Černa díra

27.11.2007

Záznam pořadu Na vlastní oči z 21. února, který se zabýval vymáháním nájemného v Praze 5 a vztahy Agentury Praha 5 s městskou částí Praha 5, můžete shlédnout ZDE.

TV Nova: Moderátor: Už jsme si zvykli, že se na radnicích občas ztrácí milióny, nebo dokonce desítky miliónů. Že se uzavírají smlouvy očividně nevýhodné pro obce, nebo města, a peníze daňových poplatníků tak mizí v˙kapsách nejrůznějších šibalů. Ale co když už radní zašli tak daleko, že se ani nenamáhají občanům vysvětlovat, kam peníze zmizely? Drží se snad hesla, že lhát se nemá, a tak prostě nezbývá, než mlčet?

Milan Jančík, starosta Prahy 5, je už pražský fenomén. V˙lukrativní části Prahy hospodaří po svém. Proslavil se mnoha nevýhodnými prodeji městského majetku, nebo naopak přespříliš výhodným pronájem městských prostor vlastní firmě. Autem porazil městského strážníka. Ve své funkci přežil všechno. Nyní se ale na něj nezadržitelně valí další aféra. Jeho kolegové se začínají zajímat o činnost soukromé firmy Agentura Praha 5, která za podezřele výhodných podmínek vymáhá dlužné nájemné pro Prahu 5.

Milan Macek, zastupitel Prahy 5 /KSČM/:
Agentura Praha 5 je pro mě jako pro opozičního zastupitele taková zvláštní agentura. Je to agentura, která získala obrovskou výhodu, a sice to, že v˙Městské části Praha 5 vymáhá dlužné nájemné. Tato agentura se tady objevila v˙roce 2003 s˙tím, že dlužné nájemné, které dříve vymáhaly správní firmy, najednou začala vymáhat tato agentura.

Ondřej Gál, zastupitel a bývalý radní Prahy 5 /ODS/:
Ta záležitost byla projednávána někdy v˙roce 2003 v˙létě poprvé. Byly podepsány během podzimu tři smlouvy, smlouva mandátní, na správu majetku, smlouva o vymáhání pohledávek, a ta třetí byla smlouva o spolupráci, tuším, že se jmenovala. A tyto tři smlouvy nebyly projednány nikdy v˙orgánu tomu ze zákona o hlavním městě určeném, to znamená v˙radě městské části s˙tím, že by byly schváleny. Akorát byly někdy v˙lednu 2004 dány na vědomí jako podepsané v˙zastupitelstvu.

Autor
Agentura Praha 5 je tedy firma, na kterou město převedlo veškeré dluhy nájemníků. Je to celkem 54 miliónů Kč. Tyto peníze agentura již 3 roky poměrně úspěšně vymáhá. Až sem je vše v˙pořádku. Problém je však v˙tom, že získává nestandardně vysokou odměnu. Je neobvyklá i v˙nechvalně proslulé praxi vymahačů dluhů.

Hovoří Cyril Mores, odborník na vymáhání pohledávek:
Obvyklá sazba se pohybuje kolem 10-15 %. Samozřejmě to může být ovlivněno ještě více faktory, které pak mají vliv na vyšší sazbu. Muselo by se to posoudit individuálně.

Pavel Faika, odborník na vymáhání pohledávek:
Já se domnívám, že ty smlouvy jsou lukrativní naprosto pro Agenturu Praha 5, a.s., v˙každém případě.

Autor
Místo obvyklé sazby 10 až 15 procent, kterou nabízí prakticky všechny renomované firmy, tedy Agentura Praha 5 dostává 40 procent. Nenese přitom vůbec žádné riziko. Všechny pohledávky město převedlo na ni, agentura však platí pouze za ty, které již od dlužníků vymohlo. Kromě toho získává celou řadu dalších bonusů. Město jí například nakoupilo software, podle smlouvy platí také některé náklady na právníky. Byt, jako zástavu, má ale naopak agentura, a nejen to. Získává například i procento z˙celkového výnosu nájmu. Je nějaký důvod dávat té agentuře další peníze za to samé vlastně?

Hovoří Cyril Mores, odborník na vymáhání pohledávek:
Většinou agentury, které působí déle na trhu, jsou schopny pracovat pouze na základě vymožené částky. Takže, objektivně řečeno, je to můj osobní názor, nevidím důvod, proč platit ještě nějaký fixní paušál. Samozřejmě ta odměna a vůbec ty tržby by měly být motivovány úspěšným řešením těch pohledávek. Pokud se tedy koná klasické výběrové řízení, tak většinou skutečně se ta cena upraví, nebo ty podmínky upraví tak, že se vymáhá čistě na základě provize vymožené částky.

Igor Kondratiev, odborník na vymáhání pohledávek:
Jedna věc nás překvapila dost značně, a to je to, že podle mandantní smlouvy Agentura Praha 5 zajišťuje pro Městskou část Praha 5 právní zastupování před soudem, a to tak, že zajistí pro městskou část advokátní kancelář a tak dál, a všechny poplatky spojené se soudem hradí Praha 5.

