John Bok podává na radnici Prahy 5 trestní oznámení

16.10.2008

John Bok podává na radnici Prahy 5 trestní oznámeníExistuje důvodné podezření, že se představitelé jednak volení představitelé Městské části Praha 5 nebo zaměstnanci úřadu Městské části Praha 5 v rámci příprav voleb do Senátu Parlamentu České republiky dopustili trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a to tím, že nesdělili mediím, včetně České tiskové kanceláře, jejichž zprávy přebírají další média např. Týden, jména všech kandidátu za volební obvod Praha 5.

Oznamovatel:      John Bok, Nezávislý kandidát za KDU –ČSL ve volebm obvodě č. 21- m.o. Praha 5 a Praha 13 do Senátu Parlamentu ČR
Podezřelý:       p  ředstavitelé – volení představitelé Městské části Praha 5 nebo zaměstnanci úřadu Městské části Praha 5,  Nám.14 října č. 4, 150 22 Praha 5

Podle § 158 osdt. 1 písm. c) se trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dopustí ten, kdo nesplní svoji povinnost vyplývající z jeho pravomoci, osoby jednající za Městskou část Praha 5 nejsou žádným způsobem oprávněni k jakékoliv selekci jmen řádně přihlášených kandidátů.
Česká tisková kancelář zažádala u všech příslušných úřadů ve všech volebních obvodech o jména všech kandidátů voleb do senátu, aby ostatní média, která tyto informace přebírají,tedy s nimi pracují, mohla uveřejnit. Volební obvod Prahy 5 sdělil z celkového počtu 12 kandidátů jména pouze 6 kandidátů, kdy jméno oznamovatele nebylo volebním obvodem Prahy 5 zveřejněno a nebylo ani dodatečně sděleno. Týdeník Týden, který na svých webových stránkách připravil informace o volbách, tedy i kandidátech do senátu ČR, vycházel ze zprávy ČTK, a jméno oznamovatele coby kandidáta voleb do Senátu tak na těchto stránkách z tohoto důvodu není. Ze strany osob jednající za Městskou část Praha 5 tak došlo k neoprávněné selekci a zásahu do práva na informace dle čl. 17 zaručeného Listinou základních práv a svobod, stejně jako do práva oznamovatele mít za rovných podmínek přístup k voleným funkcím, zaručeného v čl. 21 Listiny základních práv a svobod. 

Z daného existuje důvodné podezření, že osoby jednající za Městskou část Praha 5 se mohli dopustit naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, neboť tisku nesdělili informace týkající se oznamovatele, coby řádně registrovaného kandidáta voleb do Senátu Parlamentu ČR, tedy svým jednáním upřeli voličům Prahy 5 právo ke svobodnému přístupu k informacím a zasáhli do práv a svobod oznamovatele.

Důkaz: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/senatni-volby/praha-5_76228.html

S ohledem na shora uvedené skutečnosti je zřejmé, že popsaným jednáním volených představitelů Městské části Praha 5 nebo zaměstnanců úřadu Městské části Praha 5 mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 c) tr. zákona, když tyto osoby jednající za Městskou část Praha 5 vykonávali svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu.
Oznamovatel žádá, aby byl v zákonné lhůtě vyrozumíván o všech opatřeních, které v této věci orgány činné v trestním řízení učiní.

 

Autor: John Bok   |   Sekce: Volby do senátu   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5