Helena Illnerova (Strana Zelených)

7.10.2008

Helena Illnerova (Strana Zelených)Jednasedmdesátiletá profesorka biochemie stála čtyři roky v čele Akademie věd ČR. Nyní je předsedkyní Učené společnosti ČR.

1) Čím může být občanům Prahy 5 prospěšný(á) senátor(ka)?
Senátor by se měl zajímat o dění na radnici a o starosti a petice občanů a pokud sám uzná některou žádost či stížnost za oprávněnou, měl by se svým vlivem a důvěryhodností  snažit věci pozměnit. Vlastní exekutivní pravomoc však senátor nemá.

2) Mají představitelé radnice Prahy 5  Vaší důvěru? Má Vaši důvěru starosta Milan Jančík?
Současný pan starosta mou důvěru nemá. Ve čtvrtek 18. 9. jsem byla přítomna jednání zastupitelstva Prahy 5 o petici občanů proti navrhovaným změnám územního plánu a zastavování zelených ploch na Praze 5 a pan starosta alibisticky prohlašoval, že náměty změn územního plánu zaslané radou zastupitelstva na Útvar rozvoje hlavního města Prahy nejsou pro územní plán podstatné a proto nemusely být předem diskutovány s občany. Naopak říkal, že jedině důležité budou návrhy, které zastupitelstvu přijdou ze jmenovaného Útvaru a až ty budou diskutovány. Rada ale své náměty, ke kterým jistě bude přihlíženo, poslala bez potřebné předchozí diskuse! Navíc pan starosta přes opětovné žádosti nevysvětlil, jaká zadání pro jednotlivé lokality dostaly ateliéry architektů od rady zastupitelstva ani jak byly tyto ateliéry vybrány. Z jednání jsem měla dojem, že pan starosta manipuluje s míněním občanů a považuje je za malé děti.

3) Jak vnímáte nové návrhy změn územního plánu na území Prahy 5?
Domnívám se, že plochy zeleně by měly být zachovány. Jsou to nejen plíce města a místa oddychu, ale i místa pro radost, která zlidšťují život ve městě. Platí to pro všechna  místa zvažována v návrhu územního plánu: park Kavalírku, vrch Vidouli, Dívčí hrady nad Prokopským údolím i celé toto údolí.


4) Souhlasíte se zastavěním oblasti Dívčích hradů?
Nemyslím si, že by Dívčí hrady měly být zastavěny. Přiléhají těsně k Prokopskému údolí a dávají radost ze zeleně i volného prostoru, kterého je v Praze pomálu. Navíc pro plány městečka na Dívčích hradech by byla zapotřebí i infrastruktura, která by již svým fungováním zasahovala do režimu Prokopského údolí. Stavme v brownfields!

5) Co si myslíte o tvrzení radnice Prahy 5, že kapacita v mateřských školkách je dostatečná?
Neměla jsem sama možnost porovnat počty žádostí s počtem míst ve školkách, takže přesně nevím, zda je převis žádostí nebo zda je momentálně počet žádostí a počet míst těsně vyrovnán. V zásadě by ale školky měly mít rezervu volných míst i během roku, aby maminky, které budou chtít jít do práce, tak mohly učinit. Stále si stěžujeme na nízkou porodnost. Tak také pro maminky (ale i pro tatínky) něco dělejme!

6) Jaký máte názor na zpoplatnění parkování na územní Prahy 5?
zpoplatnění parkování omezí jízdu aut do Prahy 5, tak proti tomu nejsem. Je nutné však zvažovat ještě další opatření, jako je např. vybudování záchytných parkovišť na obvodu Prahy.


7) Mělo by se podle Vás zachovat misijní centrum na Barrandově?
Sama jsem v misijním centru na Barrandově nebyla, ale z doslechu vím, že jeho činnost je bohulibá, a proto by se mělo zachovat. Jakékoliv péče a starosti o mládež v mimoškolním čase by si měla společnost vážit!

8) Bylo správné dát výpověď Domu Šance ze strany radnice Prahy 5?
Dům Šance se stará o ty nejpotřebnější z mladých lidí a dává jim „šanci“ zapojit se do normálního života a naučit se pracovat. Na činnost takového domu by každá radnice a společnost měla být pyšná a poskytovat mu maximální podporu. Navíc Šance dostala výpověď v době, kdy byla oceněna Nadáním Olgy Havlové: Výbor dobré vůle. Je to paradoxní: Výbor dobré vůle věděl, co Šance záslužného dělá a radnice to prý nevěděla.

9) Jaká byste zavedla opatření proti korupci v samosprávě?
Na veřejné zakázky i menšího rázu jako je vypracování projektu by měla být vypisovaná soutěž. Jakýkoliv prodej majetku městské části by měl byt oznamován s dostatečným předstihem a prodej by měl probíhat s maximální průhledností Kontrolní výbor zastupitelstva by měl dostávat včas veškerou dokumentaci k jakýmkoliv smlouvám či obchodním transakcím a jeho členové by případně sami měli být členy výběrových komisí.

10) Naslouchá vedení radnice v Praze 5 dostatečně názorům občanů?
Z toho, jak se radnice v Praze 5 zachovala při odeslání námětů ke změnám územního plánu vyplývá, že ne.

11) Kdybyste se místo senátorkou stala starostkou Prahy 5, co byste zde změnil(a)?
Otevřela bych více radnici občanům, diskutovala bych s nimi dopředu všechny důležité kroky, jako je např. návrh změny územního plánu, a zprůhlednila bych všechna přijatá rozhodnutí.

12) Co byste vzkázala občanům (voličům) v Praze 5?  
Pokud se dostanu do Senátu, budu v něm pracovat svědomitě a poctivě, jako jsem pracovala celý život, naslouchat hlasu svých voličů a řídit se svým svědomím.

Sekce: Volby do senátu   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5