Nájemníci v Tomáškově doplatili na aroganci radnice

21.12.2007

Předkládáme záznam projednávaného prodeje domu v ul. Tomáškova 2 z prosincového zastupitelstva. Vedení radnice nestydatě zametlo s nájemníky, kteří měli o koupi bytů zájem. Jejich argumenty radní ignorovali. Pokud by měli zájem se zabývat námitkami nájemníků, stačilo by učinit odklad rozhodnutí o přímém prodeji do příštího -únorového zastupitelstva.

Celý záznam jednání zastupitelstva ze dne 6.12. si můžete stáhnout ZDE

 

 

P.  H e r o l d :

            Dámy a pánové, Tomáškova 4 byla nabídnuta nájemníkům k prodeji, resp. právnické osobě založené z oprávněných nájemníků. Zastupitelstvo toto schválilo 14. 4. 2005. Jelikož  nájemníci neprojevili zájem, dáváme záměr k přímému prodeji domu Tomáškova za minimální nabídkovou cenu 13600 tis. Kč.

 

P.  J a n č í k :

            Děkuji za úvodní slovo. Přihlášen je kol. Budín, připraví se kol. Gál.

 

P.  B u d í n :

            Měl bych dvě otázka. První je, proč se to prodává pod odhadní cenu o 2300 tis.?

            Jaká byla poslední nabídka, kterou dostali oprávnění nájemníci?

            Zároveň dávám pozměňovací návrh, aby byl tento objekt prodán za cenu 17 mil., tedy za odhadní cenu.

 

P.  J a n č í k :

            Prosím kolegu o odpověď.

 

P.  H e r o l d :

            Neprodáváme tento objekt za 13600 tis. Kč, jde o minimální vyvolávací cenu. Nevíme kdo a za kolik se při tomto prodeji přihlásí. Počkejme na to, sejdou-li se nějaké nabídky.

            K druhé otázce. Nájemníkům to bylo nabízeno za nižší cenu než je 13600 tis.

 

P.  J a n č í k :

            V r. 2005 za cenu 14 mil. Kč – pokud se nemýlím.

 

P.  H e r o l d :

            Ano, ale bylo tam možné uplatnit slevy.

 

P.  J a n č í k :

            Prosím kol. Gála, připraví se kol. Kohout.

 

P.  G á l :

            Myslím si, že otázka ceny zodpovězena nebyla. Nevím, proč vynakládá městská část prostředky za zpracování znaleckých posudků. Znalecký posudek jednoznačně hovoří, že odhadnutí hodnota je 17 mil. Kč. Proto by se tato cena měla objevit v návrhu usnesení jako minimální nabídková cena, jestliže pan kol. Herold nedospěl z nějakých závažných důvodů k tomu, aby tuto cenu snížil na 13600 tis. Kč, což je cena nižší než za jakou byl dům nájemníků nabídnut. Neodkoupili ho proto, že rozporovali tuto nabídkovou cenu a nebylo jim vyhověno v jednáních o snížení této ceny, ač předkládali konkurenční znalecké posudky.

 

P.  J a n č í k :

            V tuto chvíli neprodáváme, ale nabízíme k prodeji. Samotný prodej a sumu, za kterou prodáme, budeme schvalovat v budoucnu.

            Kol. Herold chce něco říci.

 

P.  H e r o l d :

            Doporučuji panu zastupiteli Gálovi, aby se připravil s touto řečí na následující materiál. To, jak jste argumentoval, týká se Tomáškovy 2 a ne Tomáškovy 4.

 

P.  J a n č í k :

            Kolega Kohout, připraví se kolega Velek.

 

P.  K o h o u t :

            Chtěl jsem krátce zareagovat na kol. Budína, který říkal, abychom dům prodali za 17 mil. Kč. Myslím si, že je to otázka trhu a nechal bych to na trhu. Když přijde někdo, kdo to koupí za 17 nebo 18 mil., tak to prodáme, záleží na tom, na kolik se cena vyšplhá. Zatím schvalujeme jen minimální cenu. Jak to bude, to se ukáže.

