Jančík: Řápková zkoušku složila

27.11.2009

Jančík: Řápková zkoušku složilaPrávo: Se svou troškou do kauzy plzeňských práv opět přispěl kontroverzní starosta Prahy 5 a absolvent fakulty Milan Jančík (ODS). Trvá na tom, že zkoušku z obchodního práva řádně složil u Miroslavy Bartošíkové. A stejně tak podle něho uspěla chomutovská primátorka Ivana Řápková (ODS) v trestním právu u Jiřího Pipka.

"To, že paní docentka Bartošíková tři roky po mé zkoušce zemře, jsem nemohl vědět. Stejně si myslím, že kolegyně Řápková absolvovala zkoušku u docenta Pipka. Nemohla vědět, že v roce 2008 zemře, to se nedalo předpokládat," argumentoval včera Jančík. Podle něho kdosi na něho i na Řápkovou záměrně vybírá "kantory, kteří nemohou podat ani pozitivní, ani negativní stanovisko k tomu, že jsme řádně studovali".
Starosta včera vyzval rektora školy Josefa Průšu, který nařídil prověřit Jančíkovo studium, "aby vysvětlil některé své výroky".
"Žádám pana rektora, který je podepsán pod mým magisterským i doktorským titulem, aby vysvětlil, proč nevznesl své pochybnosti už tehdy," řekl včera Jančík, který se včera opět před novináři opět chlubil svým indexem a pracemi. Vše opět jen k nahlédnutí.
 

Otevřený dopis starosty MČ Praha 5 Milana Jančíka rektoru Západočeské univerzity v Plzni Doc. Ing. Josef Průšovi CSc.: 

 

V Praze dne 25. listopadu 2009

 

 

Věc:   Žádost o vysvětlení informací publikovaných dne 23. 11. 2009 v deníku Lidové noviny

 

 Vážený pane rektore,

  

            v deníku Lidové noviny ze dne 23. 11. 2009 byly publikovány články „Další podezřelý student: Jančík“ a „Do archivu školy vstup zakázán“. Oba dva články se přímo dotýkají mé osoby a sdělení v nich uveřejněná významným způsobem zasahují do mé občanské cti, lidské důstojnosti a do sféry mých osobnostních práv, když mne spojují s „podezřelým“ či „nestandardním“ způsobem studia na fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU).

 

            Jsem si vědom skutečnosti, že novináři některých periodik často směřují v zájmu zatraktivnění obsahu publikovaných článků ke zjednodušování, novinářské zkratce či redakčnímu krácení poskytnutých rozhovorů. Je možné, že k podobnému postupu došlo i v případě Vašeho rozhovoru poskytnutého redaktorce Lidových novin, paní Haně Čápové. V souvislosti s úvahami o dalších krocích, které by zabránily pokračujícímu zpochybňování mého řádného studia na fakultě právnické ZČU, bych Vás rád požádal o Vaše stanovisko k některým výrokům, které byly publikovány v citovaném článku Lidových novin.

 

            V článku „Do archivu školy vstup zakázán“ uveřejněném v Lidových novinách dne 23. 11. 2009 uvádíte, že mé absolutorium studia na fakultě právnické ZČU je podloženo záznamem v informačním systému, kam informace zadala fakulta. Dále uvádíte, že není povinností studentů Vaší univerzity sledovat, zda jsou nebo nejsou uvedeni v záznamech kateder. Následně, na dotaz redaktorky Lidových novin, zda si někdo, kdo „obcházel katedru, mohl vůbec myslet, že studuje korektně?“ odpovídáte, že „...z etického hlediska je to bez debat. Jde o to, zda je to právně postižitelné.“ Není mi zcela zřejmé, a v tomto bodě si Vás dovoluji požádat o jasné vysvětlení, zda jste měl v souvislosti se zpochybněním etiky studia a jeho korektnosti na mysli rovněž mé studium a pokud ano, jakým konkrétním způsobem bylo mé studium neetické či nekorektní. Z předchozího obsahu Vašich uveřejněných vyjádření není zřejmé, že byste v mém studiu shledával jakékoliv nesrovnalosti, když případná systémová pochybení zřejmě připisujete odchylné praxi evidence známek a zápočtů používané na fakultě právnické ZČU. Žádám tedy o vysvětlení, v jakém smyslu považujete mé studium z etického hlediska za nekorektní, případně prosím o opravu uveřejněného textu, pokud byla publikovaná pasáž vytržena z kontextu či pozměněna. Dále si Vás dovoluji požádat o vysvětlení, proč v souvislosti se mým studiem hovoříte o možnosti odebrání vysokoškolského titulu a zda máte jakékoliv informace o tom, že by mé studium nemělo být řádné. Žádám rovněž o vysvětlení, zda máte nějaké konkrétní informace o tom, že bych měl získávat zápočty a zkoušky jinak než od příslušných učitelů na katedrách. Z Vaší odpovědi na otázku redaktorky Lidových novin vyplývá, že kromě mne a paní Řápkové „určitě ještě nějací další (studenti jako Jančík a Řápková, kteří získávali zápočty a zkoušky jinak než od příslušných učitelů na katedrách) budou“.

 

            Vážený pane rektore,

 

            omlouvám se, že Vás obtěžuji shora uvedenými dotazy, ale rád bych Vás požádal o pochopení mé situace, kdy se musím často soudní cestou domáhat ochrany mých osobnostních práv před neustávajícími útoky ze strany politických oponentů a médií, která se mne opakováním smyšlených a vykonstruovaných kauz, starých často více než sedm let, snaží neustále skandalizovat.

 

            Jsem přesvědčen, že fakultu právnickou ZČU jsem vystudoval řádně a doufám, že pochopíte mé pobouření nad výroky, které jsou o mé osobě publikovány v denním tisku. Věřím, že v případě rozhovoru, který jste poskytl Lidovým novinám, se jednalo pouze o zkreslení některých Vašich odpovědí či jejich zasazení do nesprávného kontextu. V tomto směru si dovoluji očekávat Vaše vysvětlení k otázkám shora uvedeným.

 

            Na úplný závěr chci podotknout, že jsem hrdý na to, že jsem mohl studovat a také řádně vystudovat fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni a také získat tituly Mgr. a JUDr., což jste v letech 2004 (Mgr.) a následně 2005 (JUDr.) potvrdil svým podpisem na obou mých diplomech.

 

                         S úctou

                                                                                                                    JUDr. Milan Jančík, MBA

                                        

čt 26.11.2009 15:31

 

Vážený pane starosto,

 

jako odpověď na Váš dopis doručený vaším tiskovým mluvčím, sděluji, že ani já ani ZČU nemáme zájem na skandalizaci Vaší osoby. Stejně jako pí primátorka Řápková jste se stali objektem zkoumání formou podání, nikoli jako součást žádosti MŠMT. Kdo podání (zřejmě média) podal já nevím.Vzhledem k tomu, že LN nečtu, nevím co tam bylo napsáno.Z Vašeho dopisu plyne, že zřejmě došlo ke smíchání konkrétního s obecným. Komise, kterou jsem jmenoval Vás brzy vyzve ke spolupráci a pak se snad věci vysvětlí.

Jsem Vám k dispozici, neboť Vaši situaci chápu.

 

S pozdravem

 Josef Průša

rektor ZČU

                                                                  

    

 

Autor: Právo 27.11.2009   |   Sekce: Jančík a jeho parta   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5