovní jednání předsedů klubů všech politických stran zastoupených v ZMČ Praha 5“ svolal starosta Milan Jančík, který stojí v čele koalice ODS, ČSSD a SNK-ED. Schůzka se uskutečnila 4. června, a jak se dalo předem očekávat, žádný pokrok nepřinesla. Podobné pracovní setkání zorganizoval již 2. 4. 2008 a tehdy slíbil organizovat setkání pravidelně.

„Milan Jančík na minulém jednání přislíbil, že se bude osobně angažovat v řešení problémů. Od té doby se však v poskytování informací úřadem ani v práci orgánů samosprávy nic nezlepšilo,“ říká předseda Klubu Strany Zelených Jan Martinec. „Milanu Jančíkovi šlo zjevně jen o politickou reklamu a snahu napravit svou dosti pošramocenou pověst. Soudíme, že jeho snaha souvisí se senátními volbami jeho přítele Miroslava Škalouda a slábnoucí pozicí jeho ochránce Pavla Béma z pražské ODS,“ dodává Martinec.  

Také další opoziční zastupitelé nepovažují nabídku starosty Jančíka na společné jednání za vážně míněnou. Prohlašují, že o jakékoliv věci související s chodem nebo rozvojem MČ Praha 5 bude možné vnímat za seriozní až ve chvíli, kdy na zasedáních zastupitelstva přestane starosta porušovat zákon o hl.m. Praze č.131/200Sb a bude jednat v souladu s jednacím řádem. „Kupříkladu od předsedy Bytového výboru Matouška jsem dosud nedostal odpověď na své dvě interpelace z června 2007. Všechny tyto nákladné průzkumy a všemožné certifikáty, dle mého názoru, slouží pouze k politické reklamě vedení radnice a k obhajobě pana starosty Jančíka, jak vše zvládá a jak je úspěšný“, doplňuje Lukáš Budín (SZ)

Zastupitelé nekritizují pouze starostu Jančíka. „Dvojí tvář předvádějí také „koaliční vazalové“ z klubů ČSSD a ED-SNK, kteří zatím všechna kontroverzní rozhodnutí skupiny Milana Jančíka nekriticky kryjí, zjevně s tichým souhlasem předsedy ČSSD Prahy 5 Jiřího Paroubka či paní náměstkyně primátora Markéty Reedové,“ uvádí předseda Kontrolního výboru Ondřej Velek (SZ).,

Mezi další požadavky opozice patří otevření měsíčníku Pražská pětka názorům zastupitelů napříč politickým spektrem a zajištění zveřejnění všech uvedených požadavků, v plném znění na webové stránce MČ Praha 5 a v červencovém čísle Pražské pětky. (V době uzávěrky Pražana se požadované informace na webu MČ Prahy 5 neobjevily.)

Zastupitelé chtějí znát odpovědi i na dřívější záměry radnice. „Otázek, které bychom v rámci deklarované informovanosti chtěli veřejně objasnit, je celá řada,“ říká Milan Macek (KSČM).  „Např. zda stále ještě chce starosta Jančík pro MČ získat neuvěřitelně drahý hotel ve Špindlerově Mlýně směnou za pozemky v Praze 5 nebo zda stále uvažuje o prodeji Ženských domovů II. Ale to jsou otázky k diskuzi a jsme připraveni o nich jednat v podstatě kdykoliv,“ prohlašuje Macek.

Opozice dále doporučuje starostovi o všech těchto otázkách jednat veřejně, a to v souladu s předvolebními sliby jedné části radniční koalice. Vhodnou příležitostí je jednání Zastupitelstva MČ Praha 5, zejména pokud budou svolávána častěji, než jednou za 3 měsíce. Za vstřícné gesto by opozici považovala, kdyby jedinými návrhy, které podávají někteří zastupitelé z radniční koalice, nebyl jen návrh na ukončení diskuse, který pak za souhlasu radniční většiny nechává starosta odsouhlasit.