 

P.  J a n č í k :

            Kolega Velek, připraví se dr. Macek.

 

P.  V e l e k :

            Mám obecnější poznámku. Připadá mi, že udávat domy, které jsou vybydlené, je podnikatelsky nevhodné. Pokud městská část vydělává z privatizace některých lukrativních domů velké částky a pak u některého domu, který má potenciál k rekonstrukci třeba pro sociálně nepřizpůsobivé, pro startovní byty apod., není ochotna zhodnotit svůj majetek a musí ho prodávat pod cenou, připadá mi to podnikatelsky nešikovné. V této souvislosti bych se chtěl zeptat, jestli byla k tomuto prodeji zvažovaná alternativa? Pokud jsme dobrými hospodáři, snažíme se cenu zvýšit nějakou rozumnou finanční rošádou, a následně ho prodávat. Nebudu ho prodávat v situaci, kdy je vybydlený.

 

P.  J a n č í k :

            Zopakuji, že schvalujeme záměr, minimální cenu, a cenu, za kterou prodáme, budeme schvalovat za 2 – 3 měsíce. Počkejte se svým vystoupením na chvíli, až budeme prodávat. Jen připomenu, že v minulosti jsme prodali některé domy za několikanásobnou cenu než která byla stanovena v záměrech prodeje. Vaše spekulace o tom, že prodáváme něco pod cenou, je v této chvíli nepatřičná. Počkejte na samotný prodej.

            Přihlášen byl pan dr. Macek.

 

 

 

P.  V e l e k :

            Pane předsedající, bez diskuse se hlásíte kdykoli ke komentářům kohokoli. To je první věc.

            Druhá věc. Nepolemizuji se záměrem, ten je známý. Kladl jsem otázku a chtěl jsem na ni odpověď, zda byla zvážena alternativa k tomuto prodeji ve směru sociálních startovacích bytů. Vy mně neodpovídejte, ať mi odpoví někdo, kdo je za to odpovědný. Děkuji vám.

 

P.  J a n č í k :

            Myslím si, že to bude bez komentáře. Kol. Macek, další pan Hlaváček.

 

P.  M a c e k :

            Dámy a pánové, nabízíme k prodeji dům, který má odhadní hodnotu 17 mil. za 13600 tis., resp. říkáme, že jsme ochotni tento dům prodat pod odhadní cenou. Jaká je v poslední době realita? Stačí, když se několik firem domluví na společném postupu, a jaké jsou potom výsledky? Když se podíváte na prodej realit, kde je to zveřejňováno komplexně, tak zjistíte, že se domy nakonec prodávají těsně nad vyvolávací cenou. Rázem si tady zužujeme manévrovací prostor.

            Proto navrhuji, aby minimální nabídková cena byla ve výši odhadní ceny, tedy 17 mil. Kč. Pokud kupce neseženeme, můžeme cenu snižovat. První nabídka by měla být minimálně ve výši odhadní ceny. Někdo už tento návrh podal, proto ho podávat nebudu.

 

P.  J a n č í k :

            Připraven je kol. Hlaváček, potom kol. Gál.

 

P.  H l a v á č e k :

            Z úst kol. Gála zaznělo konkurenční znalecký posudek. Tento pojem neznám, je jen znalecký posudek. 

            Dávám návrh na ukončení diskuse.

 

P.  J a n č í k :

            Hlasujme o ukončení diskuse. Konstatuji, že pro bylo 22, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali, 54 se  zdrželi. Usnesení bylo přijato.

            Dokončíme diskusi. Přihlášen je kol. Gál, potom kol. Metelec.

 

P.  G á l :

            Jestliže jsem se mýlil v připomínce, která směřovala k nabídce nájemníkům, omlouvám se. Nicméně, pane místostarosto, neodpověděl jste mi na zásadní otázku, co vás vedlo k tomu, aby minimální nabídková cena do tohoto výběrového řízení byla o téměř 3 mil. Kč nižší než je cena ze znaleckého posudku.

            Další otázka, která s tím souvisí a kterou jste mi také nezodpověděl: proč byly vynaloženy finanční prostředky na tento odhad, když není respektován?

