Mozartova obec má prázdnou Bertramku

3.12.2009

Mozartova obec má prázdnou BertramkuPrávo: Odvrtávání zámků a údiv nad tím, kam se podělo všechno vybavení včetně expozice a lustrů, poznamenalo včerejší předávání Bertramky Mozartově obci. Za Prahu 5 obci usedlost předávala správcovská společnost Centra a zástupci radnice. "Kde jsou lustry?" ptal se předseda Mozartovy obce Tomislav Volek a rozhlížel se po prázdných místnostech. "Žádné tu nebyly," odpovídal mu Karel Muzikář, jehož společnost Comenius měla do listopadu usedlost v nájmu. Pro Volka ale nebyl partnerem. Právníci obou stran - obce i radnice - nakonec předávací protokol podepsali.

"Nejdříve budeme muset pátrat po našem majetku, který byl odsud odvezen. To někdy musíte dát oznámení na neznámého pachatele, aby to vypátrali," řekl Volek.
Mozartově obci chybí originál obrazu drážďanského skladatele Johanna Gottlieba Naumanna, přítele Duškových. Postrádá také model Stavovského divadla, který stěhováci odvezli do Českého muzea hudby. Podle Volka patří Mozartově obci, vytvořil jí ho její člen výtvarník Jiří Bouda podle Langweilova modelu Prahy.
Ve Stavovském divadle měla v roce 1787 premiéru Mozartova opera Don Giovanni, kterou skladatel komponoval na Bertramce. Volek si dělá starosti o odvezenou hudební dokumentaci. Zůstalo zato klavírní křídlo, dědictví po klavíristovi Adolfu Holečkovi. V archívu se našly stírací losy z loterie Mozart, z jejíhož výtěžku chtěla obec na začátku 90. let financovat opravu usedlosti.
Mozartova obec měla v bývalém špejcharu jedinou místnost s archívem, chyběly jí však klíče. Když se nyní po letech do ní podívali, měla otevřená okna. Zabydlela se v ní kuna. Volek to označil za dar radnice. "Za tu kunu v archívu jsme starostovi Jančíkovi moc vděční," smál se.
Společnost Comenius, kterou bývalý agent StB Muzikář založil, po dobu osmnáctileté soudní pře měla Bertramku v pronájmu od radnice Prahy 5. Radnice nyní podle mluvčího Radovana Myslíka bude chtít 41 miliónů korun, které do oprav údajně investovala. "Víme, že zastupitelstvo vůbec nemá evidenci toho, kolik peněz se do toho dalo," zpochybnil takový nárok Volek.
Přesto, že je vila nyní prázdná, chce obec ještě během prosince uspořádat pro veřejnost první koncerty. Radnice podala k Nejvyššímu soudu dovolání, jímž chce zvrátit výrok Vrchního soudu o tom, že Bertramka patří Mozartově obci.
Ten je už tři čtvrtě roku pravomocný, podle Myslíka bylo před předáním třeba usedlost vyklidit s výjimkou topení. Muzikář řekl, že se do Bertramky za rok vrátí už proto, že vytápění ročně přijde na 600 tisíc korun.
 

Záznam pořadu  "Spor o vilu Bertramka" na Radiožurnálu:   http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/podkuzi/_zprava/665171

Moderátor (Daniela Karafiátová):
Známá pražská vila Bertramka by dnes měla být navrácena po víc jak dvaceti letech sdružení Mozartova obec. Jestli se tak opravdu stane, ale není jasné. Radnice Prahy 5, která vilu vlastnila, se nedokáže dohodnout se sdružením na předání klíčů od Bertramky.

Komentář:
Náš právník vyzývá vašeho, aby mu předal klíče.

Vy jste za minulý týden odmítli. Tady to máte ten váš, že to odmítáte převzít, ty klíče.

