Klára Rulíková (SpOS )

7.10.2008

Klára Rulíková  (SpOS )Jednačtyřicetiletou ředitelku neziskové organizace prosazuje Strana pro otevřenou společnost. Je předsedkyní Klubu dvojčat a vícerčat.

1) Čím může být občanům Prahy 5 prospěšný(á) senátor(ka)?
Senátor/ka není přímo vázána na svůj volební obvod, nepřerozděluje finance, naopak by měl ze zkušeností a z diskusí a podnětů občanů prosazovat a tvořit kvalitní legislativu s celorepublikovým dopadem. Ovšem jisté možnosti jak pomoci občanům zde jsou – senátor má právo na jednání zastupitelstva vystoupit a vznést jakýkoliv dotaz a vyžadovat na něj odpověď. Může pomáhat občanům s orientací ve státní správě i samosprávě, poradit kam a jakým způsobem se obrátit při konkrétních problémech, může být pro občany jakýmsi “lokálním ombudsmanem”.

2) Mají představitelé radnice Prahy 5 Vaší důvěru? Má Vaši důvěru starosta Milan Jančík?
To, co se dělo před dvěma lety na radnici Prahy 5 je tak ostudné, že opravdu nemám slov… Jak je možné, že ten, kdo skončí na posledním místě ve volbách (čímž je jasně ukázáno, co si občané myslí), je opět zvolen starostou (http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=5&xnumnuts=1100&xobec=500143&xstrana=0&xodkaz=1
) a po zkušenostech s Opoziční smlouvou se totéž děje v malém na naší radnici? Není to výsměch demokracii a vůli občanů? Oceňuji odvahu části zastupitelů z ODS, kteří odešli do opozice… Mou důvěru koalice na radnici Prahy 5 nemá a pan starosta se svým arogantním vystupováním a chováním už vůbec ne!

3) Jak vnímáte nové návrhy změn územního plánu na území Prahy 5?
Vnímám je jako snahu získat co nejvíce peněz do vlastní kapsy dokud to ještě jde. Z odborných posudků jasně vyplývá, že je nutné nechat pro zdravý život celé Prahy Prokopské údolí otevřené a nezastavěné, nemluvě o tom, že zeleň Praha potřebuje! Místo toho, abychom byli hrdí na to, že alespoň na Praze 5 máme dostatek zeleně a snažili se ji udržet, dochází stále ke snahám zelené prostory zastavět. O víkendech se právě Prokopské údolí a přilehlá zelená prostranství stávají vyhledávaným místem rekreace pro Pražany z různých městských částí (i díky dobré dostupnosti). Změny územního plánu vedené vidinou vlastního prospěchu jsou krátkozraké, ovšem to bohužel naše politiky většinou nezajímá .

4) Souhlasíte se zastavěním oblasti Dívčích hradů?
Nesouhlasím. Na loukách v oblasti Dívčích hradů se vyskytují rostliny, které jinde nerostou, mnohé z nich jsou chráněné. Tato oblast je rekreační zelenou zónou pro obyvatele nejen Butovic, ale i ostatních přilehlých sídlišť. Vznikne-li zde další zástavba a zalidnění, z Prokopského údolí se stane “Václavák”.

5) Co si myslíte o tvrzení radnice Prahy 5, že kapacita v mateřských školkách je dostatečná? 
Myslím si, že se zřejmě v žádné MŠ nebyli podívat… Nebo si snad radnice myslí, že když se v součtu ukáže (je možné, že některé oblasti v malých městských částech nemají zcela naplněnu kapacitu), že jsou nějaká volná místa, tak maminky budou své děti vozit do MŠ někam (kdovíjak daleko), kde je volno? Má toto snad nějakou logiku? Nemluvě o současném babyboomu, kdy lze očekávat ještě výraznější poptávku po místech v MŠ v následujících několika letech. Proto je nejvyšší čas, tento problém řešit - akutní nedostatek míst ve všech MŠ brzy přijde.