 

P.  J a n č í k :

            Prosím o stručnou odpověď kol. Herolda.

 

P.  H e r o l d :

            Chtěl jsem odpovědět až na konec, abych vyslechl všechny připomínky. Když jste to nevydrželi, odpovím nyní.

            Panu kol. Mackovi a dalším sděluji, že to není odhadní cena vyhlášková, ale je to odhad tržní. Znamená to, že je to cena, která se předpokládá, že by mohla být prodejní. Nebudu opakovat slova pana starosty o tom, že uvidíme, jak se cena vyšplhá.

            Co se týká otázky kol. Velka, při všech jednáních se zvažuje, zda si městská část ponechá dům, nebo se rozhodne navrhnout ho k prodeji.

            Cena byla snížena z toho důvodu, aby se přihlásilo pokud možno co nejvíce zájemců. O tom, jestli prodáme nebo neprodáme, rozhodne zastupitelstvo.

 

P.  J a n č í k :

            Kolega Metelec, potom ing. Horák.

 

P.  M e t e l e c :

            Dochází k dalšímu pochybení. Je to chyba v zařízení, která vás, pane předsedající, neupozornila, že jsem se přihlásil. Kol. Horák byl přihlášen přede mnou, ať si vezme slovo, já skončím.

 

P.  J a n č í k :

            Kolega Horák.

 

P.  H o r á k :

            Jiří, to se pleteš. Ono to tak sice bylo, ale mívám rád poslední slovo. Odhlásil jsem se a přihlásil znovu. Na tabuli bys to viděl. Máš slovo, prosím.

 

P.  J a n č í k :

            Jsem rád, že slovo nemám já.

 

P.  M e t e l e c :

            Kolegovi Horákovi to zase příště vrátím, je to dobrá chytristika.

            Nejprve k meritu záležitosti. Každá šikovná realitka by si počínala tak, že by dala cenu vyšší, a tím by naznačila, že za méně neprodá. My ale naznačujeme, že půjdeme pod odhadní cenu. Víme, jaké jsou ceny realit, sledujeme i ceny jednotlivých bytů v této lokalitě. Každý, kdo bude finančně silný a dá tento vybydlený dům dohromady, neprohloupí. Kolega Matoušek sice vrtí hlavou, ale je to tak. Myslím si, že tyto domy získané za několik milionů, se po několika letech vysoce zúročí.

            Návrh na usnesení podal kol. Gál, podávat ho nebudu, ale pléduji pro jeho návrh. Myslím si, že i ze strany kol. Herolda jde trochu o „justament“, aby opozičnímu zastupiteli nepovolil jeho návrh usnesení. Myslím si, že z jeho strany je to zbytečné, protože kol. Gál to s městskou částí jistě myslí dobře. Není to žádný osobní útok na pana místostarostu Herolda.

            Protože mám ještě čas, vrátil bych se k jednacímu řádu. Chápu postup místostarosty Herolda, že si nechává své slovo na závěr, je to rozumné, patří to k běžným zvykům v schůzově kulturních společnostech. Ani se nemusí hlásit o slovo, všichni to budou respektovat, protože v jednacím řádu, je, že předkladatel slovo dostává na vyžádání.

            Myslím si ale, že není v pořádku, že předsedající vstupuje do řeči, když si myslí, že by měl něco říci. Pane předsedající, jakkoli jste starostou, žádná zvláštní práva vám to nezakládá. V tuto chvíli, kdy řídíte schůzi, jste zastupitel jako každý jiný, o slovo se musíte hlásit, zmačknete tlačítko, které mačkáme my, bude asi potřeba vás s tím seznámit, kde to je, jistě se toho někdo ujme.

            (P. Jančík: Není to k věci.)

            Je to k věci. Řekl jsem, že s tím spojuji technickou poznámku.

            (P. Jančík: Spletl jste si zastupitele, kolego, nebyl to kolega Herold, ale kolega Horák. Hovořte k věci.)

            Řekl jsem kol. Herold jako předkladatel.

            Žádám, abyste se o slovo hlásil jako všichni ostatní.

