Opozice na Praze 5 žádá prošetření vztahů radnice a firmy Geosan

27.11.2007

Velmi úzké vztahy mezi společností Geosan a vedením radnice městské části Praha 5 považují opoziční zastupitelé za neobyčejně nadstandardní a značně podezřelé. Proto se rozhodli zastupitelé za ČSSD, Stranu zelených, SNK-ED a KSČM vystoupit na jednání zastupitelstva 15. února s interpelacemi, ve kterých požadovali především od starosty Milana Jančíka precizní vysvětlení těchto vztahů. Tento požadavek podporuje také šest reformních opozičních zastupitelů za ODS.

Hodláme prosadit vyšetření vztahů radnice a společnosti Geosan, a plně podporujeme protesty místních obyvatel proti některým necitlivým projektům firmy Geosan chystaným na území Prahy 5,“ uvedl zastupitel Ondřej Velek (Strana zelených)

Opoziční zastupitelé navíc upozorňují za fakt, že proti předsedovi představenstva společnosti Geosan Luďku Kostkovi byla vznesena obžaloba kvůli korupci. V době, kdy městská část Praha 5 rozhodovala o prodeji lokality Buďánka této společnosti v lednu letošního roku, vydala společnost Geosan Development a.s. prohlášení, že její představitelé nejsou stíháni kvůli majetkovým trestným činům. „Tehdy jsme byli ujištěni, že vedení společnosti nemá takové informace a to oficiálně dopisem člena představenstva Romana Hrubého. Šlo jednoznačně o lež, protože již koncem listopadu 2006 byl oficiálně obviněn předseda představenstva Luděk Kostka a jeho dřívější společník Roman Wurst. Podle nás tak bylo zastupitelstvo uvedeno v omyl a žádáme proto, aby byla do vyšetření všech okolností zastavena jakákoliv součinnost mezi Prahou 5 a společností Geosan,“ prohlásila Eva Hochheimerová (SNK-ED).

Kromě toho se v záležitosti osady Buďánka objevila nová skutečnost, kvůli které bude opoziční platforma prosazovat revokaci usnesení. „Proč předkladatel Vojtěch Zapletal a předsedající schůze Milan Jančík (ODS) neseznámili zastupitele na posledním zasedání 18.1. se stanoviskem Národního památkového ústavu, které vylučuje projekt předkládaný Geosanem na terasové domy? Proč koalice přes požadavek Strany zelených na odložení prodeje prosadili bez diskuse rizik prodej pozemků firmě Geosan za 31 mil Kč?“ říká Ondřej Velek.

Opozici dále vadí, že v posledních měsících byly společností Geosan povoleny projekty, které svými parametry překračují zásadně místní předpisy a limity. Například v ulici Černochova získala společnost Luma, později Geosan povolení vystavět dva desetipatrové domy s téměř 130 byty, přičemž původně zde byla plánována zástavba nejen nižší, ale především pouze se 16 bytovými jednotkami. Na úkor okolních obyvatel zde vznikne projekt, který pouhým zvýšením počtu pater o tři nad maxima dosahovaná okolními domy, bude znamenat pro Geosan navíc tržby kolem 200 milionů korun. „Chápeme, že společnost Geosan chce maximalizovat zisky, ale je to na úkor obyvatel okolí a na úkor celého stylu a ducha Malvazinek. Proto nás zajímá, jak přesně byl tento projekt povolen, kdo za to nese odpovědnost a jaká byla úloha starosty Milana Jančíka v této věci,“ uvedla Růžena Peterková (KSČM).
„Nepovažuji za normální, aby poměrně velký developer, jako je Geosan, měl polovinu ze své aktuální nabídky bytů v hlavním městě zrovna v lokalitě Praha 5 – to ukazuje na nadstandardní vztahy vedení městské části s touto společností. Nechceme bez důkazů spekulovat o korupci, ale společnost Geosan má i v jiných svých projektech podezřele otevřené dveře k panu starostovi. Proto požadujeme jasné a čestné vysvětlení,“ dodala Hochheimerová.