Autor
To je teda nestandardní praxe?

Igor Kondratiev, odborník na vymáhání pohledávek:
Ano, jednoznačně nestandardní. Já si nedokážu představit, aby nám někdo podstoupil pohledávku, a my už se stali vlastníkem té pohledávky na základě smluv a postoupení té pohledávky, a aby ten, kdo tu pohledávku postoupí, aby hradil náklady spojené se soudním vymáháním.

Autor
Bez výběrového řízení tedy firma získala lukrativní zakázku. Podle informací, které jsme získali před natáčením, již vybrala dluhy za 34 miliónů Kč. Radnice tedy přišla minimálně o 13 až 15 miliónů Kč. O tolik víc by vydělala, kdyby zakázku zadala konkurenci, a to vše pouze na základě podpisu Milana Jančíka.

Tomáš Kramár, odborník na korupci, sdružení Oživení:
Zákon o hlavním městě Praze neumožňuje starostovi městské části převést dluh městské části ve vlastní kompetenci, takovéto pravomoci starosta nemá, a evidentně teda došlo k˙překročení jeho pravomocí, a je pravděpodobné, že tím došlo k˙trestnému činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Autor
Do rozpočtu Prahy 5 mělo přijít téměř 20 miliónů Kč, to se ale už dostáváme k˙dalšímu problému. Ani tyto peníze není snadné najít. Viděl jste jako zastupitel někdy nějaké důkazy o tom, že Agentura Praha 5 skutečně zaplatila Praze 5 nějaké peníze?

Milan Macek, zastupitel Prahy 5 /KSČM/:
Několikrát toto bylo projednáváno, respektive byla poskytnuta informace o tom, že tyto prostředky byly vymoženy, ale z˙mého pohledu není moc jasné, kam tyto prostředky potom jdou.

Ondřej Gál, zastupitel a bývalý radní Prahy 5 /ODS/:
Nemám přesné informace o tom, že by byly zúčtovávány pravidelně s˙městskou částí jako se zadavatelem zakázky prostředky, které by měla odvádět Agentura Praha 5.

Autor
To znamená, zbýval jste se tím, jestli nějaké peníze někdy na účty Prahy 5 přišly?

Ondřej Gál, zastupitel a bývalý radní Prahy 5 /ODS/:
Zpětně jsem sledoval samozřejmě vyúčtování hospodaření za rok 2005, tyto prostředky se tam nijak nepromítly, to znamená, že jsem v˙podstatě v˙této fázi vyjádřil nepodporu vyúčtování za rok 2005 při hlasování na zastupitelstvu a o radě.

Autor
Co se stalo? Vysvětlil vám někdo, kde ty peníze jsou?

Ondřej Gál, zastupitel a bývalý radní Prahy 5 /ODS/:
Ne.

Autor
I my jsme tyto peníze marně hledali. Nenašli jsme je v˙rozpočtech od roku 2004, kdy agentura začala pracovat, a tak jsme se šli zeptat přímo na radnici. Se zastupitelem a předsedou bytového výboru Janem Matouškem jsme měli domluvenou schůzku. Dobrý den. Mohu?

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Dobrý den.

Autor
Tak, jsme tady.

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Ne, bohužel, já jsem vám říkal tiskový mluvčí.

Autor
Pane Matoušku, já bych byla ráda, aby jste se k˙tomu vyjádřil vy, protože .

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Já už jsem se vám vyjádřil, říkám tiskový mluvčí.

Autor
Vždyť jste radní, jste politik a jste zodpovědný k˙tomu, aby jste se vyjadřoval k˙těmto věcem?

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Jasně, k˙tomu se vám bude vyjadřovat tiskový mluvčí.

Autor
Já bych potřebovala, aby jste se vyjádřil vy.

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Už jsem vám říkal, když tak pošlete mailem otázky.

Autor
Já jsem vám poslala na mailem otázky, potřebuji na ně odpovědět.

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Nebudou odpovědi na kameru, tiskový mluvčí když tak.

Autor
A pošlete mi ty odpovědi mailem?

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Ty vám můžu poslat.

Autor
Pošlete mi tam, prosím, i odpověď na otázku, kdy a kolik agentura zaplatila městské části, a jak to městská část může dokladovat?

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Pošlu, ano.

Autor
Šli jsme tedy za mužem, který smlouvy bez souhlasu rady podepsal, tedy za starostou Jančíkem. Schůzku jsme si s˙ním domluvit nemohli, protože nebyl na radnici k˙zastižení. Našli jsme ho ale v˙jeho oblíbené kavárně. Na základě čeho jste podepisoval, když jiné agentury nabízejí mnohem výhodnější podmínky?

Milan Jančík, starosta Prahy 5 /ODS/:
Já vám teď nebudu odpovídat, když tak se obraťte na tiskového mluvčího. Tohle je pro mě nová informace tuhle chvíli.

Autor
Počkejte ještě chvíli, ještě mi řekněte, kolik agentura odevzdala na účty, a jak to můžete ?

Milan Jančík, starosta Prahy 5 /ODS/:
Na shledanou!