Zatím vše, na začátku léta, zůstává při starém. Zřejmě teprve podzim ukáže, nakolik je přísloví, o psovi a starých kouscích, pravdivé. 

 

Nulový pokrok v jednání s Milanem Jančíkem -Tisková zpráva Strany Zelených:

Starosta Milan Jančík stojící v čele koalice ODS, ČSSD a ED-SNK na Praze 5 svolal na 4. 6. 2008 „pracovní jednání předsedů klubů všech politických stran zastoupených v ZMČ Praha 5“. Podobné pracovní setkání zorganizoval již 2. 4. 2008 a slíbil tehdy organizovat setkání pravidelně. Tento slib, jako jediný z ostatních slibů, dodržel.

Zastupitelé Strany zelených na Praze 5 tehdy odmítli jednat s koalicí Milana Jančíka, dokud nezačne plně respektovat právo veřejnosti a zastupitelů na informace z radnice, dokud nepřestane bránit jednotlivým opozičním zastupitelům a expertům z veřejnosti práci ve výborech zastupitelstva a komisích rady, dokud Koalice neukončí zásadu hegemona „vítěz bere/smí vše“ a opozice a veřejnost dostane spravedlivý prostor v radničním periodiku Pražská pětka a na webu Radnice, dokud Koalice nepřestane majoritou svých členů blokovat práci Kontrolního výboru a dokud neskončí zastrašování úředníků státní správy, ochotných odborně spolupracovat s opozičními zastupiteli při analýze stížností a námětů občanů, porušování zákonů a demokratických principů. „Milan Jančík na minulém „aprílovém“ jednání přislíbil, že se bude osobně angažovat v řešení problémů. Od té doby se však v poskytování informací úřadem ani v práci orgánů samosprávy nic nezlepšilo. Milanu Jančíkovi šlo zjevně jen o politickou reklamu a snahu napravit svou dosti pošramocenou pověst. Soudíme, že jeho snaha souvisí se senátními volbami jeho přítele Miroslava Škalouda a slábnoucí pozicí jeho ochránce Pavla Béma z pražské ODS“ uvedl předseda Klubu SZ Jan Martinec.

  „Dvojí tvář předvádějí také „koaliční vazalové“ z klubů ČSSD a ED-SNK, kteří zatím všechna kontroverzní rozhodnutí skupiny Milana Jančíka nekriticky kryjí, zjevně s tichým souhlasem předsedy ČSSD Prahy 5 Jiřího Paroubka či paní náměstkyně primátora Markéty Reedové“ dodává Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru.

Jednání napříč politickými stranami a s účastí veřejnosti o konkrétních tématech Prahy 5 obecně Zelení vítají a považují ho za základ spolupráce na střednědobé strategii udržitelného rozvoje obce. Proto Zelení přednesli na dnešním setkání vedle požadavků (conditio sine qua non) na obnovení demokratickým principům řízení obce také dva konkrétní návrhy: společným usnesením zastupitelstva zapracovat nedávno vzniklý plán cyklodopravy Prahy 5 do územního plánu Prahy a usnesením zastupitelstva dát mandát novému výboru udržitelného rozvoje obce (s předsedou ze strany Zelených), který metodou strategického plánování připraví do roku 2010 s veřejností vydiskutovaný Program udržitelného rozvoje Prahy 5.

 Pokud Milan Jančík opět nepodnikne nic pro obnovení demokracie na radnici Prahy 5 a neuchopí poctivě a věcně náměty přednesené dnes Zelenými, bude Klub zastupitelů SZ Prahy 5 další nabídky setkávání veřejně a s vysvětlením odmítat.

