Báječná léta s Jančíkem

14.4.2009

Báječná léta s JančíkemStarosta Milan Jančík si málokdy nechá ujít příležitost, aby vyzdvihl vlastní zásluhy na prosperitě Prahy 5. Obdivná pochvala zaznívá často také od jeho zastánců. „Jsem hrozně rád, že starý Smíchov a celá ta oblast od Anděla až ke Smíchovskému nádraží přestávají být jakousi pražskou Popelkou, místem, kde je pár ušpiněných továren a spousta pracovních míst, a začínají být součástí velkoměsta a místem, kde je radost bydlet a žít. To se myslím Praze 5 pod vedením starosty Jančíka mimořádně daří," uvedl pro Pražskou pětku Jan Bürgermeister, zastupitel hl. m. Prahy a nyní i poslanec.

„Jako rodák ze Smíchova a smíchovský podnikatel jsem pyšný na to, jak se podařilo městské části v posledních letech Smíchov, především tedy oblast Anděla zvelebit. Z velké části je to zásluha starosty Jančíka, který je podle mě zcela nespravedlivě neustále vláčen médii, jsou na něj vyráběny mediální kauzy, a přitom nebýt jeho, nebyl by dnes Smíchov jednou z nejprogresivnějších a nejbohatších pražských čtvrtí," velebí Jančíka Karel Neumann z firmy Šlechta v časopise Hospodáři.Na Jančíkovu adresu občas zaznívají pochvalná slova dokonce také ze strany jeho kritiků. Nelíbí se jim sice kauzy, se kterými je spojován, ale jedním dechem zdůrazňují proměnu Smíchova k lepšímu během jeho vlády.

Jak to tedy je? Jakou má Jančík zásluhu na rozvoji Prahy 5? Vynechejme nyní problematické body Jančíkovy politické kariéry, například privatizační rozhodnutí typu prodeje Ženských domovů nebo některých pozemků a dejme na misku vah nejdůležitější investiční položky, které jsou veřejností převážně, i když ne zdaleka všemi, kladně hodnoceny. Zároveň zde není ani prostor pro hodnocení hospodárnosti vynaložených investičních prostředků. Také se musí jednat o záležitost financovanou nebo alespoň iniciovanou radnicí Prahy 5. Pouze formální schválení a razítko se nepočítají. Bez ohledu na zásluhy ostatních radních a úředníků Prahy 5 se dopustíme stejné personifikace, jako se jí dopouští starosta Jančík. Koneckonců, historie si spojuje zásluhy s jedním konkrétním vládcem, až už je to starosta, primátor, prezident nebo král.

Milan Jančík starostuje v Praze 5 od roku 2002. Před tím působil o stupínek níže ve funkci místostarosty, kdy měl převážně na starosti  majetkové záležitosti. Bilancujme tedy posledních deset let, co se v oblasti investic v Praze 5 odehrálo.

Doprava:

 • Mrázovka: Rozhodnutí o výstavbě padlo již na konci 80. let, ražba začala v roce 1998. Otevřen byl v roce 2004. Investor Magistrát hl. města Prahy. Podíl Jančíka žádný.  
 • Malý smíchovský okruh:  V říjnu 2001 byl zprovozněn tzv. Malý smíchovský okruh. Zajistil plynulejší průjezd automobilové dopravě v oblasti Smíchova. Jednosměrný okruh začíná na severovýchodní straně u Jiráskova mostu. Díky tomu bylo možné vybudování z podnětu radnice Prahy 5 pěší zóny v okolí křižovatky Anděl a jejich financování bylo realizováno i za spoluúčasti investorů, k ostatním stavbám se městská část pouze vyjadřovala v rámci územního řízení.  Podíl Jančíka částečný.
 • Tramvaj na Barrandov: Její výstavba probíhala od srpna 2001 do srpna 2004. Trať byla zprovozněna v listopadu roku 2003 během Jančíkova starostování. Investorem byl magistrát. Podíl Jančíka žádný.  
 • Tramvaj do Radlic: Byla zprovozněna na konci roku 2008. Většinu peněz na stavbu bezmála osmi set metrů nových kolejí získalo město Praha z evropských fondů. Podíl Jančíka žádný. 
 • Autobus na Žvahov: Iniciátorem vzniku této linky byla v roce 2005 Praha 5. Obsluha je zajišťována malokapacitními autobusy. Dopravní podnik hl. m. Prahy zajistil nákup vozů a MČ Praha 5 hradí provoz linky. Podíl Jančíka zásadní.
 • Lávka na Barrandově: Otevřena v roce 2006, investorem byla Městská část. Podíl Jančíka zásadní.
 • Lávka přes Kartouzskou: Investorem byla v roce 2001 společnost DELCIS, iniciátorem byla radnice. Podíl Jančíka částečný.
 • Obnova chodníků: Probíhá ve spolupráci s Technickou správou komunikací, MČ je spoluinvestorem.  Podíl Jančíka zásadní.