Moderátor (Daniela Karafiátová):
I o tomto podivném sporu bude právě dnešní pořad Pod kůži. Začínáme čtyři minuty po půl třetí. Mozartova obec, sdružení odborníků, kteří se věnují odkazu skladatele Mozarta dnes od radnice Prahy 5 převezme vilu Bertramka. Do poslední chvíle ale není jasné, jestli se to skutečně stane. Mělo by k tomu dojít ve tři hodiny odpoledne. A i to se od nás v dnešním pořadu Pod kůži dozvíte. A proč je Bertramka tak ostře sledovanou vilou? To připomíná reportérka Michaela Vetešková.

Redaktor (Michaela Vetešková):
Bertramka na základě pravomocného soudního rozhodnutí patří už od dvacátého čtvrtého září Mozartově obci. Ta ji v roce 1929 odkoupila od nadace Mozarteum, která spravovala odkaz Wolfganga Amadea Mozarta, včetně cenných rukopisů a dokumentů. Právě na Bertramce vznikla například opera Don Giovanni. Už před dvě stě dvaceti lety měl ve vile letní sídlo tehdy slavný klavírista a skladatel František Xaver Dušek a jeho manželka Josefína. Jejich hostem byl několikrát Wolfgang Amadeus Mozart. A pro Josefínu složil známou árii Bella mia fiamma, addio. Z dalších majitelů se opakovaně památce Wolfganga Amadea Mozarta věnoval i obchodník Lambert Popelka. A pokračoval v tom i jeho syn. Poslední majitelka vilu v roce 1925 odkázala nadaci Mozarteum ve Vídni. V majetku Mozartovy obce byla Bertramka i s rozsáhlou expozicí a dokumentací do roku 1986, kdy ji pod nátlakem musela předat státu.

Komentář:
To znamená šestého dvanáctý padesát osm uzavřela smlouvu o užívání Bertramky s Národním muzeem na dobu určitou do roku 1983. Pak řešila Mozartova obec otázku generální rekonstrukce. Ale to jsou historické prameny.

Redaktor (Michaela Vetešková):
Mozartova obec vilu podle dochovaných fotografií předávala značně zdevastovanou. I to připomínají ve sporech kolem Bertramky zástupci Městské části Prahy 5. Jmenovitě mluvčí Radovan Myslík.

Host (Radovan Myslík, mluvčí Městské části Praha 5):
My jsme prohráli soudní proces. Soud rozhodl, že máme vrátit Bertramku Mozartově obci. My jsme se o Bertramku vzorně starali po celou dobu fungování Městské části. Investovali jsme do ní čtyřicet jedna milionů.

Redaktor (Michaela Vetešková):
Památník Wolfganga Amadea Mozarta založilo v roce 1956 Národní muzeum. A tady předseda Mozartovy obce, Tomislav Volek, připomíná, že veškerou dokumentaci nevyčíslitelné hodnoty převzalo právě z expozice na Bertramce.

Host (Tomislav Volek, předseda Mozartovy obce):
My jsme zapsáni od září jako majitelé. Ale neobrátilo se na nás ani Muzeum české hudby, ani Jančík a tak dál.

Redaktor (Michaela Vetešková):
Poněkud nepřehledná pře o vilu Bertramka tak s velkou pravděpodobností souvisí s uvedenými fakty. Radnice Prahy 5 bude po novém majiteli požadovat jedenačtyřicet milionů korun. A Mozartova obec bude zase s velkou pravděpodobností požadovat navrácení toho, co na Bertramce bylo už od padesátých let minulého století nashromážděno.

Moderátor (Daniela Karafiátová):
Skoro dvacet let usilovala Mozartova obec o navrácení vily na Bertramce. V roce 1986 ji pod nátlakem musela předat státu. O sporu rozhodl letos v září Vrchní soud. I o tom si řekneme více s hudebním publicistou Jindřichem Bálkem. Ten je redaktorem stanice Vltava a přijde do studia odpoledního Radiožurnálu. Posloucháte Pod kůži v odpoledním Radiožurnálu ve tři čtvrtě na tři. Už skoro dvě století je pražská vila Bertramka spojována s Mozartovým pobytem v Praze. A je, dá se říct, jakýmsi jeho památníkem. Proto jsou diskuse kolem navrácení Bertramky Mozartovy obce tak bouřlivé a intenzivně sledované. Zdali je dobře, že vila a celý přilehlý areál Bertramky patří opět Mozartově obci, to už se teď ptám hudebního publicisty Jindřicha Bálka a zdravím. Dobré odpoledne.

