Smíchovská rarita – výstavba paneláků v rybníku a slatinném mokřadu

20.8.2008

Smíchovská rarita – výstavba paneláků v rybníku a slatinném mokřadu Za vydatného přispění státních úředníků se nenápadným způsobem připravuje výstavba paneláků, a to přímo pod sesouvajícím se svahem ve slatinném mokřadu, dosahující až 50 cm vody při vytrvalých deštích. Sousedící lokality pod ulicí Podbělohorská, Pod Císařkou, k Homolce a Motolu, dříve sloužící jako veřejná zeleň, jsou nyní předimenzovány paneláky. Nyní má být území, o jehož záchranu usiluje občanské sdružení „Ochrana významného krajinného prvku (VKP) Společenstva křídových pramenů Spiritka" v Praze 5, zlikvidováno.

Základním cílem sdružení je zabránit devastaci mimořádně vzácného přírodovědného území uvnitř městské zástavby před výstavbou činžovních domů. V důsledku rozsáhlé výstavby několikapatrových domů dochází ke zdevastování klidného hnízdiště desítek druhů vzácných ptáků a zde žijící vodní živočichové jsou ohroženi vyhynutím. Mezi ně patří obojživelníci a savci, vč. chráněných druhů zapsaných v červeném seznamu ohrožených zvířat. V lokalitě se do nedávna vyskytovala řada chráněných živočichů, jako je vrbina tečkovaná, ťuhýk obecný, krahujec obecný, raroh, mlok čolek, užovka, ropucha a další živočichové.

V současné době vzhledem k důkladnému odvodnění drenážemi do kanalizace došlo k opětnému vyschnutí jezírka a mokřadů. Všechna vodní fauna vymřela a nikde už není ani kapka vody. Srny, ptáci a další živočichové, kteří na toto místo přicházeli z okolí, stojí ve stráni a čekají na zázrak.

Z Prahy 5 tak mizí vzácné přírodovědné lokality ve prospěch paneláků, kterými je tato část území už přesycena.  Navíc je ohrožena statická stabilita území. Zvýší se riziko sesuvu půdy svahu, jehož hlavní doménou jsou podpovrchové a spodní prameny vody. Dojde k ovlivnění stabilizovaného systému spodních vod celého jižního svahu, zavodněného svahu Prahy od Smíchova po Petřín a tím bude ohrožena bezpečnost občanů a jejich nemovitostí.

 „My, občané Zdíkovské ulice, přímo sousedící svými nemovitostmi s tímto chráněným územím, stále bezúspěšně bojujeme o jeho záchranu se státními úředníky již od roku 1997“, říká Tomáš Landa, jeden aktivních členů sdružení. Podle Landy k částečnému poškození již došlo v roce 1999, kdy většina vodních živočichů z místního rybníčku byla vypuštěna do městské kanalizace, ostatní vyhynuli a opustili svá hnízdiště. Od roku 2006 se rybníček opět začal naplňovat a vrátila se vodní fauna.

„V zimě krmíme ptáky, na jaře hnízdící kachny a lysky, a před zástavbou proluky ježky,“ doplňuje Landa. „Podařilo se nám krmením za dlouhá léta vypěstovat rozsáhlou kolonii ježků. Když však byli zazimováni v křovím zarostlé proluce, začala stavba vybagrováním základů a tím došlo k jejich úplné likvidaci. Nyní zde nežije ani jeden ježek,“ dodává Landa.

Na devastaci se podílejí jak úředníci MČ Praha 5 tak úředníci Magistrátu, kteří toto odvodnění povolili. Žádnou odpovědnost ale nepociťují. Argumentují tím, že rybník není vodohospodářským dílem, které by oni povolili. Přitom rybník zde existoval již desítky let před tím, než se tito úředníci narodili.

Poslední nadějí je pro členy sdružení Česká inspekce životního prostředí, která se nyní snaží o zastavení devastace. Zda bude úspěšná proti podnikatelským zájmům, podporovaným ze strany magistrátu a radnicí Praha 5 není vůbec jisté.

Další informace o činnosti sdružení naleznete na: http://www.kridoveprameny-praha5.cz/

Autor: Kubikus   |   Sekce: Občanské aktivity   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5