6) Jaký máte názor na zpoplatnění parkování na územní Prahy 5?
Nejsem zastáncem placených zón zejména po zkušenostech z Prahy 1, kde jsem bydlela v době zavedení těchto zón. Korupce v té době kvetla (nejsem optimistka a nevím, zda je to nyní lepší) a na modrých zónách vesele parkovali místní podnikatelé bez patřičných povolení. Rezidenti měli smůlu . Stejně tak vidím problém v dimenzích parkovacích míst, která jsou propočítávána na běžné auto, ale má-li rodina auto “delší”, už je pro ni těžké parkovací místo nalézt, ač si za něj platí. V neposlední řadě se zatěžují parkováním přilehlé městské části, kde ještě parkovací zóny nejsou (jak se ukazuje např. na pomezí Prahy 3 a 10). Pokud by parkovací zóny být měly, jsem pro, aby se peníze vybrané za parkování vracely přímo do MHD, kde by došlo k výraznému snížení jízdného, což by vedlo občany nejezdit do centra města auty.

7) Mělo by se podle Vás zachovat misijní centrum na Barrandově?
Určitě! Je to prověřené a dobře fungující komunitní centrum, které v anonymitě sídliště rozvíjí vztahy mezi dětmi, mládeží i napříč generacemi. Bez větších problémů se zde k volnočasovým aktivitám schází rodiny s malými dětmi, předškoláci, mládež až po akce pořádané pro dospělé a seniory. Zrušením nebo přesunutím misijního střediska by se přerušila kontinuita tohoto multifunkčního prostoru a těžko by se někde nově vytvářela.

8) Bylo správné dát výpověď Domu Šance ze strany radnice Prahy 5?
Protože se dlouhodobě pohybuji v neziskovém sektoru, Projekt Šance znám poměrně dobře. Je ojedinělý svého druhu a myslím si, že Praha 5 mohla být hrdá, že se jeho realizace děje právě na Praze 5. Protože ale ze zkušenosti vím, že zejména současní zastupitelé MČ Praha 5 mají k NNO velmi vlažné vztahy, nepřekvapuje mě výpověď Šanci (byť se její zástupci snažili s MČ dojednat podmínky, za kterých by organizace podnikla kroky vedoucí ke zhodnocení objektu). Jsem ráda, že výpověď z prostor Projekt Šance neohrozila a ten pokračuje v provizorních podmínkách dál. Postoj radnice svědčí o tom, jaký vztah má k občanské společnosti.

9) Jaká byste zavedla opatření proti korupci v samosprávě?
Bohužel korupce je všudypřítomná a natolik prorostlá nejen místní samosprávou, ale i státní správou a nevědí si s ní rady ani policisté, ani státní zástupci… Popravdě neumím si představit, jak účinně na to. Snad by pomohla průhledná a veřejností kontrolovaná výběrová řízení na zakázky, které samospráva zadává. Bohužel vím, že i toto se dá snadno obejít…

10) Naslouchá vedení radnice v Praze 5 dostatečně názorům občanů?
Tuhle otázku snad nemyslíte vážně :-). Nenaslouchá, nebere je na vědomí, pokud se nejedná o stranické (či jinak prospěšné) přátele či názory, které sama radnice hodlá prosazovat.

11) Kdybyste se místo senátorkou stala starostkou Prahy 5, co byste zde změnil(a)?
Právě proto, že vím, jak je obtížné plout proti proudu v zaběhlých vodách lokální politiky, do ní nekandiduji. Věřím, že jako nezávislá dokáži víc v Senátu než jako starosta…
Co považuji za nutné je , aby radnice řešila (krom výše uvedených MŠ, volnočasových aktivit pro mládež a zatím příliš nezmiňované péče o seniory)  např. katastrofální stav bytového fondu na Plzeňské, Štefánikově a vůbec na starém Smíchově.

12) Co byste vzkázala občanům (voličům) v Praze 5? 
Aby přišli k senátním volbám a dali hlas nezávislým kandidátům. Tím ukáží, že jim není lhostejný stav na radnici Prahy 5 – bude to signál, že koalici ODS-ČSSD nedávají důvěru!

Sekce: Volby do senátu   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5