 

P.  J a n č í k :

            Zeptám se kolegy Plichty: jaký je vyhláškový rozpočet?

 

P.  P l i c h t a :

            Odbor obchodních aktivit nechal tržní posudek dokonce zaktualizovat. Vyhláškový posudek jsme nedělali, protože nám EU při prodeji družstvům ukládá prodávat za ceny tržní.

             Chtěl bych vysvětlit, proč je cena snížena o 20 %. Je to proto, že jsou dvě možnosti prodeje. Buď začnu na nižší ceně a přihlásí se více zájemců, vznikne konkurence a cena nabíhá, nebo zůstanu u původní vyhláškové ceny, a počet žadatelů se zmenší. Při projednávání materiálu v privatizačním výboru zvítězila možnost snížit cenu o 20 % a tím přilákat co největší počet zájemců o koupi.

 

P.  J a n č í k :

            Děkuji za vysvětlení, považoval jsem to za nezbytné. Přihlášen je pan kol. Horák.

 

P.  H o r á k :

            Tady je tak hustá atmosféra, že by se tady člověk pomalu ani nenadechl. Otevřel jsem okno a postavím se k tomu.

            (P. Jančík: Prosím k věci.)

            Opravdu žasnu nad tím, kolik času dokážeme věnovat povídání si o úplném nesmyslu. To, co jste nám tady předvedli, je naprostý blábol. Samozřejmě, že se schvaluje záměr. Kolega Kohout to chtěl říci. Jestli máte někoho, kdo má zájem koupit to za 20, 25 nebo 30 mil., přiveďte ho, ale netrénujte nás na to, co je třeba udělat pro to, abychom po devíti letech s privatizací úspěšně prodali dům, který to potřebuje.

            (P. Jančík: Prosím k věci.)

            Vyčerpali jsme všechny možnosti, aby se dům prodal. Věřte tomu, že jsme šli až za hranici všech možných vstřícných kroků k nájemníkům. V tuto chvíli je dům nabídnut za tuto cenu.

            Diskutovat o tom, zda nějaké ocenění je takové nebo makové, je irelevantní záležitost. Každá realitní kancelář vám řekne, že posudek se může od tržní reálné ceny naprosto lišit.

            Devět let tady na privatizaci pracuji, kol. Herold úspěšně převzal to, co jsem tady s kolegy zahájil v r. 2000. Předtím jsem pracoval jako obchodní manažer společnosti PPF a měl jsem na starosti správu nemovitostních portfolií. Jestli někdo z vás je větší odborník, tak klobouk dolů. Co tady předvádíte, vážení, je ztráta času. My tady už 1,5 hodiny jednáme, a jsme u 3. bodu.

 

P.  J a n č í k :

            Děkuji, že kolega ukončil vystoupení. Prosím, aby nás návrhový výbor provedl hlasováním.

 

P.  N a j m o n :

            Máme jediný písemný návrh, který předložil kol. Budín. Návrh zní: upravit cenu, která je v usnesení, a to minimální nabídková cena bude 17 mil. Kč.

 

 

P.  J a n č í k :

            Prosím o hlasování. Konstatuji, že usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 9 pro, 8 proti, 18 se zdrželo, 2 nehlasovali.

 

P.  N a j m o n :

            Další návrhy nemáme, hlasujeme o původním znění.

 

P.  J a n č í k :

            Prosím o hlasování. Konstatuji, že usnesení bylo přijato poměrem hlasů 27 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel, 2 nehlasovali.

            Prosím o materiál 6 – kolega Herold.

 

P.  H e r o l d :

            Tento dům je vedlejší. Návrh, který předkládám, je totožný, to znamená dle aktuálního znaleckého tržního posudku sníženo o 20 % jako cena vyvolávací. V tomto domě existovaly dohady o výši posudku. Proto, když jsem nastupoval jako místostarosta zodpovědný za privatizaci, dával jsem vám jako jeden z prvních materiálů návrh na prodloužení lhůty na prodej tohoto domu s možností využití 20%ní slevy a s rozšířením využití slevy, které nám od 1. 1. 2007 umožnila EU, kde nám pravidlo de minimis zvýšila ze 100 tisíc na 220 tisíc. V termínu se nájemníci nevyjádřili. Poté bylo s nimi jednáno v takovém smyslu, že se případně přihlásí při prodeji ze Statutu.

