Opozici vadí okolnosti chystaného prodeje Ženských domovů

27.11.2007

Opozici vadí okolnosti chystaného prodeje Ženských domovůOtevřený dopis zastupitelů MČ Praha 5 JUDr. Milanu Jančíkovi k záměru prodeje objektu Ženské domovy - Radlická 3, čp. 2000 s pozemkem parcel. č. 2898 a Ostrovského 16, čp. 11 s pozemkem parcel. č. 2899 a pozemkem parcel. č. 2900, k.ú. Smíchov

Vážený pane starosto, níže se na Vás obracíme s dotazy množícími se v souvislosti s RMČ Praha 5 schváleným prodejem objekt u Ženských domovů – Radlická 3 :

1) V jakém stavu se nachází nemovitosti, jaká je v budově plocha obytných, kancelářských a jiných pronajímatelných prostor s podnikatelským využitím a jaká plocha společných prostor v nemovitosti.
2) Kdy se předpokládá případný prodej nemovitosti.
3) Kdy předpokládala rada prodej nemovitosti při podání žádosti o stanovisko k prodeji radě Hlavního města Prahy.
4) Jaké písemné informace o nemovitosti, jejím stavu, příjmu z nich atd. obdržela za celou dobu trvání obstaravatelské smlouvy MČ Praha 5 od obstaravatele a žádost o předání jejich kopií.
5) Proč byl podán návrh Praze k prodeji nemovitosti, když MČ Praha 5 počítá s prodloužením smlouvy a prodej by se měl uskutečnit až za 7 let.
6) Proč MČ Praha 5 počítá s prodloužením smlouvy a ne s vypsáním výběrového řízení.
7) Zda MČ Praha 5 uvažuje o prodeji nemovitosti komukoliv za trvání smlouvy.
8) Jaká je činnost zástupců MČ Praha 5 v dozorčí radě agentury.
9) Kdo je či byl zástupcem v dozorčí radě obstaravatele za MČ Praha 5 a od kdy do kdy a jaké má či měl příjmy za zastupování MČ Prahy 5 od obstaravatele za výkon člena dozorčí rady.
10) Kdy a jak orgány MČ podrobně vyhodnocují činnost zástupců MČ Praha 5 v dozorčí radě obstaravatele.
11) Jak je hodnocena orgány MČ Praha 5 činnost zástupců v dozorčí radě obstaravatele.
12) Zda a jak velká škoda mohla vzniknout či vznikla v jednotlivých letech za trvání smlouvy MČ P5 ze stávající smlouvy proti případnému pronájmu objektu vítězi veřejné soutěže předem zveřejněné v tisku s dostatečným časovým předstihem.
13) Jaké prostředky v jednotlivých letech za trvání smlouvy byly vynaloženy na nemovitosti, s jakým účelem a s jakým výsledkem.
14) Jaké byly celkové příjmy z nájmů v jednotlivých letech za trvání smlouvy.
15) Kolik z příjmů z nájmu připadlo obstaravateli na umořování investic a kolik jako podíl MČ Praha 5 v jednotlivých letech trvání smlouvy.
16) Proč není zveřejněno znění smlouvy a jejich dodatků.
17) V čem je příčina malého výnosu z nájmu pro MČ Praha 5 a kdo za to může.
18) Proč došlo k prodloužení smlouvy.
19) Jaká protihodnota v konkrétních termínech, účelu a výši použitých prostředků za prodloužení byla poskytnuta MČ Praha 5 a zda je tato protihodnota vratná či nevratná.
20) Jaká šetření o výhodnosti prodloužení smlouvy byla před prodloužením smlouvy provedena, s jakým výsledkem.
21) Kdo a kdy prodloužení smlouvy navrhl radě a kdo a kdy podepsal prodloužení smlouvy.
22) Jaká rizika jako pronajímateli hrozila a hrozí vůči nájemcům, pokud by obstaravatel nedostatečně plnil své povinnosti a jim vznikla škoda ( např. po nemožnost užívat pronajaté prostory), jak byla a jak je proti nim MČ Praha 5 chráněna a jak jim předcházela, jak a kdy kontrolovala plnění ze smluv vůči nájemcům.
