PLATFORMA ZAPĚT STARTUJE

20.11.2013

Dne 20. 11. 2013 začíná oficiálně působit platforma ZaPět, seskupení spojující občanská sdružení, vzdělávací instituce, bytová družstva, sousedská sdružení i jednotlivé občany Prahy 5, kteří se aktivně zajímají o dění v této městské části. ZaPět chce zastupovat veřejné zájmy obyvatel Prahy 5, protože ty v současné době instituce k tomu určené, tedy volení zástupci a úřady, nehájí. ZaPět není závislá na žádné politické straně.

Hlavními cíli platformy jsou řádná komunální politika, dostatečná informovanost veřejnosti, participace obyvatel Prahy 5, občanských sdružení a nezávislých odborníků v orgánech městské části a na systémových koncepcích Prahy 5 v oblastech územního rozvoje, dopravy, školství, ochrany zeleně, bytové politiky aj.

Platforma ZaPět požaduje transparentní a efektivní komunikaci městské části s jejími obyvateli i lokálními občanskými sdruženími. ZaPět chce být jednotící občanskou iniciativou a na prosazení uvedených cílů bude využívat všech legálních prostředků jako jsou aktivní účast na zasedáních volených orgánů, intenzivní komunikace s úřady, otevřené dopisy, petice, referenda, demonstrace a v případě nutnosti také trestní oznámení a žaloby.

Na nejbližším zasedání ZMČ Praha 5, které se koná 21. 11. 2013, hodlají signatáři ZaPět vystoupit proti plánovaným zástavbám v ulici Na Pláni, na stolové hoře Vidouli a v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí. Tyto developerské projekty podporované městskou částí Praha 5 považuje platforma ZaPět za skandální a nepřijatelné.

Kdo jsme?
Platforma ZaPět spojuje občanská sdružení, vzdělávací instituce, bytová družstva, sousedská sdružení i jednotlivé občany, kteří se aktivně zajímají o dění v Praze 5 a usilují o její rozvoj v souladu s veřejným zájmem. ZaPět není spojena ani podporována žádnou politickou stranou, ale přivítá spolupráci s těmi politickými subjekty, které prakticky podpoří její cíle. Platforma ZaPět funguje na demokratických principech, v jejím čele stojí pětičlenná Rada. Platforma ZaPět provozuje domovské stránky www.zapet.cz a spolupracuje s webem www.kauza5.cz.

Proč existujeme?
Úřady, které by měly hájit zájmy obce jako celku, nefungují. Nekladou žádný odpor agresivním plánům developerů, povolují absurdní výjimky, tolerují nezákonné postupy a nechrání ani historické památky. Řada majitelů nechává cenné historické stavby chátrat a úřady jen nečinně přihlížejí.

Úředníci i volení zástupci v rozhodují bez veřejnosti, ztěžují či znemožňují účast občanů a nezávislých odborníků v komisích a výborech, zveřejňují jen minimum informací, často neúplně a pozdě. Důležitá oznámení na úřední desce jsou složitě dohledatelná a dešifrovatelná, takže občané jen velmi obtížně zjišťují, které řízení se jich bezprostředně týká, a nemohou proto včas reagovat. Absence archivu pak znemožňuje dokumenty zpětně vyhledat.

Platforma ZaPět chce zdokonalovat základní prvky občanské společnosti, kterými jsou etická, transparentní a efektivní státní správa a samospráva. ZaPět bude veřejně sdílet znalosti a zkušenosti významné pro kontrolu řádného chodu Městské části Praha 5 a různými formami podporovat činnost občanských sdružení.

Co prosazujeme?

 • zákonnou, transparentní a efektivní komunální politiku v Praze 5 ?? participativní demokracii, veřejnou diskuzi a stálý vliv občanů na správu městské části Praha 5
 • necenzurované a snadno dosažitelné informace o činnosti městské části Praha 5 na jejím webu, vývěskách a tiskovinách
 • otevřený přístup veřejnosti k radničním médiím
 • možnost nezávislé občanské kontroly hospodaření a správy majetku městské části Praha 5
 • koordinovanou, nezávislou a odbornou podporu občanských iniciativ při řešení konkrétních kauz v Praze 5
 • jasná pravidla a pevné zásady pro ochranu přírody a městské zeleně v Praze 5 a pro udržitelnost života ve městě
 • dostupnost, kvalitu a různorodost škol v Praze 5
 • ochranu historických a kulturních památek a původní zástavby
 • ochranu, zkvalitňování a rozšiřování veřejného prostoru - náměstí, parků, lesů, hřišť, kulturních a komunitních center atd.
 • rozumnou dopravní koncepci s prioritou pro budování chodníků, obytných zón, cyklostezek a pro rozvoj bezbariérové MHD

Kdo se účastní platformy ZaPět?

 • Cibulka, o. s.
 • Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně
 • Jinonice Vidoule, o. s.
 • Košířská Cibulačka, o. s.
 • Měchurka, o. s.
 • Občané pro Prahu 5, o. s.
 • Praha 5 – Radlice o. s.
 • Prokopovo, o. s.
 • Přátelé Buďánek, o. s.
 • Přátelé Malvazinek, o. s.
 • Přátelé Prokopského a Dalejského údolí o. s.
 • Sdružení pro krajinu kolem nás, o. s.
 • SPOPŽP, o. s.
 • TCP Konzervatoř, o. p. s.
 • Mezinárodní centrum tance, o. s.
 • Včelařský spolek park Košíře Motol

Za platformu Zapět vydala Rada ZaPět (zapet@zapet.cz) ve složení

Jaroslava Kroupová
Petr Bervid
František Gemperle
Jan Kremer
Antonín Schneider

 

Autor: Rada Zapět   |   Sekce: Občanské aktivity   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5