 

P.  J a n č í k :

            Otevírám diskusi. Konstatuji, že je přihlášen občan, který dostane slovo na závěr.

            Přihlášen je zastupitel Gál, připraví se dr. Macek.

 

P.  G á l :

            Dostáváme se k obdobnému problému jako při minulém bodu. Zde je navrhována minimální cena 16800 tis. Kč, až znalecký posudek hovoří o 21 mil. Kč. Nájemníkům byl dům nabízen za 20700 tis. Kč. Tady jsme opět ve velkém cenovém rozporu

            Táži se, co vás vedlo k takto nízké vyvolávací ceně?

            Mám protinávrh, aby v úpravě bodu 3 usnesení bylo za minimální nabídkovou cenu dle znaleckého posudku, to je ve výši 21 mil. Kč. Děkuji.

 

P.  J a n č í k :

            Přihlášen je kol. Macek, potom kol. Budín.

 

P.  M a c e k :

            Je mi líto, že odešel pan Horák, protože chci říci, že jsem zastupitel a mám právo na svůj názor a budu ho hájit tak dlouho, dokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. Jestli pan Horák tady zkusí ještě jednou povídat něco takového, co tady říkal teď, upozorňuji, že příště si vezmu píšťalku a budu pískat. Možná siréna bude lepší.

            K návrhu. Podporuji to, co řekl kol. Gál – minimální nabídková cena 21 mil. Předpokládám, že pan Gál to dá písemně, proto to dávat nebudu.

 

P.  J a n č í k :

            Slovo má kol. Budín.

 

P.  B u d í n :

            Opakoval bych předřečníka, stahuji svůj příspěvek.

 

P.  J a n č í k :

            Děkuji. Registruji přihlášeného občana k projednávanému bodu. Vydržte, ještě se chce předvést paní Peterková.

 

P.  P e t e r k o v á :

            Pane předsedající, chtěla jsem říci totéž. Také se mě velice dotklo, když pan kol. Horák říká, že zde blábolíme. Není to příjemné poslouchat. Toto blábol určitě není.

            V obou domech, o kterých hovoříme, to znamená čtyřka a pětka, je skladba občanů taková, že nemají finanční prostředky na to, aby si byty mohli koupit. To na upřesnění – toto blábol není. Děkuji za pozornost.

 

P.  J a n č í k :

            Přihlášen je kol. Metelec.

 

P.  M e t e l e c :

            Vyprošoval bych si, aby od předsednického stolu zaznívaly výrazy jako jsou to bláboly nebo paní Peterková se chce předvést. Odpusťte si to. Kol. Horák si stěžoval na to, že tady atmosféra houstne, ale kdo to způsobuje? Zamyslete se nad tím.

 

P.  J a n č í k :

            Slovo má občan z domu Tomáškova 2.

 

P.  A l b e r t :

            Mám námitku k tomuto bodu. Zastupuji tady sdružení nájemníků. Chtěli jsme dům původně koupit. Vím, jak se kauza vyvíjela a mám zejména námitku vůči tomu, jak byla stanovena odhadní cena. Řešíme tady pořád to, zda byla tržní, vyhlášková atd. Nechali jsme si zpracovat 2 znalecké posudky. I vámi stanovený znalec přišel s cenou vyhláškou kolem 10 mil. a následně v jednom odstavci stanovil cenu 20 mil. s uvedením chybných fakt o počtu prázdných bytových jednotek, o využívání nebytových prostor, o tom, v jakém stavu se budova nachází atd. Tato fakta jsme všechna uvedli, svého času jsme je přednesli, ale celou dobu ovšem odezva ze strany vás nebo odboru, který to měl na starosti, je taková, že bylo řečeno, že je to možné, ale za to ručí soudní znalec a vy se s ním případně suďte.

