Poslední rozpočet Milana Jančíka na dluh Prahy 5?

18.12.2009

Poslední rozpočet Milana Jančíka na dluh Prahy 5? Koalice části zastupitelů ODS a ČSSD podřízených Milanu Jančíkovi svolala na 17.12.2009 od 15 hodin již druhé prosincové zastupitelstvo MČ Praha 5 (prvé zastupitelstvo 8.12. trvalo přes 13 hodin) k urychlenému schválení rozpočtu radnice Prahy 5 na rok 2010. Není jisté, že hlasovací majorita této koalice 17.12. pozdě odpoledne rozpočet radnice Prahy 5 schválí, protože některé příjmy závisí na schválení dotací městským částem včetně radnice Prahy 5 zastupiteli hl.m. Prahy 17.12. dopoledne.

Nicméně se dá očekávat, že „univerzální“ starosta MČ a zastupitel ZHMP Milan Jančík má připraven krizový scénář schválení alespoň většiny rozpočtu radnice Prahy 5, aby jeho koalice mohla poslední rok vlády hned od ledna 2010 dále prodávat nemovitosti bez jakékoli dlouhodobé bytové či finanční koncepce, do deficitního  rozpočtu načerpat padesát milionů z rezervního fondu obce určeného na reinvestice, a zadávat přátelům zakázky na populistickou zábavu, rozdávat přátelům dary a nakupovat zbytné služby u spřízněných firem (např. nájem kanceláře na Andělu, zábavné akce na Smíchovské pláži, právní, tiskové a informatické služby)...

 

Zastupitelé opozičních politických Klubů (např. Strany zelených, S.O.S ODS, Svobodných a další) považují svolání zastupitelstva na týden před Vánoci za pokus Milana Jančíka se vyhnout věcné diskusi ve výborech a Klubech zastupitelstva a nadále zatajovat dokumenty o dlouhodobé bilanci majetku obce. Je zřejmé , že koalice (která jinak svolává zastupitelstvo co nejméně, aby se vyhnula veřejné kontrole) se chce rychlým schválením rozpočtu vyhnout další diskusi o úsporách a rozpočtovém provizoriu (které jinak běžně schvalovala v minulých letech). Dá se předpokládat, že Koalice bude opět mediálně klamat veřejnost tvrzeními o tzv. vyrovnaném rozpočtu, který je ve skutečnosti vyrovnáván rozprodejem nemovitostí obce a využíváním získaných prostředků na neúsporný provoz a iracionální spotřebu koalice části zastupitelů ODS a ČSSD a „přeběhlíků“.

 

Nová samospráva radnice v období 2010-2014 bude mít vinou populistické nekoncepční politiky koalice Milana Jančíka daleko těžší výchozí podmínky pro vyrovnané hospodaření obce, která nese spoluodpovědnost při zajišťování sociálních, zdravotních, školských, kulturních a strategických projektových akcí.

 

Opoziční politici Prahy 5 požadují:

 

  1. Schválit na zastupitelstvu 17.12. jen rozpočtové provizorium na prvé dva měsíce roku 2010 s tím, že rozpočet bude ve výdajové části přepracován, aby nebylo do příjmů zahrnuto 50 mil. Kč z rezervního fond na kompenzaci zbytečných a vysokých výdajů,
  2. omezit Radě městské části právo schvalovat zakázky na maximálně 2 mil. Kč (nikoli do výše 5 mil Kč) a zamezit dělení a přímé přidělování zakázek především lepším zveřejňováním podmínek soutěže a veřejnou kontrolou výsledků zakázek,
  3. omezit v roce všechny zbytné zejména různé oslavy a zábavné populistické akce koalice, služební cesty radních, dary a reprezentační fondy, provoz lokální TV, „neveřejné“ průzkumy veřejného mínění,  „mobilní“ kancelář na Andělu, zbytné právní, mediální a informační služby pro úřad i orgány samosprávy, atd.
  4. zveřejnit dlouhodobou bilanci (od cca 2000) příjmů s privatizace a reinvestice  do nemovitostí a stavu  všech rezervních fondů radnice,
  5. uložit povinnost zveřejňování všech výběrových řízení, zakázek, grantů (a darů) minimálně ve standardu samosprávy a magistrátu hl.m. Prahy (http://zakazky.praha.eu/index.jsp),
  6. zakotvit ve všech smlouvách radnice s dodavateli a příjemci dotací povinnost zveřejnit plné znění smluv, výsledků zakázek/darů/grantů samosprávy a úřadu  MČ Praha 5,
  7. zveřejnit dlouhodobý vývoj majetku MČ Prahy 5  (2000-2015)  včetně seznamů, výnosů a využití pozemků, domů, bytů i nebytových prostor v majetku radnice,
  8. zveřejnit inventarizaci majetku a závazků dle § 29 Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví  za posledních pět let o zhodnocování investičních výdajů spojených s majetkem městské části Praha 5 a využití rezerv vytvářených z prodeje majetku radnice,
  9. veřejně projednat program projektové přípravy k větším a dlouhodobým investičním akcím radnice s výhledem do roku 2015.
 

