Zpravodajství radia Jerevan v Praze 5

6.10.2008

Zpravodajství radia Jerevan v Praze 5Radnice Prahy 5 oslovuje veřejnost zprávami, které se zdají pocházet z pera zpravodajců věhlasného radia Jerevan. Za povšimnutí stojí tisková zpráva z 1.10. s názvem „MČ považuje postup Věcí veřejných za nekorektní“, jejíž plné znění nalezne zájemce na webu Prahy 5 . Hned první věta zmíněné zprávy stojí za citaci: „Strana Věci veřejné uveřejnila ve čtvrtek 25 září 2008 na svém webu tiskovou zprávu s názvem „Tisíce občanů protestují proti „betonové“ Praze 5“, ve které záměrně uvádí nepravdivé a zkreslené informace a dokonce i zcela evidentní lži“. V anekdotách o zprávách radia Jerevan zpravidla následuje dotaz posluchače: „Je to pravda ?“

Tento dotaz si tedy položíme i my a ve stylu radia Jerevan na něj odpovídáme:

„Ano, v podstatě je to pravda“. Strana Věci veřejné skutečně uveřejnila na svém webu dne 25.9. tiskovou zprávu s názvem „Tisíce občanů protestují proti „betonové“ Praze 5“[1] a zmíněné tisíce občanů skutečně protestují proti „betonové“ Praze 5. Ovšem co se týče nepravdivých a zkreslených informací a dokonce i evidentních lží, ty se vyskytují nikoliv v tiskové zprávě Věcí veřejných z 25.9., nýbrž v citované tiskové zprávě Prahy 5 z 1.10.

MČ P5 považuje za svou povinnost uvést na pravou míru alespoň ty nejhorší nepravdy. V tom jí rádi pomůžeme a příležitost se nachází hned ve druhém odstavci, z něhož opět citujeme:

V úvodní části jmenované zprávy autor, samozřejmě anonymní, uvádí, že rada MČ Praha 5 jednomyslně schválila dne 13.5. 2008 postoupení námětů na nový územní plán a bez projednání s veřejností ho zaslala pražskému magistrátu. Je na pováženou, kolik záměrných lží se objevilo už v tomto prvním odstavci. Příslušný zápis ze zasedání rady jasně dokazuje, že postoupení námětů jednohlasně schváleno nebylo. Stejně tak informace o vyloučení veřejnosti z procesu je zcela nesmyslná - prezentace proběhla před postoupením návrhu a veřejnost byla vyzvána k připomínkování.

Dovolíme si poznamenat, že i autor tiskové zprávy MČ P5 zůstal anonymní, takže poznámka o anonymitě autora tiskové zprávy Věcí veřejných postrádá smysl. Příslušný zápis ze zasedání rady MČ P5 jasně dokazuje, že  usnesení jednomyslně (9/0/0) schváleno bylo, o čemž se lze snadno přesvědčit v plném textu usnesení rady MČ P5[2]. Předání námětů zpracovateli bylo uloženo provést v termínu 20.5.2008. Prezentace zastupitelstvu a veřejnosti proběhla teprve 12.6.2008[3], takže veřejnosti skutečně bylo zabráněno v účasti na procesu přípravy námětů do nového územního plánu za Prahu 5. Kdo tedy lže ?

MČ P5 dále píše: „V tiskové zprávě se uvádí, že mezi návrhy jsou projekty na zastavění některých lokalit, například Vidoule, Dívčích hradů, či Kavalírky s dovětkem, že starosta Prahy 5 pan Milan Jančík na toto téma obdržel řadu otevřených dopisů, ke kterým se odmítá vyjádřit. Jmenovaný přitom přímo na setkání s veřejností prohlásil, že konkrétně návrh na urbanizaci parku Kavalírka rozhodně nepodpoří“.

I v tomto případě by radio Jerevan potvrdilo, že je to v podstatě pravda. MČ P5 skutečně obdržela řadu dopisů protestujících proti zástavbě mimo jiné výše uvedených lokalit. Na většinu těchto dopisů skutečně dosud nikdo neodpověděl a to ani v případě, že byly adresovány přímo starostovi.

Starosta se ale k námětům jako takovým v zásadě vyjádřil na zasedání zastupitelstva dne 18.9.2008. Ve svém vyjádření rozdělil přípravu nového územního plánu na část odbornou a politickou, ať už má toto rozlišení znamenat cokoliv. K odborné části uvedl: „Necítím se být odborníkem na územní plán, nestydím se za to“. K politické části pak uvedl: „Žádný politický názor v této chvíli neuslyšíte, protože teď to není o politice“ (obojí potvrzuje např. audiovizuální záznam zmíněný dále). Dokonce se přihlásil k názoru, že radnice plní v případě námětů pouze roli „pošťáka“.

I v otázce parku Kavalírka zůstává starostův postoj v zásadě pevný. Starosta s tímto a některými dalšími náměty rozhodně nesouhlasí, pouze by „přivítal jejich prověření a případné zapracování do konceptu územního plánu“. Tento rozpolcený postoj je zřejmý z postupu MČ P5 v kontextu s dopisem Ing.Votavy starostům městských částí z 7.2.2008[4].

Skutečnou perlou je pak tvrzení o nemožnosti uveřejnit náměty do nového územního plánu na webové stránce P5:

Autor se v závěru zprávy pohoršuje, že MČ Praha 5 nezveřejňuje na svém webu náměty. Nepochybuji, že dotyčný ví, že toto není legislativně možné, platné předpisy dovolují pouze zveřejnění dokumentů určených ke schválení.

MČ Praha 5 zřejmě usiluje o získání ocenění „ZAVŘENO“, kterým je každoročně oceňován  nejhorší příklad otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v České republice. Je pouze škoda, že výsledky za rok 2008 již byly vyhlášeny 29.9.2008. Nicméně nic není ztraceno.V novém ročníku  není  MČ P5 bez šancí.

MČ P5 v tiskové zprávě rovněž uvádí, že má k podpoře svých tvrzení mimo jiné audiovizuální nahrávky, kterými může kdykoliv své názory a stanoviska potvrdit. Tuto skutečnost vítáme. Všem doporučujeme shlédnout první cca 3 hodiny videozáznamu z posledního zasedání zastupitelstva[5] a utvořit si svůj vlastní názor na situaci kolem námětů do nového územního plánu.

Na závěr si dovolujeme ujistit MČ Praha 5, že i my považujeme její postup za nekorektní.

S úctou

  Ing.Jan Formánek

Občanské sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku.

 Mgr.František Gemperle, Ph.D.

Sdružení za krajinu kolem nás

 [1] Viz  http://www.veciverejne.cz/attachments/146_TZ%20Prubezne%20vysledky%20petice%2001.doc

[2] Viz  http://www.praha5.cz/usneseni-rady/16-zasedani-rady-dne-13-5-2008/usn/2163

[4] Viz http://www.kauza5.cz/admin/files/File/duvodova_zprava_petice.pdf, str.5.

[5] Viz  http://netshow.play.cz/praha5zaznam/zasedani_praha5_18092008.wmv.

 Stenozáznam z posledního zastupitelstva Prahy 5 je ke stažení v sekci http://www.kauza5.cz/Download/

Autor: František Gemperle, Jan Formánek   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Tak už víme kdo nám opět lže Bobřík 7.10.2008 13:54

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5