            Zdá se mi to jako alibismus. Jestliže mám dva soudní posudky, jeden dokonce od soudního znalce, kterého jste jmenoval, a ten říká, že cena je 10 mil. Kč, a vámi stanovený znalec pro tuto lokalitu pan ing. Beneš stanovil tam cenu komparativně, to znamená z cen domů, které se prodávají v okolí, za 10 mil. a následně v jiné řádce uvedl, že jím stanovená cena je 20 mil. Kč, tak se nám to nezdálo správné. Od té doby jsme bojovali za to, abychom dostali cenu, která odpovídá nějakému transparentnímu odhadu.

 

P.  J a n č í k :

            Prosím, aby se vyjádřil vedoucí odboru obchodních aktivit k této námitce občana.

 

P.  P l i c h t a :

            Odbor obchodních aktivit nemá k dispozici žádný znalecký posudek, který je za 10 mil. Kč. Všechna jednání, která odbor obchodních aktivit prováděl, byly vždycky kolem znaleckého posudku pana ing. Beneše.

            Nájemníci předložili protiposudek, který byl myslím něco kolem 13 mil. Kč, myslím, že to bylo 12600 tis.. Tržní posudek byl dokonce spočítán na koruny.

            Mezitím bylo několik jednání včetně právní zástupkyně dr. Horčičkové, která říkala, že zpochybní posudek u soudu. Nebyli jsme ti, kteří iniciovali jednání o zpochybnění soudního znalce u soudu. Posudek za 10 mil. Kč nemáme k dispozici. Vždycky se jednalo o ceně. Mám stanovisko i vyjádření znalců k posudku pana ing. Beneše. Zastupitelům to mohu doložit.

 

P.  J a n č í k :

            Slyšeli jsme vyjádření vedoucího obchodních aktivit. Slovo má přihlášený občan.

 

P.  A l b e r t :

            Posudek je 11800 tis. Kč a máme dokumentaci, z které vyplývá, že naše právnička všechny doklady postupně vašemu odboru předávala.

            Navrhuji, aby tento dům nebyl vyřazen z prodeje podle podmínek, jak tam definujete, a abychom měli možnost jednat o tom, jaká bude finální cena. Rozhodně jsme se nebavili o tom, že zde nějaký soudní znalec stanoví cenu, kterou by možná někdo zaplatil – 20 mil. – do domu, který 30 let nebyl opravován, a aby se vycházelo z toho, jaký je znalecký posudek. V posudku uvedl dvě metody, ke třetí se nedopracoval. Dvě metody říkají kolem 10 mil., a následující odstavec říká 20 mil.

 

P.  J a n č í k :

            Domnívám se, že ani tento způsob vám nebrání, abyste jednali s odborem obchodních aktivit.

            Přihlášen je kol. Gál.

 

P.   G á l :

            Po vyslechnutí těchto skutečností od zástupce nájemníků jsem chtěl požádat pana kol. Herolda, aby materiál odložil do příštího jednání zastupitelstva a prověřil, zda jsou doručeny všechny dokumenty a zda byly brány při přípravě těchto materiálů, abychom se mohli tímto předkladem zodpovědně zabývat na příštím zasedání zastupitelstva. Jestliže mi kol. Herold nevyhoví, předložím návrh návrhové komisi.

 

P.  J  a n č í k :

            Kolega Herold.

 

P.  H e r o l d :

            Dvě poznámky. Co se týká sporů ohledně znaleckých posudků, bylo to v minulém funkčním období, není to nic nového. Nevidím důvod, proč by se měl tento materiál odkládat. Myslím si, že bylo potvrzeno, že znalecký posudek pana dr. Beneše je relevantní.

            Co se týká poznámky zástupce nájemníků, městská část neprodává za znalecké posudky vyhláškové, ale za tržní. Rozumím, z jakého důvodu dochází k nějaké disproporci.  ve financích.

            Překvapuje mě, že kolega Gál neví, i když tady dělal místostarostu, že i tento dům jako všechny ostatní, pokud  jsou prodávány jako celek, je nabízen se snížením o 20 % proti znaleckému posudku při rychlém jednání nájemníků. Říkal jsem, že jsme to ještě prodlužovali. Rozhodně není vhodné mást občany tím, že městská část nabídla dráže nájemníkům a levněji vyhlašuje soutěž.

