Zamítnutí prvoinstančního rozsudku ve sporu ODS a ODS nás nezaskočilo

6.2.2009

Zamítnutí prvoinstančního rozsudku ve sporu ODS a ODS  nás nezaskočiloVyjádření zástupce opozičního klubu SOS ODS k rozsudku: Dne 5.2.2009 zamítl Městský soud v Praze v odvolacím řízení prvoinstanční rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci neplatnosti oblastního sněmu OS ODS Prahy 5 konaného dne 23.5.2007. Znění zamítnutí bude uvedeno po jeho písemném obdržení, kdy zároveň uvedeme zevrubný právní i politický komentář. Další možné právní kroky o jejichž využití se uvažuje jsou „dovolání“ a v případě jeho neúspěchu pak „ústavní stížnost“.

Pár slov k případu samotnému. Zamítnutí prvoinstančního rozsudku ve sporu ODS a ODS  nás nezaskočilo. Po výroku soudu první instance zavládla v hlavní kanceláři ODS a na řadě dalších míst nervozita, jinde zase naděje. Bylo jasné, že se vedení ODS vynasnaží, aby nepříznivý verdikt zvrátilo. To se i potvrdilo, protože na rozdíl od prvého jednání, kde žalovanou ODS hájila pouze nevýrazná mladá koncipientka, ke včerejšímu jednání se z AK Toman a Devátý dostavil sám pan JUDr. Toman.
Vážnosti aktu samého přispěl i příchod  starosty Prahy 5 JUDr.Jančíka, MBA, který se nejdříve „skrýval“ stranou od ostatních na kraji chodby u schodiště, nicméně vypátrán novináři, později  k vyhlášení rozsudku  přece přišel do zaplněné jednací síně. 
Panu doktoru Tomanovi nutno složit poklonu za argumentační pružnost. Laicky chápáno, ve věci, zda lze oblastnímu orgánu strany přiznat charakter statutárního orgánu, důrazně hájil každé slovíčko litery zákona a tvrdil, že nikoliv. Uznání  tohoto tvrzení, což i městský soud učinil, znamená, že případ nenáleží k rozhodování justici a rozsudek je z tohoto důvodu neplatný, aniž by bylo třeba se dále vůbec zabývat věcným obsahem sporu.
Bez zřetele na výše řečený závěr, se však doktor Toman překvapivě pustil i do argumentace věcné povahy.  Zde, ve věci platnosti svolání dotčeného sněmu, se naopak vytasil s judikátem nejvyššího soudu, týkajícím se blíže neurčeného sporu o platnost svolání valné hromady nejmenované akciové společnosti, ze kterého dovodil, že nezáleží na tom, kdo sněm svolal, podstatné je pouze zda se sněm sešel v usnášeníschopném počtu.
Je otázkou zda  se odvolávat na soudní judikáty v případech, které soudu k rozhodování údajně nenáleží.
Závaznější je však otázka, zda tímto bezprecedentně extenzivním výkladem platnosti svolání dotčeného oblastního sněmu doktor Toman neprokázal naší politické scéně „medvědí službu“.
 Nemusí totiž jít pouze o svolávání  kolektivních orgánů stran, které strany ve svých stanovách upravují. Obdobně účelově použitelných judikátů na život politických stran by se zajisté dalo najít pro různé situace celá řada. Jde tu v obecné rovině o významný  právní názor erudovaného právníka renomované advokátní kanceláře zpochybňující závaznost dikce stanov, tj. určující právní normy politických stran  jako takové. Je k úvaze kam může politické strany zavést nerespektování toho co je psáno a vykročení směrem, který naznačil doktor Toman.

Na závěr třeba zdůraznit, že ani jakýkoliv výsledek tohoto soudního řízení nemůže přinést celkové vyřešení trvající konfliktní  situace v ODS na Praze 5, neboť tento původní spor o „mrtvé duše“ v jednom oblastním sdružení ODS  přerostl v antagonistický spor o demokracii a férovost politiky  ODS vůbec.

                                                                       Ing. Jiří Vitha, jeden ze žalobců

 

