Barrandovská vila "padla"

15.12.2008

Barrandovská vila "padla"MF Dnes: Dělníci se "pustili" do jedné z vil ze čtyřicátých let v ulici Pod Ateliéry na Barrandově. Na jejím místě má vzniknout nový bytový dům s názvem Rezidence Trilobit, který tu chce postavit developerská společnost Casta Invest. Proti demolici domu a výstavbě nového několikapodlažního domu se začali již před rokem marně bouřit někteří místní obyvatelé. Sepsali dokonce petici, kterou zaslali ombudsmanovi Otakaru Motejlovi a také magistrátu. Podle nich je plánovaná novostavba příliš velká a naruší charakter okolní zástavby a takzvaný dálkový pohled směrem z druhého břehu Vltavy v Braníku. "Výstavba domu se zcela vymyká charakteru vilové zástavby a necitlivě zasahuje do jejího architektonického uspořádání," prohlásil již tehdy Libor Ulovec, jeden z místních obyvatel, který proti výstavbě protestuje. Nejprve přišla vila o střechu a okna, nyní už jsou z ní jen sutiny.

Developer: Všechna povolení máme v pořádku Společnost Casta Invest se však brání. Vilu postavenou v roce 1940 bourá v souladu se zákonem.
"Demolice původního objektu byla řádně projednána se všemi příslušnými úřady včetně Národního památkového ústavu a památkářů na magistrátu hlavního města, od kterých má písemné povolení k projektu," uvedl mluvčí společnosti Martin Doležal.
Podle něho bude navíc dům mnohem menší než nedaleké novostavby z roku 2006. "Asi sto metrů od našeho projektu jsou tři nově postavené domy o pěti nadzemních podlažích se čtyřiceti bytovými jednotkami," poznamenal. Co má vlastně na Barrandově ve vilové čtvrti vzniknout?
Na místě staré vily by měl být čtyřpatrový bytový dům, který budou tvořit dvě části spojené schodištěm. Uvnitř by mělo být celkem třináct luxusních bytových jednotek o velikosti od pětaosmdesáti do sto padesáti metrů čtverečních. "Obavy lidí z toho, že tam vyroste něco hrozně velikého, jsou zbytečné. Při řešení fasády jsme sáhli k atraktivnímu, ale decentnímu řešení. Dům bude mít dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží," dodal Doležal. Poslední, čtvrté patro by mělo takzvaně ustupovat.
V domě by měla být rovněž parkovací místa pro obyvatele domu. A to je další, co se místním obyvatelům nelíbí. Lidé upozorňují, že se výstavbou nového domu zhorší dopravní situace v okolí. Už teď tam kromě místních obyvatel míří stovky lidí do televizních a filmových ateliérů.

Několik doplňujících informací od Sdružení na ochranui Starého Barrandova: 

1. Na místě původního domu čp. 436 v současné době již není nic, pouze jáma po původních základech. Bez ohledu na kontroverznost tohoto aktu byla demolice provedena v rámci možností citlivě a ohleduplně k okolí, za což bych rád provádějící demoliční firmě Svoboda poděkoval. 

2. Mluvčí developera uvádí, že asi sto metrů od projektu jsou tři nově postavené domy o pěti nadzemních podlažích se čtyřiceti bytovými jednotkami, čímž míní novostavby v areálu filmových ateliérů, které nejsou součástí chráněné památkové zóny Barrandov a příslušná ustanovení vyhlášky o chráněných prvcích zóny se na ně nevztahuje.

3. Co se týče demolice, chtěl bych poukázat na názor Národního památkového ústavu, pracoviště Praha, ze dne 2. 1. 2007 (č.j. 15075/2006/a/M) ve kterém se výslovně uvádí (cit.): "... Dům č.p. 436 byl postaven počátkem 40. let 20. století dle projektu architekta a stavitele Václava Urbana, který má svůj podíl na pozdně funkcionalistické architektuře bytových domů s charakteristickými prvky rustikalizace.... Dům čp. 436 na Barrandově sice není mimořádnou architekturou, ale je cenný jako standardní solitér v rámci kontextu urbanizace dané lokality ve 30. a 40. letech minulého století. S ohledem na uvedené je navrhovaná demolice, jak v širších vztazích lokality tak v parametrech daného autorského projektu v pozdní etapě funkcionalistické architektury, z památkového hlediska nepřijatelným řešením..." Po kosmetické úpravě projektu již nové vyjádření NPÚ ze dne 5.
4. 2007 (č.j. NPÚ -311/1269/2007) výše citovaný názor překvapivě neuvádí, v podstatě se demolicí vůbec nezabývá, ani nijak nevysvětluje z jakých důvodů během tří měsíců dospěl k takovému názorovému obratu (kopie obou dokumentů k dispozici na vyžádání). To, že tento neprůhledný a kontroverzní rozhodovací postup a způsoby kritizoval veřejný ochránce práv  (http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/index.php&doc=9
74) a nezákonnost takového posouzení deklarovala i Památková inspekce MK, je všeobecně známá věc.

4. Podle tiskové zprávy developer obdržel povolení k demolici. Podle ustanovení § 128 stavebního zákona lze demolici provést na základě pouhého ohlášení (odst. 1). Naopak povolení k odstranění stavby vydá stavební úřad po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány (odst. 2). Není mi, jako potenciálnímu účastníkovi řízení, známo, že by takové řízení bylo vedeno, a to ani v souvislosti s § 128 odst. (6) stavebního řádu, který řízení v případě odstraňování staveb v památkových zónách vysloveně předjímá.
Podrobnosti (zatím bez úspěchu) zjišťuji na stavebním odboru MČ P5.

5. To, že plánovaná novostavba je v přímém rozporu s památkovou ochranou dotčeného území, není můj subjektivní názor, jak je indikativně vyjádřeno v novinovém článku, nýbrž je podepřený nálezem Památkové inspekce MK i expertním názorem známého českého urbanisty Prof. Ing. arch. Jaroslava Sýkory, DrSc., vyjádřeného v jeho znaleckém posudku:
"Architektonicko-urbanistické zásady a pojmy a jejich uplatnění při aplikaci vyhlášky č. 10/1993 Sb. HMP a vyhlášky č. 15/1991 Sb. HMP o prohlášení části území hl.m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany"
(kopie dokumentů k dispozici na vyžádání).

6. Závěrem je důležité připomenout, že provozem stavebních strojů a nákladních vozů po účelové soukromé přístupové cestě Pod Ateliéry (pozemek par. č. 752/2  v k.ú Hlubočepy) dochází k její zřetelné devastaci. Jak vyplývá z expertního posudku Prof. Ing. Jiřího Bartáka, DrSc., soudního znalce z oboru stavebnictví, je přístupová cesta svými stavebně-technickými parametry naprosto nezpůsobilá pro provoz těžkých nákladních automobilů a při svislém zatížení jejího povrchu vozidly s vysokými nápravovými tlaky dojde k jejímu nevratnému zhroucení, čímž bude všem vlastníkům, nájemcům a návštěvníkům  znemožněn přístup ke všem domům v ulici Pod Ateliéry.


Libor ULOVEC

Autor: MF Dnes 12.11., Libor Ulovec   |   Sekce: Památky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

vila Barrandov RNDr.Daniela Randová 17.12.2008 10:07

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5