Budovy:

 • Městská knihovna:  Vznikla v bývalé tržnici na Náměstí 14. října 83, kde pro ni Praha 5 vyčlenila prostory, které za spolupráce s magistrátem Prahou v letech 2002 až 2003 zrekonstruovala. Rozhodnutí o rekonstrukci padlo za starostování Miroslava Škalouda, otevřena byla za starostování Jančíka. Podíl Jančíka částečný.
 • Nový Smíchov, Zlatý anděl, Anděl city atd.: Areály vznikly na místě zrušeného areálu ČKD-Tatra.  Rozhodnutí o jejím zbourání a výstavbě komerčních center padlo na začátku 90. let. Podíl Jančíka žádný. 
 • Rekonstrukce škol a školek: Probíhá průběžně a systematicky. Podíl Jančíka zásadní.
 • Rekonstrukce Bertramky: Probíhá průběžně a systematicky. Podíl Jančíka zásadní.
 • Rekonstrukce Portheimky: Proběhla v devadesátých letech. Podíl Jančíka žádný. 
 • Rekonstrukce smíchovské synagogy:  Investor Židovské muzeum. Podíl Jančíka žádný. 
 • Rekonstrukce letohrádku Kinská: Probíhala v letech 2002 až 2003, investor Národní muzeum.  Podíl Jančíka žádný. 
 • Oprava kostela Sv. Václava: Probíhá průběžně, většinu oprav hradí magistrát, částečně i Praha 5. Podíl Jančíka částečný.
 • Opravy bytových domů:  Probíhá průběžně, ale nesystematicky a nedostatečně. Zásadní rekonstrukce radnice odkládala s odkazem na žádost o získání dotací z EU.  Toto úsilí nebylo úspěšné.  Podíl Jančíka zásadní.
 • Aquapark Barrandov:  Náklady na výstavbu dosáhly více než 250 milionů korun, z toho přes 200 milionů uhradila městská část. Podíl Jančíka zásadní.
 • Rekonstrukce Švandova divadla:  Dokončena v roce 2002, hlavním investorem byl magistrát. Praha 5 přispívá na provoz. Podíl Jančíka žádný. 

Parky:

 • Renovace parků např. Sacre Ceour, Santoška, Skalka, Protheimka, Arbesovo nám., Mrázovka: Probíhá v režii městské části průběžně a systematicky. Jančíkův podíl zásadní.
 • Park Kinská, Petřín: investorem je magistrát. Jančíkův podíl žádný.
 • Obnova dětských hřišť: Probíhá v režii městské části průběžně a systematicky. Některá byla vybudována za Škalouda, např. na Dětském ostrově nebo v Kinské.  Podíl Jančíka zásadní.
 • Fontány na Arbesově náměstí, nám. Kinských, atd.  Vybudovala je nebo opravila městská části ještě za Škalouda. Jančíkův podíl částečný.

Pojem "prosperita Prahy 5" a heslo "Praha 5 – ideální místo pro váš život, podnikání, odpočinek i zábavu" je především dobrou PR kampaní, v rámci které se Jančíkovi poměrně úspěšně daří přesvědčovat i jeho vlastní, převážně vlažné odpůrce, že bez jeho působení, by se Smíchov a okolí podobal měsíční krajině. Některé zásluhy mu veřejnost, abychom byli spravedliví, upřít nemůže. Celkem v deseti bodech zastává zásadní roli a v dalších pěti  má částečné zásluhy.   Otázkou je, zdali někdo jiný na jeho místě, by nemohl být úspěšnější, zvláště pak v případě hospodárnějšího vynakládání prostředků. Zároveň kriticky musíme konstatovat, že většinou si přivlastňuje cizí zásluhy, ať už se jedná o magistrát hl. města Prahy, předchozího starosty Škalouda nebo o soukromé společnosti. Přestřihnutí pásky nelze opravdu označit jako zásadní zásluhu. Navíc Smíchov, ale celá Praha 5 není jen Anděl a jeho okolí. Pozlátko centrální oblasti Smíchova často ostře kontrastuje se zanedbanými perifériemi. 
Do samostatné kapitoly patří problémy, které starosta Jančík neřeší a jsou zřejmě pod jeho rozlišovací schopnosti, jako je například přibývající množství heren nebo naopak klesající šance dětí na umístění ve školce. Důležitější totiž bývají věci a události, které nejsou na první pohled tolik viditelné, například v oblasti sociální problematiky. Jančíkovy zásluhy nejen v této, ale i dalších oblastech mohou být předmětem bilancování zase někdy příště.
 

Autor: Kubikus   |   Sekce: Jančík a jeho parta   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Neviditelná ruka trhu Jančíkovi zásluhy 15.4.2009 17:41
Re: Neviditelná ruka trhu Kubikus 15.4.2009 18:35
Neviditelná ruka trhu Bobo 17.4.2009 07:55

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5