Odvolávám, co jsem slíbil a slibuji, co jsem odvolal

29.7.2008

Odvolávám, co jsem slíbil a slibuji, co jsem odvolalKdyž tuto větu vysloví známý popleta král z ještě známější pohádky, můžeme se pousmát. Pokud se stejným heslem řídí starosta obce, úsměv spíše mrazí na rtech, a to nejenom občanům Košíř, kteří se před necelými dvěma lety vzbouřili proti plánovanému zastavění parku Kavalírka. Tehdy představitelé radnice Prahy 5 po občanských masových protestech těsně před komunálními volbami nakonec zamítli změnu územního plánu, která by zastavění parku umožnila. Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka od té doby intenzivně sleduje vývoj celé kauzy. Nyní ve volebním mezidobí, kdy se předvolební sliby mohou lehce zavrhnout, se opět znovu hovoří o možném zastavění celého parku. Proto se zmiňované sdružení na představitelé radnice znovu obrací s otevřeným dopisem, který čtenářům nyní přinášíme.

  V Praze dne 28. června 2008

 Vážený pane senátore, pane starosto, vážení pánové místostarostové,

obracíme se na Vás tímto veřejným dopisem po více než roční odmlce ve věci ochrany parku Kavalírka. Jistě si ještě vzpomínáte na ruch okolo parku Kavalírka, petice a demonstrace za záchranu parku, které byly vyvolány návrhem na změnu územního plánu, jímž měla být podstatná část parku změna na plochu určenou k zastavění a který byl na podzim roku 2006 Radou městské části pod vedením Dr. Jančíka odmítnut. Návrh na změnu územního využití parku Kavalírka byl pak následně smeten ze stolu v rámci projednávání změn územního plánu 07 i Magistrátem hl. m. Prahy.

Aby v budoucnu nedocházelo k opakovaným pokusům o zastavění parku vznikla na Praze 5 za Vaší účasti dokonce pracovní skupina, která se měla soustředit na řešení situace kolem parku Kavalírka s cílem zabezpečit jeho trvalou ochranu a vyřešit neuspokojivou majetkoprávní situaci.

 S nejvyšším znepokojením jsme však zaznamenali, že Rada MČ Prahy 5 na svém zasedání dne 13.5.2008 bez výhrad schválila „Náměty do nového Územního plánu na území MČ Praha 5" připravené na základě zadání MČ Prahy 5, které mimo jiné předpokládají faktickou likvidaci parku Kavalírka zastavěním. Náměty byly následně městkou částí odeslány MHMP k zapracování do konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy.

Jak jsme zjistili, návrh na zastavění parku Kavalírka vypracoval pro MČ P5 Ing. arch. Daniel Pexa (atelier F2). Zástupci našeho O.S. se s ním dne 4. července 2008 setkali a při konzultaci bylo Ing. arch. Pexou sděleno, že se jedná „ …. pouze o vizi, kde byly půdorysy a hmoty navrhované zástavby stanovovány převážně intuitivně, a to bez ohledu na majetkové a jiné charakteristiky dotčených území…“.

Chceme věřit, že návrh na zastavění parku byl zpracován bez jakýchkoli analýz, projednání s občany, v rozporu s oficiálně prezentovaným názorem radnice a předchozími usneseními a závazky zástupců MČ v této věci, pouze v důsledku lehkovážného přístupu atelieru F2 vedeného bezmeznou snahou předložit maximum námětů na tzv. „rozvoj“ Prahy 5 bez zvážení jakýchkoli souvislostí a nereprezentuje tedy stanovisko MČ Prahy 5 k této věci.

Dosud realizované kroky MČ Prahy 5, tj. schválení námětů Radou MČ a odeslání námětů na zastavění zeleně na Praze 5 na MHMP k zapracování do konceptu územního plánu však nutně vyvolávají dojem, že MČ a Vy osobně se s náměty ztotožňujete a podporujete je.

Dovolujeme si Vás proto s odkazem na Vaše předchozí veřejná prohlášení a závazky, které jsme s Dr. Jančíkem stvrdili i rukoudáním, požádat touto formou o jasné stanovisko k předloženému námětu na zastavění parku Kavalírka. Jelikož nevíme o žádných nových okolnostech a důvodech, které by opravňovaly změnu několikrát jasně deklarovaného stanoviska o nezastavitelnosti parku, věříme, že svá dřívější prohlášení a závazky jednoznačně veřejně potvrdíte a učiníte všechny kroky potřebné proto, aby MHMP byl o tomto stanovisku MČ Prahy 5 bezodkladně informován a návrh na zastavění nebyl do konceptu územního plánu zpracován.

 S přátelským pozdravem

                                       Mgr. Jan Fiala, za O.S. za záchranu parku Kavalírka http://www.kavalirka.webzdarma.cz/

PS: Přestože předmětem naší ochrany je hlavně park Kavalírka, není nám lhostejný osud ani dalších částí naší Prahy 5. Proto doufáme, že nejen návrh na zastavění parku Kavalírka, ale i další podobné návrhy (kterých je v předložených námětech nesmírně mnoho) nereprezentují názor MČ Prahy 5 a Praha 5 k nim zaujme jasné stanovisko, které bude vycházet ze široké diskuze občanů o tom, jak bychom mohli s Prahou 5 naložit, jaké hrozby nad ní visí a jaká řešení preferujeme, a budou se opírat o kvalitní plán ekonomického a sociálního rozvoje, demografickou studii, plán dopravní regulace či vizi rozvoje zeleně na Praze 5.

SLIBY POLITIKŮ - článek z Pražské pětky: http://www.prazskapetka.cz/node/5178

Starší články:

http://www.prazskastetka.cz/view.php?cisloclanku=2006100903

http://www.prazskastetka.cz/view.php?cisloclanku=2006101301

http://www.prazskastetka.cz/view.php?cisloclanku=2006101901

 

Autor: redakce   |   Sekce: Občanské aktivity   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Doporučuji aspoň k letmému seznámení Pražan odjinud 31.7.2008 01:05
Re: Doporučuji aspoň k letmému seznámení Dick 18.9.2008 10:26

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5