 Za zastupitelský Klub SZ

 RNDr. Jan Martinec  - předseda Klubu SZ  (jan.martinec@zeleni.cz,  776 629 209)

Bc. Lukáš  Budín  (lukas.budin@zeleni.cz,  605 587 181)

Ing.Ondřej Velek   (ondrej.velek@zeleni.cz, 604 334 424)

Mgr. Anna Grušová (anna.grusova@praha5.cz )

 Odkazy:

„Ostré hroty v Praze 5 se obrušují“, TZ MČ Praha 5, http://www.praha5.cz/tiskove-zpravy/c/202976

Stanovisko zastupitelského klubu S.O.S.ODS ke svolání schůzky starosty M.Jančíka s předsedy zastupitelských klubů dne 4.6. 2008

Klub S.O.S.ODS
konstatuje,

 že nabídku starosty M.Jančíka na společné jednání  o jakékoliv věci  související s chodem nebo rozvojem MČ Praha 5 bude pro členy klubu S.O.SODS možné vnímat za seriozní a vážně míněnou až v okamžiku , kdy svým jednáním starosta M.Jančík :

- nebude porušovat zákon o hl.m. Praze č.131/2000Sb.

- bude na zasedáních zastupitelstva MČ Praha 5 jednat v souladu s jednacím řádem ZMČ Praha 5 a ostatními právními předpisy

- zasadí o otevření měsíčníku Pražská pětka názorům zastupitelů napříč politickým spektrem

- zajistí zveřejnění požadavků vznesených dnes zástupci opozičních klubů v plném znění na webové stránce MČ Praha 5 a v příštím čísle Pražské pětky.

 V Praze dne 4.6.2008

Za klub S.O.S.ODS.

Ondřej Gál, předseda

K  tomuto prohlášení se připojili Eva Hochheimerová (nestr.) a Jiří Metelec (ČSSD).

 

Klubu KSČM v Zastupitelstvu MČ Praha 5

  Vážený pane starosto,

 vítáme Vaši snahu diskutovat nad konkrétními projekty jednotlivých klubů ZMČ, i když není příliš jisté, zda cílem je konkrétní projekty skutečně prodiskutovat, nebo jen nezávazně diskutovat. Vzhledem k tomu, že od minulé schůzky předsedů klubů v dubnu t. r. se v přístupu k opozici nic nezměnilo, spíše se přikláním k výkladu, že cílem je skutečně jen diskutovat ve smyslu nezávazně klábosit.

Debatovat o našich projektech v podstatě nemá význam, pokud budete i nadále postupovat způsobem, kdy odmítáte zastupitelům poskytovat požadované informace, například:

·         Dne 12. 10. 2006, jsem v interpelaci žádal o odpověď na otázku, zda můžete uvést aspoň 3 nájemce, kterému byla dána výpověď z týchž důvodů, jako Osmiletému gymnáziu Buďánka, o. p. s. Abych se vůbec dočkal aspoň nějaké odpovědi, musel jsme ji opakovat dne 13. 9. 2007 a znovu dne 6. 12. 2007 s tím, že tento počet nájemců jsem snížil aspoň na jednoho. Jediné, co jsem se z odpovědí dosud dozvěděl bylo, že „že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28. 11. 2007 bylo rozhodnuto, že výpověď OGB ze dne 30. 8. 2006 byla neplatná pro částečný formální nedostatek, nedostatečně určité vymezení výpovědního důvodu“, jméno aspoň 1 nájemce, který dostal výpověď z týchž důvodů, ale nikoliv.

·         Dne 13. 9. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění některých údajů o hospodaření Agentura Praha 5, a. s., týkající se problematiky vymáhání pohledávek. Odpověď, že veškeré údaje, které požadujeme, jsou k dispozici na Odboru ekonomickém, evidentně není pravdivá, protože údaje, které jsou na tomto odboru k dispozici, jsou jednoznačně v rozporu s uzavřenými smlouvami. Proto jsem o totéž žádal i v interpelaci ze dne 6. 12. 2007. Teprve v dopise ze dne 2. 4. 2008 jste přiznal věc na první pohled zřejmou, že „Ze strany agentury došlo při přebírání dat postoupených pohledávek k pochybení…“ a konstatoval, že prováděná kontrola by měly být dokončena nejpozději do konce dubna t. r. Již je červen, dozvím se už konečně výsledek této kontroly?