 

P.  J a n č í k :

            Přihlášen je kolega Budín. Prosím nejprve kolegu Plichtu o reakci.

 

P.  P l i c h t a :

            Uvedl bych ještě jednu informaci. Jednali jsme s předsedkyní a místopředsedkyní družstva, které vzniklo v tomto domě. Informace od nás mají. Máme poslední korespondenci s nimi s tím, že mají stále zájem dům koupit. Ocituji jednu větu: Bytové družstvo Tomáškova 2 složené z oprávněných nájemců. Byli bychom velice rádi, kdybyste nás zařadili mezi vážné zájemce o další prodej výše uvedeného bytového domu a oslovili nás v případě nové privatizace nebo jiného prodeje třetí osobě.

            Bytové družstvo, které tam vzniklo za účelem těchto informací, projevilo zájem. Městská část jim dala souhlas s umístěním sídla bytového družstva právě z toho důvodu, aby se mohli zúčastnit tohoto prodeje. V případě, že by se bytové družstvo přihlásilo s nějakou nabídkou, bude určitě rada a následně zastupitelstvo schvalovat prodej. Pokud tam bude družstvo složené z oprávněných nájemníků, je na vás jako na zastupitelích, jak se postavíte k tomuto prodeji.

            Paní předsedkyni jsme slíbili, že kdyby byl záměr zrušen nebo kdyby byla jakákoli informace z tohoto zastupitelstva, dostanou od nás okamžitě informaci a budou o dalším průběhu prodeje informováni.

 

P.  J a n č í k :

            Přihlášen je kol. Budín a kol. Macek.

 

P.  B u d í n :

            Vzhledem k informacím, které jsme dostali od občana, který v tomto době bydlí, nemohu se rozhodnout, zda hlasovat pro nebo proti. Proto navrhuji stáhnout bod z programu a prošetřit informace, které nám tady občan předložil.

 

P.  J a n č í k :

            Kolega Macek.

 

P.  M a c e k :

            Vážené  kolegyně a kolegové, když privatizujeme domy, je to ve své podstatě prodej nájemníkům nebo právnickým osobám vytvořených z nich za relativně výhodných podmínek. Teprve ty, které se tímto způsobem nepodaří prodat, prodáváme jiným způsobem tak, aby z toho městská část měla zisk.

            Co jsem tady slyšel, značně mění můj pohled na tuto situaci. Přiznám se, že jsem se s touto kauzou seznámil až před jednáním zastupitelstva a vzhledem k množství materiálu spíše rámcově. Pokud je zde několik znaleckých posudků prováděných stejnou metodou, je zřejmé, že výsledná částka se může lišit, ale může se lišit o 10 – 15 %, nemůže se lišit o 50 % nebo dvojnásobně. To přece není možné. Proto si myslím, že je naprosto logický návrh, aby tento bod byl odložen do příštího zastupitelstva a tyto věci se vyřešily. Pak můžeme rozhodovat s plnou znalostí všech podkladů.

 

P.  J a n č í k :

            Kolega Gál.

 

P.  G á l :

            Stahuji svůj příspěvek.

 

P.  J a n č í k :

            Kolega Ebel.

 

P.  E b e l :

            Také stahuji svůj příspěvek.

 

P.  J a n č í k :

            Tím byla ukončena diskuse. Prosím návrhový výbor.

 

P.   N a j m o n :

            Kol. Macek stáhl svůj příspěvek, protože je stejný s jiným.

            Poslední protinávrh byl od kol. Budína. Zní: ZMČ Praha 5 schvaluje stažení materiálu 6/9 z dnešního jednání ZMČ a ukládá odboru obchodních aktivit prošetřit informace, které podal nájemník projednávaného domu.

 

P.  J a n č í k :

            Prosím o hlasování. Usnesení nebylo přijato poměrem hlasů pro 11, proti 3, zdrželo se 22, nehlasoval 1.

            Pros&

Autor: Redakce   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5