Spory radnice Prahy 5 s opozicí budou mít pokračování

6.11.2008 16:06

Policie ČR: Starosta Jančík nejméně od roku 1998 neporušil zákon

7.11.2008 04:13 vložil Radek  IP: 90.176.173.191

Další uměle vyvolanou kauzu, která měla vést ke kriminalizaci osoby starosty Městské části Praha 5 Milana Jančíka se prokázala jako neoprávněná. Policie České republiky v případu trestního oznámení na starostu ve věci porušení zákona při uzavření nájemní smlouvy se Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí věc odložilo, neboť starosta neporušil zákon.

„Hodlám se do budoucna bránit právní cestou proti pomluvám, vykonstruovaným a lživým obviněním ze strany opozice. Apeluji na hromadné sdělovací prostředky, aby nedávaly těmto vyumělkovaným příběhům publicitu,“ řekl starosta MČ Praha 5 Milan Jančík.

Trestní oznámení na starostu podal Ondřej Gál a část opozičních zastupitelů městské části mimo jiné i Jiří Metelec, ten rozšířil své podezření i na místostarostu. Celý případ je postaven na domněnkách či tvrzeních, která se ukázala být lichá. Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí v roce 1994 vyhrála soutěž na pronájem objektu, který neměl řádné číslo popisné. Byla uzavřena smlouva o smlouvě nájemní budoucí s podmínkou, že řádná smlouva bude uzavřena do měsíce poté co budova získá řádné číslo popisné. Tak se také stalo, avšak až v roce 2008, neboť až v roce 2007 bylo číslo popisné Magistrátem hlavního města Prahy přiděleno.

„Jsem ráda, že celá takzvaná kauza byla odložena. Jen nás skutečné ochránce přírody mrzí, jak jednoduše může být poplivána 17- letá práce společnosti, v jejímž čele stojí můj manžel Josef Matoušek (zastupitel Prahy 13) a práce mnoha a mnoha dobrovolníků,“ řekla Jitka Matoušková, zastupitelka Prahy 5 a předsedkyně Výboru pro životní prostředí. “Ondřej Gál se dokonce vyjádřil, že to není namířeno proti našemu občanskému sdružení, ale jen proti starostovi Milanu Jančíkovi. Přitom se od doby našeho působení v Prokopském údolí vystřídalo na městské části několik starostů,“ dodává Jitka Matoušková.

Paní Matoušková kandidovala sice na kandidátce Strany zelených do ZMČ Praha 5, ale jako nezávislý kandidát a díky dobré práci byla preferenčními hlasy voličů postavena na první místo v kandidátce.

„Přesto, že jsem kandidovala za Stranu zelených, rozhodla jsem se spolupráci se zastupiteli této strany na Praze 5 ukončit. Odmítám totiž cestu konfrontace, trestních oznámení a nepodložených osobních útoků. Jsem raději, že za námi stojí kvalitní každodenní práce na této radnici. Zajímavé je, že už při volební kampani do zastupitelstva Prahy 5 v roce 2006 se panové Velek, Martinec i Budín chlubili dlouhodobou prací naší Společnosti, Informačního centra a ochranou Prokopského údolí,“ dodala Matoušková.

„Nechápu, když měl radní a místostarosta (bytová politika a školství) Ondřej Gál pochybnosti na nekalé užívání domu v Prokopském údolí, proč na to neupozornil v době svého působení na radnici v letech 1998 až 2006 a vzpomněl si až po 9 letech,“ vyjádřila se členka Zastupitelstva MČ Praha 5 Eva Kalhousová.

Usnesení Policie České republiky, Obvodní ředitelství Praha II. ze dne 27. 10. 2008 č. j. ORII – 6903 – 33/TČ – 2008 – 93 bylo odloženo jako nedůvodné trestní oznámení podané za strany některých opozičních zastupitelů Městské části Praha 5 ve věci údajného spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, který měl být spáchán zastupiteli Městské části Prah 5, kteří v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí podpořili při hlasování zastupitelstva uzavření nájemní smlouvy týkající se pronájmu budovy č. p. 748 Společnosti pro Prokopské a Dalejské údolí.

Starosta Městské části Praha 5 JUDr. M. Jančík, MBA, a členka zastupitelstva Městské části Praha 5 paní Jitka Matoušková se rozhodli bránit proti lživým a pomlouvačným tvrzením obsaženým v trestním oznámení, které bylo podáno ze strany opozičních zastupitelů a proti nepravdivým tvrzením, které uvedli zastupitelé Ondřej Gál a Jiří Metelec v rámci výše uvedeného trestního řízení. Z tohoto důvodu podávají JUDr. M. Jančík, MBA, paní Jitka Matoušková a Společnost pro Prokopské a Dalejské údolí u příslušného soudu proti panu Ondřeji Gálovi a Jiřímu Metelcovi žalobu na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby, ve které vedle omluvy nárokují přiměřené zadostiučinění v celkové výši 450.000,- Kč.

V rámci podané žaloby učinili JUDr. M. Jančík, MBA, paní Jitka Matoušková a Společnost pro Prokopské a Dalejské údolí veřejný příslib, že v případě, že jim bude přiznáno v soudním řízení přiměřené zadostiučinění, toto přiměřené zadostiučinění v plné výši poskytnou na zlepšení životního prostředí a rozvoj zeleně v lokalitě Městské části Praha 5.

Reaguj


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5