John Bok (KDU-ČSL)

7.10.2008

John Bok (KDU-ČSL)Třiašedesátiletý disident a zakladatel spolku Šalamoun už několikrát neúspěšně kandidoval za různé strany a seskupení.

1) Čím může být občanům Prahy 5 prospěšný(á) senátor(ka)?

Senátorka nebo senátor mohou v lokální politice, pokud není současně, jak je zvykem u politiků, zastupitelem, být občanům užitečný tím, že jim může, pokud se nedomůžou od příslušných samosprávných úřadů řádné pozornosti, váhou své funkce a osobnosti domoci se toho, co je mu upíráno. Senátorka nebo senátor, tak jako poslanci, není jenom zákonodárcem, ale také tím, kdo má právo aplikaci a dodržování zákonů kontrolovat. Může  být, pokud se neodstěhuje, jak to obyčejně bývá, být oporou občanům proti úřednické aroganci.

 2) Mají představitelé radnice Prahy 5  Vaší důvěru? Má Vaši důvěru starosta Milan Jančík?

Nejen obecně známé skutečnosti., ale i má zkušenost  z posledního zasedání zastupitelstva MČ P5 moji nedůvěru vůči radním a jejich vůdci Jančíkovi (má daleko do toho, aby ho bylo možné považovat za starostu) jen prohloubily.

3) Jak vnímáte nové návrhy změn územního plánu na území Prahy 5?

Jde o to, že se o návrzích změn územního plánu pro Prahu 5 od radnice mnohé nedozvíte. „Projekty“ které radnice za peníze daňových poplatníků jsou tendenční nahrávají do budoucna spekulantům, možnému kupčení s pozemky a k ještě větší devastaci již tak zatíženého životního prostředí v daných lokalitách. Jde jen o kořistnické megalomanství , ale také o hru s časem.  

4) Souhlasíte se zastavěním oblasti Dívčích hradů?

Nemám podrobné informace. Pokud by však v tak přírodně cenné lokalitě měla být realizovaná běžná živelná zástavba, jaké jsme každodenními svědky, pak samozřejmě nesouhlasím. Už jen jakékoli stavební práce velmi brutálně zničí Dívčí hrady prašnosti, erozí a následně změnou mikroklimatu.

5) Co si myslíte o tvrzení radnice Prahy 5, že kapacita v mateřských školkách je dostatečná? 

Je vidět, že radní se pohybují zcela jinde než běžný a všímavý občan. Je možné, že oni sami nemají malé děti anebo si už nakradli tolik, že si mohou dovolit chůvy. Pokud by byli opravdu zástupci těch, kteří je volili, pak by si také museli všimnout, že v posledních několika letech přibyl nemalý počet obyvatel na Praze 5, zjistili by, kolik bylo oddáno za tu dobu mladých párů a skrze matriční úřad by zjistili dynamický nárůst novorozeňat. Kdyby nebyli prachsprostými ignoranty a dělali to, za co jsou z daní občanů placeni, tak by věděli, že nestačí ani počet lůžek v porodnicích pro rodičky. Asi mají jiné, své osobní zájmy a nesledují demografickou změnu v obvodě jehož jsou radními. Přitom stačí tak málo.Umět používat počítač, neboť potřebné informace najdou na intrnetu.

 6) Jaký máte názor na zpoplatnění parkování na územní Prahy 5?

Nevidím v tom nic dramatického. Jen by se mělo zabezpečit přijatelné zvýhodnění majitelů vozidel z Prahy 5 a zavést mýtná parkovací místa pro ostatní řidiče.

 7) Mělo by se podle Vás zachovat misijní centrum na Barrandově?

Každé misijní centrum, pokud sloužím tomu, pro co vzniklo a čemu má sloužit, by mělo zůstat zachováno, ať se nachází na Barrandově nebo kdekoli jinde.

 8) Bylo správné dát výpověď Domu Šance ze strany radnice Prahy 5?

Takovou věc může udělat jen c

 9) Jaká byste zavedl opatření proti korupci v samosprávě?

Nejsem si jist, že je možné něco tak účinného vymyslet. Snad větší angažovanost občanu a zákonem ustanovenou instituci, něco jako občanskou komisy, která by měla právo mít přístup ke všem rozhodnutím rady a orgánu samosprávy, které nakládají s obecním majetkem, spravují ho a rozhoduji o věcech  veřejných. O závažných věcech, dotýkající se závažnosti všech obyvatel obce by mělo proběhnout referendum, tak jak se to děje na lokální úrovni ve Švýcarsku.

 10) Naslouchá vedení radnice v Praze 5 dostatečně názorům občanů?

Ani omylem. Ba naopak, jak jsem se měl možnost přesvědčit, dávají najevo, že je to obtěžuje.

 11) Kdybyste se místo senátorem stal starostou Prahy 5, co byste zde změnil(a)?

To si opravdu za dané situace neumím představit. Není bohužel žádné kdyby. Abych mohl být starostou, muselo by být jiné složení radnice, tj. jiné složení zastupitelstva, neboli skuteční zástupci občanů, které by si občané vybrali přímou volbou a ne prostřednictvím delegovaných kandidátů pol. stran.

K závažným otázkám bych pak zval občany k referendu, neboť by lidé měli, pokud to je možné, měli o věcech, které se jich bytostně dotýkají spolurozhodovat přímo, nezprostředkovaně.

 12) Co byste vzkázal občanům (voličům) v Praze 5? 

Pokud nechají za sebe rozhodovat jedince, kteří jim sice před volbami slibovali hory doly, jen aby se dostali k moci, ale od chvíle, co jí dostali, je zajímají vlastní zájmy, nikoli blaho obce, pak si ani občané-voliči nic jiného nezaslouží. Praha 5 je jejich domovem a proto by se tak měli chovat. Hájit své teritorium proti vetřelcům, kteří velmi záhy po získání moci, začali vyceňovat zuby. Budu li zvolen senátorem, pomůžu jim.

Sekce: Volby do senátu   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5