Jak Ďuričko k milionům přišel

23.10.2008

Jak Ďuričko k milionům přišel NOVA: Bohumír Ďuričko se v minulosti proslavil poprvé, když se přišlo na to, že Jiří Paroubek kamarádí s˙tímto bývalým estébákem. Podruhé, když Kubiceho zpráva popisovala jeho údajné výlety na jachtu v˙Chorvatsku, opět s˙Jiřím Paroubkem. Před necelými čtrnácti dny svou nechvalnou slávu dovršil. Zastřelil podnikatele Václava Kočku mladšího. Kdo ale vlastně je Bohumír Ďuričko? Kde a jak vydělával miliony, kterými se tak rád chlubil? To vám napoví reportáž Jany Neumannové. Záznam pořadu zejména o aktivitách Bohumíra Ďurička v Praze 5 můžete shlédnout na http://archiv.nova.cz/multimedia/na-vlastni-oci-22-10-2008.html

 Petr Bratský, poslanec ODS, známý Bohumíra Ďurička:
On opravdu dával najevo, že vydělává peníze, a že je umí dávat na dobrý věci. On měl takový, bych možná řekl, zvláštní druh víry, že třeba když přispěje na kostel, takže mu to Pán Bůh vrátí, že pak vydělá víc, než do toho dal a tak. A hezky se staral třeba o své rodiče, a tak dával to tak hlavně najevo. On byl takový frajer vždycky. On se rád ukazoval s˙mladými ženami, ukazoval to bohatství. Byl jeden z˙prvních lidí, kterého jsem poznal, že si koupil vlastní jachtu. Ne, že si ji pronajal, ale fakt koupil!

Autor
Bohumír Ďuričko skutečně vydělávat peníze uměl a velké! Většina jeho podnikatelských aktivit byla ale závislá na penězích a majetku Prahy a jejich městských částí. Na počátku 90. let založil několik firem na správu domů.

Petr Bratský, poslanec ODS, známý Bohumíra Ďurička:
Pan Ďuričko v˙té době vystupoval velice přátelsky, například dělal i jiné věci, než jenom správy domů. A já si vzpomínám, že mi docela i vadilo, že na Praze 6 třeba vymyslel posvícení na Markétě, které bylo velmi úspěšné, a dal dohromady skupinu místních podnikatelů a starostovi na klíč vlastně udělali posvícení a ten starosta se nemusel o nic starat.

František Laudát, poslanec ODS, pražský komunální politik:
Ďuričko je typickým podnikatelem počátku 90. let. Prostě komunální demokraticky zvolené samosprávy, kde získaly obrovský majetek, zejména bytový fond a vynořili se lidé typu pana Ďurička a další, kteří měli jakési know-how s˙manažerováním socialistických podniků. Někteří z˙těchto lidí a je to zvláštní, měli i kontakty do té kapitalistické ciziny.

Autor
Jako nejlepší ukázka, jak jeho firmy vydělávaly, nám poslouží Praha 5. Ta je totiž všeobecně známá tím, že většina jejich aktivit zavání korupcí.

Jiří Metelec, zastupitel Prahy 5,˙ČSSD:
Protože po revoluční euforii bylo řečeno, že radnice si neumí spravovat prostřednictvím žádné své firmy, a že k˙tomu vlastně musíme pustit ty odborníky, za které byly považovány ty správní firmy. Nevím tedy, z˙čeho se vycházelo, ale jedna z˙těchto firem byla firma pana Ďuričky.

Autor
Odborníci to byli skutečně na slovo vzatí. Začali hned malým výletem. Většinu radních pozvali na týden do Vídně. Tam je bohatě hostili a dali jim kapesné. Na počátku 90. let byla Vídeň ještě dost velká exotika, většinu radních si tak získali na svou stranu.

Bývalý zaměstnanec Bohumíra Ďurička:
Výběrové řízení proběhlo a dle očekávání vyhrála firma ACCT s˙panem Ďuričkou, a protože to vyhráli, tak jako byli už tak dopředu připravení, že dostali naprosto nejlepší, suverénně nejlepší část té správy, vlastně prakticky téměř polovinu, co se týče výnosů. A protože městská část přijala vlastně návrh té smlouvy o správě, kterou vypracovali právníci pana Ďurička, tak byla ta smlouva o té správě velmi výhodná pro ty správní firmy.

Autor
Samozřejmě, že byly smlouvy výhodné, když je vymýšleli právníci pana Ďurička. Jen pro představu, odměna za správu domů byla dvojnásobně vyšší, než nabízí konkurence, tedy 10 procent nájemného. Kromě dalších výhod ale vybíral nájem od všech obchodů a kanceláří v˙centru Smíchova, a tam se točily velké peníze.