·         Dne 6. 12. 2007 jsem v interpelaci žádal o zveřejnění přehledu částek vyplacených neuvolněným členům zastupitelstva jako náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce. Odpověď, že Úřad pro ochranu osobních údajů konstatuje, že není možné zveřejňovat výši mezd, odměn a platů, jste mi jistě poslal asi jen omylem, na mzdu, odměny a platy jsem se neptal. Na opakovanou interpelaci ze dne 21. 2. 2008 jsem se dozvěděl, že v zásadách není jakékoliv ustanovení o zveřejňování těchto částek a proto je nelze zveřejnit. Při třetím opakování interpelace dne 16. 4. 2008 jste již byl sdílnější a uvedl celkovou částku náhrad včetně rozpisu do jednotlivých měsíců. Jistě chápete, že ani s touto odpovědí nemohu být spokojen, očekávám přehled tak, jak ho každoročně zveřejňuje např. zastupitelstvo hl. m. Prahy, jehož jste členem, a které jakákoliv pochybnosti o zveřejňování těchto údajů odmítá. Pokud považujete za obtížné tento materiál vyhledat, mohu Vám požadovanou tabulku předkreslit.

Dalších otázek, které bychom v rámci Radou MČ deklarované informovanosti chtěli veřejně objasnit, je celá řada, například jen z poslední doby: zda stále ještě chcete pro MČ získat neuvěřitelně drahý hotel ve Špindlerově Mlýně směnou za pozemky v Praze 5, zda stále uvažujete o prodeji Ženských domovů 2. Ale to jsou otázky k diskuzi a jsme připraveni o nich jednat v podstatě kdykoliv.

Pokud očekáváte konkrétní projekty, považujeme za důležité začít jednat o podstatných otázkách, například, jak bude v budoucnu zajišťován chod MČ, když už nebude možné využívat neopakovatelné příjmy z prodeje převážné většiny nemovitostí ve výši přibližně 1,5 miliardy Kč a jak vůbec tyto prostředky byly využity, nebo zda je rozumné i nadále vyhazovat řádově stovky tisíc Kč na podporu akcí typu „pivní slavnosti“.

Stejně tak opakovaně navrhuji k diskuzi projekt zaměřený na zajištění základního fungování zastupitelské demokracie, například aby většinu v kontrolním výboru a protikorupčním výboru měli zástupci opozice, pokud ovšem není záměrem radniční koalice, aby kontrolní výbor nemohl nic kontrolovat a protikorupční výbor nemohl žádnou korupci odhalit.

Cílem všech těchto dalších projektů by podle našeho názoru mělo být zlepšení životních podmínek občanů v MČ, zejména umožnění přiměřeného bydlení za přijatelnou cenu, dostupného zdravotnictví a sociálních služeb, zajištění vzdělávání od předškolního až po střední. Dále bychom ocenili, kdyby konečně skončil monopol radniční koalice na publikování v Pražské pětce.

            Jsme zastupitelé a naše pravomoci jsou nám jen svěřeny občany, proto považujeme za vhodné o všech těchto otázkách jednat veřejně. Ostatně to byl i jeden z předvolebních slibů jedné části radniční koalice. Jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 je pro takováto jednání velmi vhodná příležitost, zejména pokud je budete svolávat častěji, než jednou za 3 měsíce, případně když aspoň nebudete blokovat požadavky na jeho mimořádné svolání. Možná, že by i stačilo, kdyby jedinými návrhy, které podávají někteří zastupitelé z radniční kolice, nebyl jen návrh na ukončení diskuse, který pak za souhlasu radniční většiny necháte odsouhlasit.

 V Praze dne 4. 6. 2008

  RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu

Autor: Redakce   |   Sekce: Zastupitelé   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5