Autor
Na shledanou. Můžu vás poprosit? Takže se pojďme domluvit, kdy s˙vámi můžeme natočit, během zítřka nejlépe, kdybychom vás mohli natočit, kdy nám odpovíte?

Jiří Baumruk, tiskový mluvčí Prahy 5:
To jedině pana Matouška, já vám k˙tomu .

Autor
Pan Matoušek nás odmítl, zavřel před námi dveře.

Jiří Baumruk, tiskový mluvčí Prahy 5:
Tak, to je odpověď!

Autor
Takže, jinými slovy, nedozvíme se nic, protože pan Matoušek s˙námi nechce mluvit, vy s˙námi nechcete mluvit, pan Jančík s˙námi nechce mluvit?

Jiří Baumruk, tiskový mluvčí Prahy 5:
Ne, to my tvrdíte vy. Já s˙vámi mluvím, vidíte to, že s˙vámi mluvím.

Autor
No jo, ale vždyť mi neodpovídáte!

Jiří Baumruk, tiskový mluvčí Prahy 5:
No, tak mi odpovězte na to, jak hrála Sparta v˙65. s˙Partyzánem Bělehrad třeba? To taky nevíte. No, tak já vám nemůžu odpovědět, když nevím. Chápete?

Autor
Sparta hrála s˙Partyzánem Bělehrad v˙roce 65. celkem dvakrát. Na Poháru mistrů evropských zemí poprvé vyhrála 4:1, podruhé prohrála 0:5. Partyzán to dotáhl až do finále, kde ho porazil Real Madrid. Získat tyto informace nám trvalo zhruba dvě minuty. Na radnici ovšem nedokázali najít jakékoliv doklady o tom, že agentura zaplatila zmíněných 20 miliónů Kč ani za 14 dní.

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Dobrý den.

Autor
Tak, my jsme byli zas odkázáni na vás.

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Já se omlouvám, já musím na radu, ale když tak poprosím, pošlete otázky, jestli ještě nějaké potřebujete?

Autor
Já mám pořád ty samé otázky, ale ještě jsem zatím na ně nedostala odpověď.

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Jenom, já myslím, že jsem vám na ně už odpověděl.

Autor
Vy jste třeba říkal, já jsem vás třeba ptala, kdy byla .?

Hovoří Jan Matoušek, zastupitel a předseda bytové komise Prahy 5 /ODS/:
Já se omlouvám, já musím na radu, když tak mi pošlete ty otázky, a já vám mailem odpovím odpoledne.

Autor
Dobře. Napřed nám pan Matoušek řekl, že nám odpověděl. Posléze slíbil odpovědi odpoledne. Nedostali jsme je ale nikdy. Nevíme tedy, jak může městská část prokázat příjem dvaceti miliónů, kolik přesně agentuře zaplatila z˙výnosů z˙nájmů, ani kolik utratila za její právníky. Jediný papír, který nám Jan Matoušek dal, je zpráva je o údajném auditu.

Tomáš Kramár, odborník na korupci, sdružení Oživení:
Tady ta zpráva konstatuje, že audit byl proveden výběrovým způsobem, a že se tudíž ani nejedná o audit, tím pádem informace o přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 je jaksi nedůvěryhodná, nebo nám nezakládá žádnou výpověď o tom, že by hospodaření Městské části Praha 5 bylo v˙pořádku.

Autor
Radnice mlčí. Toto je komentář k˙jedinému materiálu, který nám dali. Zkusme tedy i Agenturu Praha 5, i zde jsme si domluvili rozhovor. Je tady, prosím, mohu, pan Suchan, nebo pan Lastivka, nebo pan Bárta?

Úřednice Agentury Praha 5:
Ne.

Autor
Není tady pan Suchan, Bárta, Lastivka?

Úřednice Agentury Praha 5:
Ne, nejsou. Ti jsou na finančáku.

Autor
Jo, a kdy je teda zastihneme?

Úřednice Agentury Praha 5:
Nevím.

Autor
Agentura Praha 5 je mírně řečeno neprůhledná firma. Úspěšný podnikatel ve vinařství a pekařství Luboš Bárta ji se svými kolegy založil dokonce až měsíc po tom, co městská část vypsala takzvaný záměr na podpis smluv. Nikdo z˙představenstva nikdy dluhy nevymáhal. A komu vlastně Agentura Praha 5 patří? To není vůbec jasné. Je to akciová společnost. Akcionáři nejsou zapsáni ani v˙zápisu z˙valné hromady, akcie tedy může mít ve svém trezoru, či šuplíku psacího stolu, doslova kdokoliv.

Tomáš Kramár, odborník na korupci, sdružení Oživení:
Tento případ zapadá do série podezřelých transakcí a kauz, které jdou na vrub zejména pana starosty Jančíka, a vůbec ODS Prahy 5. Předpokládám, že ty podezřelé transakce generují nějaký zisk pro pražskou ODS, protože jinak by pan Jančík nemohl mít takovou podporu.

Autor: Redakce   |   Sekce: Agentura Praha5   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5