Host (Jindřich Bálek, hudební publicista):
Dobré odpoledne. Já si myslím, že to je dobře. A jsou k tomu dva důvody. Jeden je obecně právně-morální. Jestliže Vrchní soud a před tím i Ústavní soud jasně řeknou, že jim byla, že Mozartově obci byla ta Bertramka neoprávněně zabavena, tak jim po právu náleží. A druhý důvod je obecně kulturní, protože všude ve světě je běžné, že určité i menší instituce typu spolků, společností spravují nějaký majetek. A zároveň ho využívají tak, aby to mělo nějaký kulturní užitek a prospěch. A Bertramka je evropsky významná památka, řekněme.

Moderátor (Daniela Karafiátová):
Dosud byl tedy na Bertramce Památník manželů Duškových a Wolfganga Amadea Mozarta. Ten je od prvního listopadu uzavřen. Myslíte, že bude Mozartova obec schopna právě na Bertramce znovu obnovit koncertní a výstavní činnost?

Host (Jindřich Bálek, hudební publicista):
výhledově určitě. Zároveň to má v této situaci mimořádně ztížené. Asi si lze představit, že když zdědíte kulturní památku a máte ji vlastně v podobě, kdy k ní už nezdědíte, v uvozovkách, ty svírky, které původně k Bertramce patřily. To, co se tma dá vystavovat. Zároveň se stalo, že při tom předávání byl odvezen veškerý, i ten běžný inventář, čili židle, lustry a tak dále. Tak ta práce Mozartovy obce teď bude muset být o to větší. Zároveň principielně vzato to samozřejmě lze. Bude potřeba udělat něco jako nadaci a znovu, ze začátku možná takovým obrozeneckým a trochu charitativním způsobem. Ale rozhodně způsobem, který je umělecky cenný a sluší té památce. Tímhle způsobem bude potřeba začít a je možné v té činnosti dál pokračovat.

Moderátor (Daniela Karafiátová):
Navíc jsme také už zmínili, že Městská část Prahy 5 bude s velkou pravděpodobností chtít po novém majiteli až jednačtyřicet milionů korun za opravy, které tam během osmnácti let provedla. Jak vy tento požadavek, tedy jako hudební publicista, který kauzu sleduje už řadu let, vnímáte?

Host (Jindřich Bálek, hudební publicista):
Jako hudební publicista, tam je samozřejmě mnoho právních otázek. Mozartova obec má své webové stránky, kde je velmi precizně zdokumentován celý ten restituční spor. A i ten předchozí spor, jakým způsobem o ten majetek přišla. Ta částka jednačtyřicet milionů je určité mediální strašidlo. Zatím žádný takový krok není. Nicméně je asi potřeba říct, že jednak Praha 5 rozhodně neprodělávala na tom, že pronajímala někomu Bertramku. To je jedna věc. A další věc je, že skutečně provozovat takovouhle záležitost, k tomu je potřeba vybudovat celou, celou síť. A v tuto chvíli to, celou síť dalších vazeb a dalších kontaktů. A Mozartova obec tuto možnost prostě neměla. To, že tu památku musela odevzdat Národnímu muzeu ve špatném stavu, je dáno tím, že o ni vlastně už od padesátých let minulého století nemohla pečovat. A teď se ta záležitost vlastně ještě natáhla i v té polistopadové době. Ale bohužel tady Praha 5 vychází z toho, že, nebo předpokládá, že vlastně navazuje na tu část minulosti Bertramky, kdy, kdy vlastně se nepočítalo s tím, že nějaký soukromý subjekt může někde hospodařit a spravovat tu památku tak, aby to mělo kulturně nějakou úroveň. A tahle nedůvěra vůči té obci trvala. Je to chyba, je to škoda. A je potřeba se nějakým způsobem zasadit za to, aby, aby znovu ta památka měla ten lesk a jednak ten, ten kulturní význam. To nemůže být místo, kde se pořádají jenom takové ty příležitostné koncerty, na kterých se dá snadno vydělat.