23) Jak a v jaké výši byl vyhodnocen předpokládaný příjem pro MČ Praha 5 před prodloužením smlouvy v případě: a) prodloužení smlouvy, b) v případě vypsání výběrového řízení na uzavření nové obstaravatelské smlouvy, kdy by MČ Praha 5 z příjmu z nájemného sama hradila činnost v nemovitosti a c) v případě pronájmu celé nemovitosti po uskutečnění řádné výběrového řízení.
24) Jaká proběhla jednání se zástupci obstaravatele za trvání smlouvy, s jakým výsledkem, jaké je znění zápisů z nich a jak a kdy je městská část vyhodnocovala.
25) Znění případných expertních posudků na uzavření smlouvy a její prodloužení.
26) Jaká je obvyklá výše příjmů vlastníka z podobných nemovitostí v Praze.
27) Zda a pokud ano, kým a od kdy je dán zákaz užití a zveřejnění smlouvy a pokud ano, proč toto MČ Praha 5 připustila a tím znemožnila občanům se se zněním smlouvy seznámit a ji vyhodnotit, kdo toto navrhl radě.
28) Zda, kdy a jak před byl zveřejněn záměr na uzavření smlouvy a následně jejího prodloužení.
29) Kdy došlo k jednání o prodloužení smlouvy v orgánech MČ Praha 5 a kdy k podpisu prodloužení smlouvy.
30) Jaké jsou podmínky pro prodloužení smlouvy do roku 2015.
31) V čem spočívala značná nevýhodnost smlouvy na Ženské domovy, která vyvolala jednání s Čermák, a.s. po nichž byl uzavřen dodatek smlouvy dle usnesení rady z 5.9.2000 a jakých změn a to ať v rámci zlepšení či zhoršení smlouvy se podařilo dosáhnout.
32) Kdo a v jakém období je dle smlouvy oprávněn rozhodovat případné spory mezi vlastníkem a obstaravatelem, zda nezávislý soud či Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jehož je rozhodcem JUDr. Přemysl RABAN, CSc, a zda je tento totožný s členem statutárního orgánu obstaravatele, kdo a kdy případně navrhl změnu orgánu rozhodujícího spory.
33) Zda existuje jakákoliv vazba mezi kýmkoliv ze statutárních orgánů obstaravatele či nájemcem v budově a Právnickou fakultou Západočeské univerzity a pokud ano, jaká.
34) Kdy se starosta MČ Praha 5 JUDr. Jančík stal studentem Právnické fakulty Západočeské univerzity.
35) Zda existuje jakákoliv vazba mezi prodloužením smlouvy a tím, že se stal starosta JUDr. Jančík studentem Právnické fakulty Západočeské univerzity.
36) Jak dopadlo trestní oznámení a občanskoprávní řízení na redaktorku Večerníku Praha, který dne 5.5.1994 uveřejnil článek ohledně výběrového řízení na určení správní firmy na správu, který obvinil výběrovou komisi, že byla zmanipulována ve svém rozhodnutí., když měl dle usnesení rady tajemník MČ Praha 5 zajistit podání odpovídající občanskoprávní žaloby a trestního oznámení příslušnému orgánu na autorku článku.
37) Zda je ochotna MČ Praha 5 zveřejnit listiny uvedené či projednávané v bodech 3, 4,5, 10, 11, 18,20, 24, 25,28, 29,30, 31 na své webové stránce, případně které z nich ano a které ne a proč, a zda je ochotna předat jejich kopii zastupitelům k dalšímu řízení a výkonu činnosti zastupitele.

Věříme, že na tyto dotazy podrobně odpovíte do doby zveřejnění zmíněného záměru, nejpozději však do 30.dnů od podání tohoto dopisu.

Autor: redakce   |   Sekce: Jančík a jeho parta   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5