Opozice dále poukazuje na úzkou spolupráci a personální propojení společností v rámci investorských projektů v minulosti i v současnosti realizovaných v Praze 5. Jedná se kromě společnosti Geosan o Luma s.r.o., AT Development a.s., Real Development 2001 s.r.o. (bytové domy Nepomucká) nebo RS Development, s. r. o. (Nové Košíře)
„Např. tři členové představenstva AT Development a.s (investor výstavby obytného souboru Nepomucká, přičemž prodej bytů realizoval Real Development 2001, dříve Geosan a.s.) jsou zároveň členové představenstva River Gardens a.s. spolu s Ivanem Breznenem, bývalým důvěrníkem STB, který čelí obžalobě z vytunelování cestovní kanceláře CK TRAVELA,“ prohlašuje Jiří Metelec (ČSSD) V současnosti je právě Ivan Breznen také předsedou představenstva Travelair, a.s., kde je členem dozorčí rady Petr Vališ –který byl držitelem advokátní úschovny u něhož nechal starosta Jančík uložit 233 milionů na nákup pozemků Českých drah v roce 2003.


Radnice Prahy 5 podle mediálního poradce smíchovské radnice Davida Soukupa prověří některé zakázky a postup úředníků při povolování staveb. Kontrola se bude týkat výstavby domů v Černochově ulici a Na Pláni a obnovy bývalé dělnické kolonie Buďánka. Protikorupční výbor zastupitelstva by měl také prozkoumat, zda byly ovlivněny úplatky, nebo ne. Kontroloři se majíé zaměřít na postup úředníků i radních. "Reaguji tím na stížnosti, které mi přednesli a které vyplynuly z diskuse se zastupiteli," citoval Soukup starostu Milana Jančíka (ODS). Vedení radnice chce prý mít jistotu, že nebyly porušeny zákony.


Interpelace: Společnosti skupiny Geosan Group - výstavba na Praze 5

Vážený pane starosto,
společnost Geosan většinu svých aktivit (z hlediska počtu prodávaných bytů) realizuje na Praze 5, což pochopitelně může vyvolávat otázky nad vztahem klíčových představitelů radnice k této firmě.

Nepovažuji za běžné, aby poměrně velká developerská společnost, jako je Geosan, měla polovinu ze své aktuální nabídky bytů v celém hlavním městě Praha zrovna v lokalitě Praha 5 – to ukazuje na nadstandardní vztahy vedení městské části s touto společností. Nechci bez důkazů spekulovat o korupci, ale společnost Geosan má i v jiných svých projektech nadstandardní vztahy s úřadem městské části Praha 5.

Dále upozorňuji na známý fakt, že proti předsedovi představenstva společnosti Geosan Luďku Kostkovi byla vznesena obžaloba kvůli korupci. Tato fakta byla zveřejněna dost podrobně v Mediích koncem roku 2006. Během zasedání zastupitelstva, kdy městská část Praha 5 rozhodovala o budoucí prodeji lokality Buďánka této společnosti v lednu letošního roku, vydala společnost Geosan Development a.s. prohlášení, že její představitelé nejsou stíháni kvůli majetkovým trestným činům.

Tehdy jsme byli ujištěni, že vedení společnosti nemá takové informace a to oficiálně dopisem člena představenstva Romana Hrubého. Šlo jednoznačně o lež, protože již koncem listopadu 2006 byl oficiálně obviněn předseda představenstva Luděk Kostka a jeho dřívější společník Roman Wurst.

Podle informací, které mám k dispozici, dosud sice neproběhl soud, ale Luděk Kostka v současné době zbaven obžaloby není.

Vzhledem k výše uvedenému faktu tak bylo zastupitelstvo uvedeno v omyl a žádám proto, aby byla do vyšetření všech okolností zastavena jakákoliv součinnost mezi Prahou 5 a společností Geosan a také požaduji jasné a čestné a kvalifikované vysvětlení dosavadních aktivit společnosti Geosan v Praze 5, včetně výše finančních závazků, které již městská část Praha 5 se společnostmi ve skupině Geosan Group smluvně má a to jak pro rok 2007 tak i roky budoucí.

S pozdravem,

Eva Hochheimerová, MA, FCCA,
zastupitelka MČ Praha 5
V Praze dne 15.2.2007Interpelace: Personální propojení společností v rámci investorských projektů v Praze 5

Vážený pane starosto,
v souvislosti s investorskými aktivitami realizovanými na území MČ Prahy 5 jsem zaregistroval úzkou spolupráci a personální propojení následujících společností, jejichž představitelé jsou vedení radnice jistě známi.

Jedná se o společnosti Geosan Development a.s., Luma spol. s r.o. (bytové domy Malvazinky), AT Development a.s., Real Development 2001 s.r.o. (bytové domy Nepomucká) a RS Development s. r. o. (Nové Košíře).