Bývalý zaměstnanec Bohumíra Ďurička:
Mám pocit, že ho tam přivedl místostarosta pro majetek Jindra Kebrle, který ho tam představil jako špičkového manažera a odborníka na správu nemovitostí, majitele, spolumajitele rakousko-české firmy, kterou po léta už provozuje ve Vídni.

Autor
Už nejspíš nikoho nepřekvapí, jakou odměnu dostal muž, který panu Ďuričkovi na radnici prošlápl cestu. Jindřich Kebrle, původně místostarosta pro majetek, se stal ředitelem jedné z˙Ďuričkových firem a špatně si následujících 10 let rozhodně nevedl.

Petr Bratský, poslanec ODS, známý Bohumíra Ďurička:
On dával velkorysé platy. Já si pamatuji v˙té době, že třeba ředitel takové firmy měl desatero, možná patnáctkrát vyšší plat než starosta třeba tehdy, jo. A to byl ředitel firmy, která u nás dělala na správě jenom tisíce bytů, jo, takže podle mě i finančně přeplácel, právě on byl takový frajer i tady v˙tom.

Autor
Nepřišlo vám to jako střet zájmů, když jste přešel do firmy, která vlastně souvisí nějakým způsobem s˙vaším bývalým působením na radnici?

Jindřich Kebrle, bývalý spolupracovník Bohumíra Ďurička:
To mi nepřišlo teda. Střet zájmů není, když opustím radnici, a pak jdu dělat do nějaké firmy. Střet zájmů by byl, kdybych byl na radnici a dělal ředitele ve firmě, nebo něco takového, ale tohle to v˙žádném případě.

Autor
Velkorysý nebyl ale Bohumír Ďuričko jen k˙bývalému místostarostovi. V˙tu dobu si ohromně užíval, třeba i na své jachtě. Pořádal bujaré večírky, na kterých hostil politiky, podnikatele, úředníky. Koupil dokonce fotbalový klub Duklu Praha.

Jindřich Kebrle, bývalý spolupracovník Bohumíra Ďurička:
On sice peníze uměl vydělat, alespoň ze začátku, ale uměl je zcela nesmyslně rozhodit. A jak pan Paroubek říkal, že nevlastnil žádnou jachtu, on vlastnil tři jachty v˙Chorvatsku.

Autor
Není se tedy čemu divit, že jeho tempu peníze nestačily, a tak vymýšlel nové finty, kde je vzít. Když se vrátíme na Prahu 5, zjistíme, že to nebyl zas takový problém. Měl totiž přístup k˙účtům, na kterých se shromažďovalo vybrané nájemné. Z˙toho mohl brát na opravy domů.

Bývalý zaměstnanec Bohumíra Ďurička:
Pokud chtěly jednotlivé firmy, nebo ti řemeslníci, mít prostě zakázky pravidelně, tak bylo nutno prostě odevzdávat už tehdy před těmi řádově čtrnácti lety provize, které se pohybovaly v˙řádu pěti až deseti procent, takže prakticky v˙objemu, které do oprav šly, se jednalo o poměrně velké peníze.

Autor
Vše šlo dobře, dokud nepřišla v˙roce 1997 kontrola.

Jiří Metelec, zastupitel Prahy 5,˙ČSSD:
Brzo poté, co jsme byli zvoleni, a já jsem se stal předsedou kontrolní komise, tak jsme zjistili, že pan Ďuričko ty peníze nechával poukazovat na nějaké svoje konto. A pak nastal další problém, kdy pan Ďuričko ty peníze neměl, protože je použil pro svoji potřebu.

Autor
Jednoduše řečeno, Bohumír Ďuričko ukradl z˙pokladny městské části značnou sumu. Podle dokladů to bylo minimálně 12 až 16 milionů Kč.

Jiří Metelec, zastupitel Prahy 5,˙ČSSD:
Bylo možno v˙tomto případě dát pokutu v˙hodnotě desetinásobku. A podle mých informací to bylo 16 milionů Kč, takže pan Ďuričko mohl dostat tenkrát pokutu až 160 milionů Kč, která by byla samozřejmě likvidační, ale mohl dostat poměrně vysokou pokutu, namísto toho pan Ďuričko dostal pokutu o dva řády nižší, někde na úrovni asi 2 milionů Kč.