Právo: Soud se odmítl zabývat spory ODS v Praze 5

Pražský městský soud včera zmařil naděje odpůrců starosty Prahy 5 Milana Jančíka (ODS), že se podaří zrušit podivně svolaný oblastní sněm z května 2007. 
Odvolací senát vyhověl argumentaci Jančíkova advokáta Petra Tomana a konstatoval, že se justice nemá zabývat rozhodnutími nižších struktur politických stran. "Vcelku nebylo sporu o tom, že předmětem řízení a podstatnou záležitostí je možnost soudu zasahovat do rozhodování politické strany," připustil soudce Ivo Veselka.
Z jeho výkladu zákonů o politických stranách a o sdružování občanů ale vyplynulo, že by nemělo jít o spory nižších stupňů, než jsou statutární orgány. Veselka se tedy odmítl spory ODS v Praze 5 věcně zabývat. Půjde přitom zřejmě o precedenční rozhodnutí - vnitrostranické spory v ČR soudy zatím neřešily. "Soud může přezkoumávat pouze ta rozhodnutí, která se pak promítají do zápisu v rejstříku politických stran," vysvětlit po jednání obhájce Toman s tím, že se to týká např. názvu, sídla nebo statutárního orgánu strany. V případě ODS jde o její výkonnou radu.
S takovým výkladem nesouhlasil žalobce Pavel Uhl. "Myslím si, že závěr je možné učinit, až se k tomu vyjádří Nejvyšší soud, popřípadě Ústavní soud. Obecně si myslím, že stát jako celek by měl být schopen garantovat princip právního státu ve všech sférách, které spadají do jeho jurisdikce včetně politických stran, z jejichž činnosti odvozuje svou demokratickou legitimitu," reagoval Uhl.
Toman si myslí, že dovolání k Nejvyššímu soudu nemá smysl z časových důvodů. Do konce května 2009 by se totiž měl konat nový oblastní sněm ODS v Praze 5, jež se po posledním sněmu před dvěma lety rozštěpila.
Jančíkovi odpůrci, kteří později v zastupitelstvu založili klub SOS ODS, tvrdili, že sněm není platný, protože ho nesvolal tehdejší šéf oblasti, poslanec František Laudát, ale nesprávně šéf pražské ODS, poslanec Jan Bürgermeister, že o něm ani nevěděli a nemohli se ho ani účastnit. Pokud by jim soud dal za pravdu, mohlo by to např. znamenat, že ODS nenominovala do boje o senátní post v Praze 5 dnešního senátora Miroslava Škalouda.
U první instance žalobci uspěli, včera ale odvolací senát její rozhodnutí zvrátil argumentací, že soudu rozhodnutí nepřísluší. Žalobci proto také musejí uhradit náklady řízení, které činí asi 20 tisíc korun bez DPH.
Poražená strana se divila. "Soud v rozhodnutí předurčil, že se v rámci interních věcí může v politické straně udát cokoli. Vždycky se to pak přikryje nějakou většinou a řekne se, že to bylo podle stanov," reagoval pro Právo člen SOS ODS Ondřej Gál.
Jinak na věc pohlíží Jančík. "Orgány strany postupovaly správným způsobem v souladu s platnými stanovami," vyložil si rozsudek Jančík. Soud se vnitrostranickými postupy v ODS tedy nezabýval. K rozsudku se poté vyjádřila i hlavní kancelář ODS. Podle mluvčího Milana Boušky dal odvolací soud "za pravdu všem argumentům ODS".
Jančík už na chodbě soudu věděl, jak dál. "Věřím, že rozhodnutí městského soudu povede k určitému, i když ne úplnému, vyjasnění si pozic. Mohli bychom si v budoucnu, až se situace zklidní, sednout za společný stůl, pokusit se dohodnout, nebo se definitivně rozejít," uvedl Jančík.
"Jednoznačně odmítáme styl Jančíkovy politiky," řekl Právu Gál s tím, že ODS v Praze 5 rozdělená zůstane i přes to, že v ní má Jančík podle Gála díky "tzv. černým duším absolutní většinu".

 

TV Prima:S kupčením se stranickými hlasy se musejí politické strany vypořádat sami

Záznam reportáže je ke shlédnutí na: http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/full/79066/(name)/date  (od 11:40 minuty)

Moderátor
S˙kupčením se stranickými hlasy se musejí politické strany vypořádat sami. Vyplívá to z˙rozhodnutí pražského městského soudu. Řešil vnitrostranické problémy pražské ODS, která měla podle některých členů problémy s˙náborem tzv. černých duší. Jenže soud řekl, že se tím zabývat nebude. S˙kauzou ohledně podivného náboru nováčků se nedávno potýkala ODS i na severu Čech. Podobné problémy měli v˙minulosti i ostatní strany.

Autor
Jen namátkou - ČSSD měla v˙minulosti problém s˙černými dušemi na Jablonecku, Brněnsku nebo v˙Dubí na Teplicku. Strana Zelených udivila vznikem 50 organizací během jediného měsíce těsně před volbami. ODS zase čelila podivnému náboru nových členů v˙Litvínově a rovněž v˙Dubí. Ze dne na den se tady strana rozrostla ze 44 členů na 379.

Svědek údajného podivného náboru členů ODS, 15.12.2008:
Prostě tam přicházeli dělníci v˙montérkách a studenti a byly jim slíbeny nějaké peníze na ruku asi zhruba 2000 korun.

Bohumil Doležal, politolog:
Tyto věci jsou svým způsobem morální a zen kdo o tom má rozhodovat jsou prostě voliči.

Autor
ODS měla problémy s˙podobným kupčením i v˙Praze. Nespokojení straníci se kvůli tomu dokonce obrátili na soud. První rozsudek jim dal za pravdu. Dnešní rozhodnutí městského soudu v˙Praze, ale obrátilo kauzu o 180 stupňů. Stát podle něj nemá co zasahovat do vnitrostranických problémů a to zřejmě ani do těch, které zavání korupcí.

Petr Toman, advokát ODS:
Jediným úletem bylo rozhodnutí soudu prvního stupně, který to nepochopil.

Ondřej Gál /ODS/, zastupitel, Praha 5:
Toto otevírá cestu k˙legalizaci jakýchkoliv manipulací uvnitř politických stran. Evokuje to ve mě silný dojem, že se přestáváme nacházet v˙právním státě.

Autor
Státu tedy nemá být nic do toho, co strany pod pokličkou schovávají. Na druhé straně je to ale právě stát, který strany odměňuje a to podle volebního úspěchu. Za každý hlas putuje na účet strany z˙kapes daňových poplatníků 100 koruna. ODS se tak po posledních volbách do sněmovny přišla téměř na 190 mil., ČSSD si polepšila o 173 mil., komunisté vydělali téměř 69, lidovci 39 a zelení 34 mil..

Jiří Fröhlich a Ladislav Hruška, Televize Prima.

Autor: Právo, TV Prima   |   Sekce: Jančík a jeho parta   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5