Výstavbu obytného souboru Nepomucká zajišťovala AT Development, přičemž prodej bytů realizoval Real Development 2001, dříve Geosan.

Zdenka Vondrová, manželka bývalého předsedy představenstva AT Development Milana Vondry, zastupuje společnost Luma.

Kromě toho je společnost AT Development většinovým akcionářem River Gardens a.s., přičemž obě společnosti spojují jména tří členů představenstva: Marek Bachtík, Ladislav Mandík a Jiří Maxa. Zároveň s nimi figuruje v představenstvu River Gardens Ivan Breznen, bývalý důvěrník STB, který čelí obžalobě z vytunelování cestovní kanceláře CK TRAVELA. Tento případ byl v minulosti hojně medializován a jistě neunikl Vaší pozornosti.

V současnosti je právě Ivan Breznen také předsedou představenstva Travelair, a.s., kde je členem dozorčí rady Petr Vališ, který byl v roce 2003 držitelem advokátní úschovny a u něhož bylo uloženo 233 milionů (z majetku MČ Praha 5) na nákup pozemků Českých drah.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Vás táži, zda nadále považujete pochybnosti o tom, že společnost Geosan je důvěryhodným investorem, za neoprávněné?

V Praze dne 15. 2. 2007

Jiří Metelec, zastupitel, MČ Praha 5Interpelace: „Osada Buďánka“

v záležitosti osady Buďánka se objevila nová zásadní skutečnost. Jak jsme již indikovali na 3.ZMČ v ústní interpelaci 18.1 a následně se potvrdilo, že na MČ došel již 12. ledna dopis NPÚ, který dokazuje jasné památkářské stanovisko ke kolonii Buďánka.

1 Proč předkladatel Vojtěch Zapletal a předsedající schůze Milan Jančík (ODS) neseznámili zastupitele dne 18.1. se stanoviskem Národního památkového ústavu, které vylučuje projekt předkládaný společností GEOSAN na terasové domy?

2 Proč koalice přes požadavek Strany zelených na odložení prodeje prosadili bez diskuse variant a rizik prodej pozemků firmě GEOSAN za 31 mil Kč?

3 jaké informace má předkladatel, že GEOSAN bude stanovisko NPÚ respektovat? Žádáme od předkladatele, aby zastupitelům předložil stanovisko firmy GEOSAN, že bude respektovat stanovisko NPÚ.

Žádáme svolání pracovního semináře k zadání ekonomické urbanistické studie lokality Buďánka respektující stanovisko NPÚ.

Stanovisko NPÚ přikládám v příloze.

V Praze dne 15. 2. 2007

Ing. Ondřej Velek, zastupitel MČ Praha 5Interpelace: „Bytové domy Malvazinky“

Vážený pane starosto,
úřad Městské části Praha 5 vydal dne 26.9. 2006 stavební povolení, které dosud nenabylo právní moci, na výstavbu dvou bytových domů v Černochově ulici.

Při zahájení stavebního řízení bylo zainteresovaným stranám oznámeno, že se jedná o stavbu jednoho bytového domu o 7 nadzemních podlažích s obytným podkrovím celkem se 16ti byty. Následně bylo údajně Odborem územního rozhodování oznámeno, že došlo k chybě a při ústním jednání v rámci řízení v prosinci 2004 už se jednalo o dva bytové domy o devíti nadzemních podlažích a desátém ustupujícím, a dvou podzemních podlažích, celkem se 111 byty. V současnosti již je na reklamních letácích prezentováno 139 bytů a to ještě nemusí být konečný počet.
Žádám Vás v této souvislosti o vysvětlení, jak a kdy došlo ke změně projektu a to včetně změny investora.

Stavební pozemky od společnosti LUMA údajně odkoupila firma Homolka Delta a požádala o zápis do katastru. Od začátku územního řízení firma Homolka nikde oficiálně nefigurovala. Přesto žádala za společnost LUMA a dostala zcela protiprávně povolení k níže zmíněným výkopům.V současné době firma Homolka již neexistuje a stal se z ní Geosan se sídlem Karlovo nám. 28 a prodává již delší dobu byty v plánovaných domech, o kterých je výše řeč, aniž by měl platné stavební povolení – prodáno je údajně již přes polovinu bytů.