Autor
Selský rozum říká, že když vám někdo ukradne peníze, už mu přístup k˙účtům nedáte. To udělá jen blázen, nebo politik Prahy 5. Zkrátka a dobře, Bohumíra Ďurička nikdo zlikvidovat nechtěl. Před veřejností se vše ututlalo a firma dostala dokonce další výhodnou smlouvu. Co pan Ďuričko s˙penězi přesně udělal, nevíme. Je ale dost možné, že za ně koupil svůj podíl v˙budově hotelu Axa, na ten totiž tenkrát 10 milionů Kč našel. Problémy s˙vrácením peněz ale trvaly dál, a tak se vyjednávání ujal dnešní starosta Milan Jančík. Jeho vyjednávací schopnosti jsou skutečně legendární. Bohužel, vždy končí v˙neprospěch městské pokladny a ziskem firem, a tak firma pana Ďurička podnikala na radnici dalších 9 let. Její roční obrat byl jenom z˙těchto smluv okolo 10 milionů Kč.

Jiří Metelec, zastupitel Prahy 5,˙ČSSD:
Podstatné je, že v˙roce 2003, kdy měla vypršet tato smlouva, a kdy se všichni na radnici zaklínali, že to je úplný konec jakékoliv spolupráce s˙firmou ACCT a panem Ďuričkem, takže najednou ta smlouva byla prodloužena.

Autor
Po devíti letech pan Ďuričko firmu prodává, a tak se také musel vyrovnat dluh městské části. Kdo ho přesně zaplatil, se ale nedozvíme.

Radovan Myslík, tiskový mluvčí Prahy 5:
Správa budov převzala veškeré závazky a pohledávky a vstoupila do řízení s˙městskou částí.

Autor
To znamená fyzicky, kdo ten dluh zaplatil? Zaplatil ho pan Ďurička, nebo ho zaplatil už nový majitel firmy ACCT?

Radovan Myslík, tiskový mluvčí Prahy 5:
Veškeré pohledávky byly narovnány tím, tak jak bylo rozhodnuto. A byla zaplacena pokuta a veškeré věci, které byly k˙tomu.

Autor
Vy jste mi neodpověděl. Bylo těch 12 milionů Kč zaplaceno a zaplatil to pan Ďuričko?

Radovan Myslík, tiskový mluvčí Prahy 5:
Ale já na tuto otázku vám nemohu odpovědět, protože tu odpověď neznám. Prostě došlo k˙narovnání a v˙tuto chvíli byla zaplacena jak pokuta, tak veškeré závazky i pohledávky.

Autor
Hm, a zaplatil to pan Ďuričko?

Radovan Myslík, tiskový mluvčí Prahy 5:
- mlčí -

Autor
Dobře, tak vám děkuji. Po roce 2000 přišla jiná doba. Staří podnikatelé začali ztrácet svůj vliv.

František Laudát, poslanec ODS, pražský komunální politik:
Vynořuje se postupně nová generace a jsou podstatně agresivnější.

Autor
Kromě toho se na Bohumíra Ďuričku sesypaly další pohromy. Hanlivě se něm psalo v˙Kubiceho zprávě, vyšla také jeho najevo spolupráce s˙StB.

Petr Bratský, poslanec ODS, známý Bohumíra Ďurička:
Nejhorší pro něj určitě bylo ve chvíli, kdy lidi a jeho možná i novodobí přátelé dozvěděli o té jeho původní kauze StB a Lipan a takhle, jo. To prostě ho opustilo strašně moc lidí, a on to velmi těžce nesl, to si pamatuji teda dobře z˙té doby. Tam bych řekl, že začal takový pád toho jeho impéria, které měl, protože ho opravdu opustila určitě i řada možná i obchodních přátel a nikdo s˙ním nechtěl radši nic mít společného.

Autor
A tak jsme mohli sledovat proměnu úspěšného podnikatele v˙časovanou bombu. Zažil pád, ztrátu přátel, nakonec dokonce zavraždil člověka.

Petr Bratský, poslanec ODS, známý Bohumíra Ďurička:
Ten styl života, který nahodil, byl vyšší než to, co bylo reálné, aby uřídil.

Jindřich Kebrle, bývalý spolupracovník Bohumíra Ďurička:
Podle mého to byla jenom otázka času. Já jsem zažil střelbu v˙Axe do stropu při kartách. Nejsem jediný, zažilo to více lidí, protože on asi opravdu měl zbraně strašně rád. On zval na lovy také mnoho lidí, že jo, on strašně rád lovil. Zbraň měl vždycky za pasem. Párkrát ji ztratil, já jsem mu ji párkrát v˙Axe našel, takže bylo otázkou času, kdy se něco stane. Ne takhle krutě, že by ji vzal a mířil na člověka, ale to, s˙čím zachází, ten taky schází. 
 

Autor: TV NOVA   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5