Marie Hakenová (Věci veřejné)

7.10.2008

Marie Hakenová (Věci veřejné)Je dcerou operního pěvce Eduarda Hakena a herečky Marie Glázrové. Pracuje jako scenáristka, dramaturgyně a novinářka. V září oslavila šedesát let.

1) Čím může být občanům Prahy 5 prospěšný(á) senátor(ka)?
Přestože to nemá senátor v popisu práce, budu-li zvolena, mám v úmyslu „dohlížet“ na komunální politiku. Chci spolupracovat s občanskými sdruženími v Praze 5, abych tak měla neustálou zpětnou vazbu o tom, čím lidé žijí a co je opravdu trápí. Rozhodně se mi nelíbí současný stav. Senátor by rozhodně neměl podléhat vlivu starosty.    

2) Mají představitelé radnice Prahy 5  Vaší důvěru? Má Vaši důvěru starosta Milan Jančík?
Ani starosta ani někteří další představitelé radnice se mé důvěře netěší. Naneštěstí si budeme muset na komunální volby ještě nějakou dobu počkat.  

3) Jak vnímáte nové návrhy změn územního plánu na území Prahy 5?
Myslíte náměty na nový územní plán? Je to neomalený útok na životní prostředí. Je to akce za zády odborné veřejnosti a všech ostatních občanů, která vychází vstříc pouze  developerům. Jde o postoj „po mně potopa“.

4) Souhlasíte se zastavěním oblasti Dívčích hradů?
Zásadně nesouhlasím. Zhoršilo by to životní prostředí nejen v Praze 5, ale přinejmenším i v centru Prahy. Dopady na Prokopské údolí, pražský Barrandien a kopec Kesnerka by byly zničující.

5) Co si myslíte o tvrzení radnice Prahy 5, že kapacita v mateřských školkách je dostatečná? 
Vím, že v tomto okamžiku jsme na hraně a za dva tři roky již stávající kapacita v některých lokalitách stačit nebude. Proto je nutné na tuto situaci reagovat již s předstihem, ze dne na den pak není možné nedostatek míst řešit.

6) Jaký máte názor na zpoplatnění parkování na území Prahy 5?
Mělo by se řešit v kontextu celého hlavního města Prahy. Rada by měla občany seznámit s výsledky studie dopravy v klidu.
 7) Mělo by se podle Vás zachovat misijní centrum na Barrandově?
Určitě ano. Neznám detaily provozu tohoto centra a jeho problémů, obecně jsem ale přesvědčena o prospěšnosti komunitních center.  Z našeho života se pomalu vytrácí pospolitost, sounáležitost, společné prožívání volného času. Podobná centra proto mají čím dál větší smysl.  

8) Bylo správné dát výpověď Domu Šance ze strany radnice Prahy 5?
Nebylo, vedení radnice se mělo snažit najít pro dům Šance vhodné náhradní prostory. Jde o prospěšný a experty uznávaný projekt. Jeho umístění vedle základní školy však může být diskutabilní.

9) Jaká byste zavedla opatření proti korupci v samosprávě?
Musí to být celý komplex opatření počínaje kvalitní personální politikou, přes funkční vnitřní kontrolní mechanismy až po externí protikorupční audity. Ty mají za úkol identifikovat, které oblasti jsou ke korupci nejnáchylnější a pro ně pak navrhovat postupy, které korupci eliminují. V žádném případě nestačí jen zřídit protikorupční výbor či komisi a obsadit ji těmi správně loajálními lidmi, jako je tomu v Praze 5 nyní. Nad všemi opatřeními pochopitelně stojí morálka celé společnosti. Dokud je normální si při jednání s úřady vypomáhat drobnými či většími „pozornostmi“, s korupcí nepohneme. Užitečné mohou být rovněž etické kodexy úředníků a zastupitelů, jejichž dodržování ale je nějakým způsobem právně vymahatelné.

10) Naslouchá vedení radnice v Praze 5 dostatečně názorům občanů?
Myslím, že vedení radnice trpí takzvaným selektivním slyšením. Naslouchá jen tomu, kdo jej chválí.

11) Kdybyste se místo senátorkou stala starostkou Prahy 5, co byste zde změnil(a)?
Bezodkladně bych nechala vypracovat právní a ekonomický audit. Pak bych postupovala v řešení těch problémů, které nejvíce ohrožují finanční stabilitu Prahy 5, především problematiky rozpočtové kázně. Pro občany by ale určitě okamžitou a nejviditelnější změnou bylo, že se k nim jejich nový starosta chová slušně a naslouchá jim.

12) Co byste vzkázala občanům (voličům) v Praze 5? 
Přijďte k volbám a volte číslo 11.

 

Sekce: Volby do senátu   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Senát nebo komunál? Dick 14.10.2008 01:52
Re: Senát nebo komunál? Jan 17.10.2008 19:46

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5