Tyto požadavky podporují např. :

 

Mgr. Lukáš  Budín, Ing. Ondřej Velek  - zastupitelé klubu Strany zelených

 

Eva Hochheimerová MA, FCCA -  zastupitelka MČ Praha 5

 

Ing. Jiří Vitha - zastupitel MČ Praha 5

 

Ing. Libor  Galatík -  předseda KDU ČSL Praha 5

 

a další

 

Tisková zpráva MČ Prahy 5:

Zastupitelé MČ Praha 5 schválili rozpočet na rok 2010

Publikováno: 17. 12. 2009. Přečteno: 1282×

 

 

 Na dnešním zasedání odsouhlasili zastupitelé městské části Praha 5 rozpočet na rok 2010. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, po zapojení třídy 8 financování, při celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 764.046,1 tis. Kč. Příjmy městské části jsou rozpočtovány v celkové částce 712.646,1 tis. Kč. Z toho vlastní příjmy (hlavně místní a správní poplatky, výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů, daň z nemovitostí, úroky) ve výši 127.638 tis. Kč.
 
Od hlavního města Prahy městská část Praha 5 obdrží 274.369 tis. Kč, což je snížení v porovnání s rokem 2009 na 93,5 %. Potřebný objem příjmů bude doplněn z fondu rezerv a rozvoje a to o částku 50,4 mil. Kč. Výdaje jsou plánovány v tomto členění: neinvestiční (provozní) výdaje ve výši 556.446,1 tis. Kč, investice ve výši 199.160 tis. Kč a na granty je pamatováno částkou 8.440 tis. Kč. Celkem tedy výdaje tvoří částka 764.046,1 tis. Kč.
 
„Podařilo se snížit rozpočet na výdajové stránce o 10%. Rozpočet byl projednán a schválen radou i zastupitelstvem jako vyrovnaný. Zastupitelé se rozhodli ještě více podpořit třetí osoby a zejména zájmové skupiny, jako jsou občanská sdružení a neziskové organizace. Došlo k navýšení finančních prostředků na granty, a to na 8,4 milionu korun. Dále budeme pokračovat v investicích do školství a v nastaveném trendu“ informoval starosta MČ Praha 5 Milan Jančík.
 
Z hlavních investičních výdajů lze uvést akce v oblasti :
 
školství: ZŠ Kořenského – úpravy fasády, včetně výměny oken 10.000 tis. Kč, ZŠ Radlická – výstavba tělocvičny 50.000 tis. Kč, MŠ Kroupova – rekonstrukce kuchyně, výměna oken 7.800 tis. Kč, MŠ Nad Palatou rekonstrukce kuchyně a dostavba chodeb 7.000 tis. Kč.
 
životního prostředí: rekonstrukce Tilleho náměstí 23.000 tis. Kč, rekonstrukce centrální části parku Na Skalce 6.000 tis. Kč, nové dětské hřiště K Závěrce 3.000 tis. Kč, podzemní kontejnery na nám. 14. října a Arbesově nám. 3.000 tis. Kč.
 
bytového hospodářství: rekonstrukce bytového domu Janáčkovo nábřeží č. 29 včetně vybudování výtahu 22.000 tis. Kč, zateplení dvorních fasád a výměna oken Švédská 35 a 37 v celkové částce 4.500 tis. Kč, modernizace osobního výtahu Nádražní 15 za 1.800 tis. Kč
 
Důležitou částí výdajů jsou neinvestiční příspěvky organizacím zřízeným městkou částí. Jedná se o základní školy, mateřské školy, Kulturní klub Poštovka a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Celkem na příspěvky plánujeme vyplatit 114.955,8 tis. Kč.
 
Na podporu péče o životní prostředí, kulturní památky, zdravotnictví, mimoškolní aktivity a další jsou vyčleněny prostředky v grantových programech. Celkem se plánuje vyhlásit grantová řízení za 8.440 tis. Kč.
 
Rozpočet Městské části Praha 5 byl zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statutem hlavního města Prahy a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 440/2006 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

 

Autor: Duhová opozice   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Lidé probuďte se...... Bobr 19.12.2009 13:44
Re: Lidé probuďte se...... BuBu 21.12.2009 11:37

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5