Moderátor (Daniela Karafiátová):
Říká redaktor Českého rozhlasu 3 Vltava, Jindřich Bálek. Za vaši návštěvu v Pod kůži děkuji. Na slyšenou.

Host (Jindřich Bálek, hudební publicista):
Na slyšenou.

Moderátor (Daniela Karafiátová):
My se spojíme ještě v této hodině také s reportérkou Michaelou Veteškovou. Ta je přímo na místě a měla by nám říci, jestli si Bertramku Mozartova obec už převzala a nebo ne. Mr. Big v odpoledním Radiožurnálu, kde posloucháte pořad Pod kůži. Za sedm minut bude patnáctá hodina. Radnice Prahy 5 by měla v těchto chvílích předávat známou pražskou vilu Bertramka sdružení Mozartova obec. Už včera pro připomenutí tedy dvacetiletý soudní spor vyústil v poměrně hlučnou výměnu názorů obou táborů, a to přímo v areálu vily. Jaká je tedy situace dnes, kdy by měli členové sdružení, kteří se věnují odkazu Amadea Mozarta, vilu převzít. To sleduje přímo na místě reportérka Michaela Vetešková. Michaelo, dobré odpoledne.

Redaktor (Michaela Vetešková):
Dobré odpoledne. Já se sice nacházím v areálu vily Bertramka, ale žádné aktuální informace de facto nemám, protože je deset minut před třetí hodinou. A zástupci Mozartovy obce tady stále ještě nejsou. Za to v tom areálu je řada lidí z Městské části Prahy 5, včetně zastupitelky Evy Kalhousové, která mi před okamžikem skutečně potvrdila, že Praha 5 dělá veškeré právní i ty úřednické kroky k tomu, aby Bertramku Mozartově obci podle soudního verdiktu opravdu vrátili. Nicméně předseda Mozartovy obce Pan Volek, tak zvaně z jejich pohledu, toto předání bojkotuje. Zdá se, že ani v těchto chvílích si Bertramku nepřevezme. Co je ale zajímavé, tak dosud od toho čtyřiadvacátého září vilu hlídá, hlídá ochranná služba, najatá Prahou 5. A vlastně Praha 5 také platí otop, energie, světlo. A asi to tak budou dělat i nadále, dokud skutečně Mozartova obec tu vilu nepřevezme. Dneska by to podle právníků měl být ale poslední den, kdy si ji mohou převzít. Ale Praha 5, a opět cituji slova zastupitelky Kalhousové. Ona říká, že chtějí být fakt vstřícní vůči Mozartově obci. A budou čekat, dokud se jejich jakási pře neurovná.

Moderátor (Daniela Karafiátová):
Takže těžko se dá odhadovat, co bude, pokud si dnes nepřevezmou zástupci sdružení Mozartova obec?

Redaktor (Michaela Vetešková):
Ne, to jsou všechno takové jako dohady, co bude. Každopádně, a teď, Danielo, pozor, přijelo auto. A z toho auta vystupuje opravdu předseda Mozartovy obce pan Volek. A zdá se, že si skutečně vilu jde převzít. Říkám, k tomu aktu mělo dojít do patnácti hodin. Přesně v patnáct hodin. Takže členové Mozartovy obce nás napínali do posledního okamžiku. A opravdu skutečně vidím, pan, pand doktor Volek přichází. A takřka na devadesát devět procent si tuto vilu Bertramku převezme.

Autor: Právo 3.12.2009, Radiožurnál 2.12.2009   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5