Celé řízení probíhalo velice zmatečně, mnohokrát byl porušen zákon a různé vyhlášky. Přes protesty a kvalifikované odvolávání se účastníků řízení, postupovalo vše ve stejném duchu až do vydání rozhodnutí o umístění stavby. V odvoláních účastníků řízení byly opakovaně vznášeny námitky proti pochybením (např. chyby v číslech dotčených pozemků, protokol o ústním jednání plný chyb a nepřesností, atd.) a podjatosti úředníků při řízení, proti nedostatečnosti příjezdových komunikací, nesprávnému výpočtu koeficientu zastavěnosti a tudíž předimenzovaným návrhům zástavby, nedostatku parkovacích míst, opomenutí velkého počtu účastníků řízení, nedostačující a chybná vyjádření různých orgánů, vše marně.
Jedna ze zásadních námitek se týká tzv. koeficientu zastavěnosti. Všechny domy v okolí mají šest pater.
Jenom zvýšením na deset pater, tedy na těch dvakrát čtyřech patrech při prodejní ceně jednoho parta zhruba třiadvacet milionů korun, se tržby Geosanu významně zvýší a společnost Geosan vydělá navíc 200 milionů korun.
Zásadním problémem znemožňujícím realizovat stavbu v navrženém objemu je nedodržení závazných koeficientů zastavitelnosti dotčeného území. Nedodržení těchto koeficientů ze strany investora bylo účastníky řízení opakovaně a naléhavě namítáno v průběhu územního řízení, avšak správní orgán se opíral o chybný a pravděpodobně záměrně zkreslený posudek v této věci vypracovaný tehdejším investorem, což odporuje §37 stavebního zákona. Oponentský posudek renomovaného architekta Ing.arch. Stýbla, dlouhodobě působícího v této odborné oblasti, který nechali zpracovat účastníci řízení a který jednoznačně prokázal zcela zásadní nesprávnost posudku investora, nebyl vzat správním orgánem územního řízení vůbec v úvahu. Zjednodušeně řečeno, pokud by se vyhovělo stanoveným požadavkům daným platným koeficientem zastavitelnosti daného území pak by to v praxi znamenalo zmenšení zastavěné plochy o zhruba polovinu oproti předloženému projektu. Popsaný postup vzbuzuje podezření, že správní orgány územního řízení postupovaly v této věci podjatě a zcela ignorovaly zásadu materiální pravdy.
Proč ÚMČ nenechal vypracovat nezávislý a objektivně zpracovaný posudek, který by zjistil pravdivý stav věcí?

V první polovině roku 2006 byla vydána tři stavební povolení na vodovodní řad, kabelové rozvody a teplovod a kanalizační stoku – všechna protiprávně, neboť zahájení stavebních řízení k těmto stavbám a oznámení vydání stavebního povolení nebylo vyvěšeno na úřední desce. Tyto stavební práce již byly provedeny.
Proč jste toto oznámení nezveřejnili?

Můžete podat alespoň touto cestou vysvětlení, proč v lednu 2007 byly již na pozemku v Černochově ulici prováděny různé stavební práce související s přípravou staveniště – umístění mobilních buněk, vykácení některých stromů a keřových porostů bez povolení, přesto, že stavební povolení není pravomocné? Tyto skutečnosti byly občany oznámeny příslušným odborům ÚMČ, zatím bez odezvy.

Proč má navrhovatel stavby – firma Geosan - plnou podporu vedení Prahy 5 před vlastními občany O jaký veřejný zájem se zde jedná?

Oč běží dokazuje, mimo jiné, mimořádná inzertní příloha MF DNES 26.září 2006, kde se vychvalují tyto plánované stavby v textu dodaném radnicí Prahy 5 (jsou tam nazývány Malvazinky: bytové domy u Košířského parku a je tam uvedena řada nesmyslů). O úzkých kontaktech radnice s touto firmou svědčí minulý měsíc opět oživený problém revitalizace osady Buďánka. Tato firma prý má dále od Prahy 5 dostat další možnost získat pozemky na výstavbu bytových domů mezi ulicemi Plzeňská a Vrchlického v Košířích.

Z uvedených skutečností je zcela na místě úvaha o nutnosti nezávislého a objektivního prošetření všech výše uvedených podezření, aby se vyloučila dnes již obecně panující domněnka o zkorumpovanosti některých úředníků nebo i politiků v Praze 5.

V Praze dne 15. 2. 2007

Růžena Peterková, členka zastupitelstva Prahy 5 (za KSČM)

Autor: Redakce   |   Sekce: Jančík a jeho parta   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Názor Občan Prahy 5 29.1.2008 16:34
Re: Názor Emma P. 1.2.2008 12:01
Re: Názor Jára 6.2.2008 13:25

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5